Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

370 emaitza rock bilaketarentzat

376: piedra / pierre / stone, rock

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): piedra
 • Galdera (fr): pierre
 • Galdera (en): stone, rock
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta arri árri 1: [ár̄i] -
Ahetze arri arrí 1: [aRí] -
Aia arri arrí 1: [ar̄í] -
Aldude arri árri 1: [ár̄i] -
Alkotz arri arríe 1: [ar̄íe] -
Altzai harri hárri 1: [hár̄i] -
Altzürükü harri hárri 1: [hár̄i] -
Amezketa arri arrí 1: [ar̄í] -
Andoain arri arrí 1: [ar̄í] -
Aniz arri arri 1: [ar̄i] -
Aramaio arri árri 1: [ár̄i] -
Araotz (Oñati) arri árri 1: [ár̄i] -
Arbizu arri arrí 1: [ar̄í:] -
Arboti harri hárri 1: [hár̄i] -
Armendaritze harri harrí 1: [har̄í] -
Arnegi harri hárri 1: [hár̄i] -
Arrangoitze harri harrí 1: [haRí] -
Arrasate arri árri 1: [ár̄i] -
Arrazola (Atxondo) arri árri 1: [ár̄i] -
Arrieta arri árri 1: [ár̄i] -
Arroa (Zestoa) arri arrí 1: [ar̄í] -
Arrueta harri hárri 1: [hár̄i] -
Asteasu arri árrí 1: [ár̄í] -
Ataun arri árri 1: [ár̄i] -
Azkaine harri harri 1: [haRi] -
Azkoitia arri árri 1: [ár̄i] -
Azpeitia arri arrí 1: [ar̄í] -
Baigorri harri harri 1: [haRi] -
Bakio arri arrí 1: [ar̄í] -
Bardoze harri hárri 1: [hár̄i] -
Barkoxe harri harrí 1: [har̄í] -
Bastida harri hárri 1: [háRi] -
Beasain arri arri 1: [ar̄i] -
Behorlegi arri árri 1: [ár̄i] -
Beizama arri arrí 1: [ar̄í] -
Bergara arri árri 1: [ár̄i] -
Bermeo arri árri 1: [ár̄i] -
Berriz arri árri 1: [ár̄i] -
Beruete arre arré 1: [ar̄é] -
Beskoitze harri harrí 1: [haRí] -
Bidarrai arri árri 1: [ár̄i] -
Bolibar arri árri 1: [ár̄i] -
Busturia arri arrí 1: [ar̄í] -
Deba arri arrí 1: [ar̄í] -
Dima arri árri 1: [ár̄i] -
Domintxaine harri hárri 1: [hár̄i] -
Donamaria arri arrí 1: [ar̄í] -
Donibane Lohizune arri arrí 1: [aRí] -
Donostia arri árri 1: [ár̄i] -
Dorrao / Torrano arri árri 1: [ár̄i] -
Eibar arri arrí 1: [ar̄í] -
Elantxobe arri árri 1: [ár̄i] -
Elduain arri arrí 1: [ar̄í] -
Elgoibar arri arri 1: [ar̄i] -
Elorrio arri árri 1: [ár̄i] -
Erratzu arri árri 1: [ár̄i] -
Errezil arri arrí 1: [ar̄í] -
Errigoiti arri árri 1: [ár̄i] -
Eskiula harri hárri 1: [hár̄i] -
Etxalar arri arrí 1: [ar̄í] -
Etxaleku arri arrí 1: [ar̄í] -
Etxarri (Larraun) arri arrí 1: [ar̄í] -
Etxebarri arri árri 1: [ár̄i] -
Etxebarria arri árri 1: [ár̄i] -
Eugi arri árri 1: [ár̄i] -
Ezkio-Itsaso arri arrí 1: [ar̄í] -
Ezkurra arri arrí 1: [ar̄í] -
Ezterenzubi harri hárri 1: [hár̄i] -
Gaintza arri arrí 1: [ar̄í] -
Gamarte harri hárri 1: [hár̄i] -
Gamiz-Fika arri árri 1: [ár̄i] -
Garrüze harri harrí 1: [har̄í] -
Getaria arri arrí 1: [ar̄í] -
Getxo arri árri 1: [ár̄i] -
Gizaburuaga arri árri 1: [ár̄i] -
Goizueta arri arrí 1: [ar̄í] -
Hazparne harri hárri 1: [háRi] -
Hendaia arri arrí 1: [aRí] -
Hernani arri árri 1: [ár̄i] -
Hondarribia arri arrí 1: [ar̄í] -
Ibarruri (Muxika) arri árri 1: [ár̄i] -
Igoa arri arrí 1: [ar̄í] -
Igoa arre árre 2: [ár̄ɛ] -
Ikaztegieta arri arrí 1: [ar̄í] -
Irisarri harri hárri 1: [háRi] -
Itsasu harri hárri 1: [háRi] -
Izturitze harri harrí 1: [har̄í] -
Jaurrieta arri arrí 1: [ar̄í] -
Jutsi harri harri 1: [har̄i] -
Kortezubi arri árri 1: [ár̄i] -
Landibarre harri hárri 1: [hár̄i] -
Larrabetzu arri árri 1: [ár̄i] -
Larraine harri hárri 1: [hár̄i] -
Larzabale harri harri 1: [har̄i] -
Lasarte-Oria arri árri 1: [ár̄i] -
Laukiz arri árri 1: [ár̄i] -
Legazpi arri árri 1: [ár̄i] -
Leintz Gatzaga arri árri 1: [ár̄i] -
Leioa arri árri 1: [ár̄i] -
Leitza arri arrí 1: [ar̄í] -
Lekaroz arri árri 1: [ár̄i] -
Lekeitio arri árri 1: [ár̄i] -
Lemoa arri árri 1: [ár̄i] -
Lemoiz arri arrí 1: [ar̄í] -
Luzaide / Valcarlos harri hárri 1: [hár̄i] -
Makea harri hárri 1: [hár̄i] -
Mañaria arri árri 1: [ár̄i] -
Mendaro arri arrí 1: [ar̄í] -
Mendata arri árri 1: [ár̄i] -
Mezkiritz arri arrí 1: [ar̄í] -
Montori harri hárri 1: [hár̄i] -
Mugerre harri hárri 1: [hár̄i] -
Mungia arri árri 1: [ár̄i] -
Oderitz arri arrí 1: [ar̄í] -
Oiartzun arri arrí 1: [ar̄í] -
Oñati arri arrí 1: [ar̄í] -
Ondarroa arri árri 1: [ár̄i] -
Orexa arri arrí 1: [ar̄í] -
Orio arri arrí 1: [ar̄í] -
Orozko arri árri 1: [ár̄i] -
Otxandio arri árri 1: [ár̄i] -
Pagola harri harrí 1: [har̄í] -
Pasaia arri árrí 1: [ár̄í] -
Santa Grazi harri hárri 1: [hár̄i] -
Sara arri arrí 1: [ar̄í] -
Senpere arri árri 1: [áRi] -
Sohüta harri hárri 1: [hár̄i] -
Sondika arri árri 1: [ár̄i] -
Suarbe arri árri 1: [ár̄i] -
Sunbilla arri arrí 1: [ar̄í] -
Tolosa arri arrí 1: [ar̄í] -
Uharte Garazi harri harrí 1: [har̄í] -
Urdiain arri arrí 1: [ar̄í] -
Urdiñarbe harri hárri 3: [hár̄i] -
Urketa harri hárri 1: [háRi] -
Urretxu arri arrí 1: [ar̄í] -
Ürrüstoi harri hárri 1: [hár̄i] -
Uztaritze arri arrí 1: [aRí] -
Zaratamo arri árrí 1: [ár̄í] -
Zeanuri arri árri 1: [ár̄i] -
Zeberio arri árri 1: [ár̄i] -
Zegama arri arrí 1: [ar̄í] -
Zilbeti arri árrie 1: [ár̄ie] -
Zollo (Arrankudiaga) arri árri 1: [ár̄i] -
Zornotza arri árri 1: [ár̄i] -
Zugarramurdi arri arrí 1: [ar̄í] -
 

377: peña / rocher / rock

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): peña
 • Galdera (fr): rocher
 • Galdera (en): rock
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta peina péina 1: [péi̯na] -
Ahetze arroka arróka 1: [aRóka] -
Aia arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Aldude arrok arrók 1: [ar̄ók] -
Aldude peña péña 2: [péɲa] -
Aldude arroka arróka 3: [ar̄óka] -
Alkotz arkaitz arkáitzek 1: [ar̄kái̯tsek] -
Alkotz peñe péñek 3: [péɲek] -
Altzai botxü bótxü 1: [bótʃy] -
Altzürükü harroka hárroka 1: [hár̄oka] -
Altzürükü harleia hárleiá 2: [hár̄lejá] -
Amezketa arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Andoain arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Andoain arroka arróka 2: [ar̄óka:] -
Aniz peña péña 1: [péɲa] -
Aniz peiñ péiñ 2: [péi̯ɲ] -
Aramaio atx átx 1: [átʃ] -
Araotz (Oñati) aismendi aisméndi 1: [ai̯śméndi] -
Arbizu malkor málkorrák 1: [málkor̄ák] -
Arboti arroka árroka 1: [ár̄oka] -
Armendaritze harroka harroká 1: [har̄oká] -
Armendaritze harripeña harripéña 2: [har̄ipéɲa] -
Arnegi harroka harróka 1: [har̄óka] -
Arnegi peña péña 2: [péɲa] -
Arnegi kotor kótor 2: [kótor̄] -
Arrangoitze arrok arrók 1: [aRók] -
Arrasate atx átx 1: [átʃ] -
Arrazola (Atxondo) atx átx 1: [átʃ] -
Arrieta atx atx 1: [atʃ] -
Arroa (Zestoa) aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Arroa (Zestoa) arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Arrueta harroxka harroxka 1: [har̄oʃka] -
Asteasu arkaitz árkaitzá 1: [ár̄kai̯tsá] -
Ataun arkaitz árkaitz 1: [ár̄kai̯ts] -
Ataun aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Azkaine harroka harroka 1: [haRoka] -
Azkoitia aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Azkoitia arkaitz árkaitz 1: [ár̄kai̯ts] -
Azpeitia arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Azpeitia aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Baigorri harroka harroka 1: [haRoka] -
Baigorri pheña pheña 2: [pheɲa] -
Baigorri harri harrian 3: [haRian] -
Bakio atx átx 1: [átʃ] -
Bardoze harrimendi hárriméndia 1: [hár̄iméndia] -
Barkoxe botxü bótxü 1: [bótʃy] -
Barkoxe harroka harróka 2: [har̄óka] -
Barkoxe harbotxü harbótxü 3: [har̄bótʃy] -
Bastida harripe harripe 1: [haRipe] -
Beasain arkaitz arkaitz 1: [ar̄kai̯ts] -
Beasain aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Behorlegi potxa potxá 1: [potʃá] -
Beizama arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Beizama aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Bergara arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Bergara aitz aitz 1: [ai̯ts] -
Bergara aitz aitza 2: [ai̯tsa] -
Bermeo atx atxá 1: [atʃá] -
Berriz atx atx 1: [atʃ] -
Beruete malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Beskoitze arroka árroka 1: [áRoka] -
Beskoitze harri harrí 2: [haRí] -
Bidarrai arrok arrók 1: [ar̄ók] -
Bidarrai peña péña 2: [péɲa] -
Bolibar atx átx 1: [átʃ] -
Busturia arri árri 1: [ár̄i] -
Busturia atx átx 1: [átʃ] -
Deba aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Deba arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Dima atx atx 1: [atʃ] -
Domintxaine harroka harróka 1: [har̄óka] -
Donamaria peiñ péiñ 1: [péɲ] -
Donamaria armala armála 1: [ar̄mála] -
Donibane Lohizune arroka árroka 1: [áRoka] -
Donostia arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Donostia arroka arróka 2: [ar̄óka] -
Dorrao / Torrano barga bárga kózkor 1: [βár̄ɣa kóskor̄] -
Dorrao / Torrano malkor malkór 2: [malkór̄] -
Eibar arkaitz arkaitz 1: [ar̄kai̯ts] -
Eibar aitz áitz 2: [ái̯ts] -
Elantxobe atx átx 1: [átʃ] -
Elduain arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Elgoibar aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Elgoibar arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Elorrio atxarri atxárri 1: [atʃár̄i] -
Erratzu pein kozkor péin kozkor 1: [péi̯ŋ koskor̄] -
Erratzu peña péña 2: [péɲa] -
Erratzu gerenda gerendá 4: [gerendá] -
Errezil arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Errezil aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Errigoiti atxmendi átxmendi 1: [átʃmendi] -
Errigoiti atx atx 2: [atʃ] -
Eskiula arrok arrók 1: [ar̄ók] -
Eskiula botxü botxü 2: [botʃy] -
Eskiula harbotxü harbótxü 3: [har̄bótʃy] -
Eskiula harroka hárroka 4: [hár̄oka] -
Etxalar peña péña 1: [péɲa] -
Etxalar pein péin 2: [péi̯m] -
Etxaleku malkor malkór 1: [malkór̄] -
Etxarri (Larraun) malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Etxebarri arrisko mendi arrísko mendí 1: [ar̄íśko mendí] -
Etxebarri axmendi axméndi 1: [aʃméndi] -
Etxebarria atx átx 1: [átʃ] -
Eugi arkide arkidé 1: [ar̄kiðé] -
Ezkio-Itsaso arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Ezkurra armal armál 1: [ar̄mál] -
Ezkurra arrobi arrobí 2: [ar̄oβí] -
Ezterenzubi peña péña 1: [péɲa] -
Ezterenzubi arroka árroka 1: [ár̄oka] -
Gaintza malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Gamarte harroka hárroka 1: [hár̄oka] -
Gamarte harri hárri 2: [hár̄i] -
Gamarte harripotza hárripótza 3: [hár̄ipótsa] -
Gamiz-Fika mendiax mendíax 1: [mendíaʃ] -
Garrüze arroka arróka 1: [ar̄óka] -
Garrüze peña péña 1: [péɲa:] -
Getaria aitz áitz 2: [ái̯ts] -
Getxo atx átxa 1: [átʃa] -
Gizaburuaga atx átx 1: [átʃ] -
Goizueta arkaitz arkáitza 1: [ar̄kái̯tsa] -
Goizueta armalla armállá 2: [ar̄máʎá] -
Hazparne harroka harróka 1: [haRóka] -
Hendaia arroka arróka 1: [aRóka] -
Hendaia arkaitz arkáitz 2: [aRkái̯ts] -
Hernani arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Hondarribia arkaitz arkaitz 1: [ar̄kai̯ts] -
Ibarruri (Muxika) atx átx 1: [átʃ] -
Igoa malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Ikaztegieta arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Irisarri arroka arróka 1: [aRóka] -
Irisarri potxa pótxa 2: [pótʃa] -
Itsasu harroka harróka 1: [haRóka] -
Izturitze harroxka harróxka 1: [har̄óʃka] -
Izturitze harroka harroka 2: [har̄oka] -
Jaurrieta roka rókará 1: [r̄ókará] -
Jutsi harroka harroka 1: [har̄oka] -
Jutsi peña peña 2: [peɲa] -
Kortezubi atx átx 1: [átʃ] -
Landibarre harroka hárroka 1: [hár̄oka] -
Larrabetzu atx atx 1: [atʃ] -
Larraine harroka harroka 1: [har̄oka] -
Larraine botxe bótxe 2: [bótʃe] -
Larzabale harroka harroká 1: [har̄oká] -
Lasarte-Oria arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Lasarte-Oria arri bizi arrí bizíya 3: [ar̄í βisíǰa] -
Laukiz atx átx 1: [átʃ] -
Legazpi aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Legazpi arkaitz arkáitz 5: [ar̄kái̯ts] -
Leintz Gatzaga atx átx 1: [átʃ] -
Leioa atx átxa 1: [átʃa] -
Leitza arrobi arrobí 1: [ar̄oβí] -
Lekaroz peiñ péiñ 1: [péi̯ɲ] -
Lekaroz peña peñá 2: [peɲá] -
Lekeitio atx átxa 1: [átʃa] -
Lemoa atx atx 1: [atʃ] -
Lemoiz atx átx 1: [átʃ] -
Luzaide / Valcarlos peñadi péñadi 1: [péɲaði] -
Luzaide / Valcarlos harkadi hárkadi 4: [hár̄kaði] -
Luzaide / Valcarlos harroka harróka 6: [har̄óka] -
Makea arroka arróka 1: [ar̄óka] -
Mañaria atx atx 1: [atʃ] -
Mendaro aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Mendaro arkaitz arkáitz 2: [ar̄kái̯ts] -
Mendata arriatx arríatx 1: [ar̄íatʃ] -
Mezkiritz arkaitz arkáitza 3: [ar̄kái̯tsa] -
Montori botxü bótxü 1: [bótʃy] -
Mugerre harroka harroka 1: [har̄oka] -
Mungia atx atx 1: [atʃ] -
Oderitz malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Oiartzun arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Oñati aitz aitz 1: [ai̯ts] -
Oñati arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Ondarroa atx átx 2: [átʃ] -
Orexa arkaitz árkáitz 1: [ár̄kái̯ts] -
Orio arroka arroká 1: [ar̄oká] -
Orio arkaitz arkaitza 1: [ar̄kai̯tsa] -
Orozko arrierroka arríerroka 1: [ar̄íer̄oka] -
Orozko atx átx 1: [átʃ] -
Otxandio atx átx 1: [átʃ] -
Pagola harribotxü harribótxü 1: [har̄iβótʃy] -
Pagola harroka harroka 1: [har̄oka] -
Pasaia arroka árróká 1: [ár̄óká] -
Pasaia arkaitz árkaitzá 2: [ár̄kai̯tsá] -
Santa Grazi botxe bótxe 1: [bótʃe] -
Santa Grazi harri bizi harri bizi 1: [har̄i βisi] -
Santa Grazi harroka harroka 2: [har̄oka] -
Santa Grazi harri hárri 3: [hár̄i] -
Sara arkadi arkádi 1: [ar̄káði] -
Sara arroka arróka 1: [ar̄óka] -
Sara armasa armása 2: [ar̄máśa] -
Sara arrobi arrobi 3: [ar̄oβi] -
Senpere arroka arróka 1: [aRóka] -
Sohüta botxü bótxü 1: [bótʃy] -
Sohüta harbotxü harbótxü 2: [har̄bótʃy] -
Sondika atx átx 1: [átʃ] -
Suarbe malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Suarbe peñe péñe 2: [péɲe] -
Suarbe arri tuntur arrítúntur 3: [ar̄ítúntur̄] -
Sunbilla burkaitz burkáitze 1: [bur̄kái̯tsø] -
Sunbilla peña péña 2: [péɲa] -
Sunbilla armalla armálla 2: [ar̄máʎa] -
Tolosa arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Uharte Garazi harroka hárroká 1: [hár̄oká] -
Uharte Garazi harri kotor hárri kotór 3: [hár̄i kotór̄] -
Urdiain aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Urdiñarbe botxü bótxü 2: [bótʃy] -
Urdiñarbe harleña hárleña 3: [hár̄leɲa] -
Urdiñarbe harroka harróka 4: [har̄óka] -
Urketa arroka árroka 1: [áRoka] -
Urretxu arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Urretxu aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Ürrüstoi harroka harróka 1: [har̄óka] -
Ürrüstoi harleia harléia 2: [har̄léja] -
Ürrüstoi botxü bótxü 3: [bótʃy] -
Uztaritze arroka arróka 1: [aRóka] -
Zaratamo atx átxa 1: [átʃa] -
Zeanuri atx átx 1: [átʃ] -
Zeberio atx átx 1: [átʃ] -
Zegama aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Zilbeti peña péña 1: [péɲa] -
Zilbeti arridi arrídie 2: [ar̄íðie] -
Zollo (Arrankudiaga) atx atx 1: [atʃ] -
Zornotza atx átx 1: [átʃ] -
Zugarramurdi arroka arroká 1: [ar̄oká] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper