Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

1729 emaitza n bilaketarentzat

732: borrega / brebis qui n'a pas encore porté / lamb

 • Gaia: Etxabereak: ardiak
 • Galdera (es): borrega
 • Galdera (fr): brebis qui n'a pas encore porté
 • Galdera (en): lamb
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta borrega borréga 1: [bor̄éɣa] -
Ahetze antxu antxú 1: [antʃú] -
Aia arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Aldude antxu antxú 1: [antʃú] -
Alkotz lentxa léntxa 1: [léntʃa] -
Altzai lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Altzürükü lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Altzürükü primala primála 1: [primála] -
Altzürükü antxü ántxü 2: [ántʃy] -
Amezketa arkazte árkazté 1: [ár̄kasté] -
Andoain bildotx bildótx 1: [βildótʃ] -
Aniz arlañtx árláñtx 1: [ár̄láɲtʃ] -
Aramaio antzu ántzu 1: [ántsu] -
Araotz (Oñati) artantzu artántzu 1: [ar̄tántsu] -
Arbizu arkazte arkazté 2: [ar̄kasté] -
Arboti antzu antziak 1: [antsjak] -
Armendaritze añtxu añtxú 2: [aɲtʃú] -
Arnegi ardi lehentx arrdí lehéntx 1: [ar̄ðí lehéntʃ] -
Arrangoitze antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Arrasate arkaste arkáste 1: [ar̄káśte] -
Arrasate urte biko arkaste urté biko arkáste 2: [ur̄té βiko ar̄káśte] -
Arrazola (Atxondo) arkaste arkáste 1: [ar̄káśte] -
Arrieta bilddotz bilddótz 1: [βilddóts] -
Arroa (Zestoa) arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Arrueta leheñtxa leheñtxá 1: [leheɲtʃá] -
Asteasu bildotx bildótx 1: [bildótʃ] -
Ataun arkazte arkazté 1: [ar̄kasté] -
Azkaine antzu antzúba 1: [antsúβa] -
Azkoitia arkazta arkázta 1: [ar̄kásta] -
Azkoitia arkazte arkázte 2: [ar̄káste] -
Azkoitia ardi gazte ardi gázte 3: [ar̄ði ɣáste] -
Azpeitia arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Baigorri lehentxa lehentxa 1: [lehentʃa] -
Baigorri antxu antxu 2: [antʃu] -
Bakio ardi gaste ardí gaste 1: [ar̄ðí ɣaśte] -
Bardoze antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Barkoxe lehentxa lehéntxa 3: [lehéntʃa] -
Beasain arkazte arkázté 1: [ar̄kásté] -
Behorlegi añtxu añtxú 1: [aɲtʃú] -
Beizama bildotx bildótx 1: [bildótʃ] -
Bergara urtebillotx urtebíllotx 1: [ur̄teβíʎotʃ] -
Bergara arkaste arkáste 1: [ar̄káśte] -
Beruete arkaxte árkaxté 2: [ár̄kaʃté] -
Beruete primal primál 3: [primál] -
Beruete artañtxo ártañtxó 4: [ár̄taɲtʃó] -
Beskoitze lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Bidarrai bi urteko bi urtékoa 1: [bi ur̄tékoa] -
Bolibar ardi gaste arrdí gasté 1: [ar̄ðí ɣaśté] -
Busturia antzu ántzu 1: [ántsu] -
Deba bildotx bíldotx 1: [bíldotʃ] -
Dima askarta askárta 1: [aśkár̄ta] -
Dima bildotz antzu bildótz antzu 1: [βildóts antsu] -
Domintxaine antxü antx´ü 1: [antʃý] -
Domintxaine bihortxeko bíhortxekuák 1: [bíhor̄tʃekwák] -
Donamaria aleñtxa aléñtxa 1: [aléɲtʃa] -
Donamaria primala primála 1: [primála] -
Donibane Lohizune leeñtxa leeñtxá 1: [leeɲtʃá] -
Donostia bildotx bildótx 1: [bildótʃ] -
Dorrao / Torrano arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Dorrao / Torrano primal prímal 2: [prímal] -
Eibar arkasta arkásta 1: [ar̄káśta] -
Elantxobe artxo ártxo 1: [ár̄tʃo] -
Elduain bildotx bildótx 1: [bildótʃ] -
Elgoibar arkaste arkáste 1: [ar̄káśte] -
Elorrio antzu ántzu 1: [ántsu] -
Erratzu arlañtxa arlañtxa 1: [ar̄laɲtʃa] -
Errezil arkazte arkazté 1: [ar̄kasté] -
Errigoiti ardi gaste ardí gaste 1: [ar̄ðí ɣaśte] -
Eskiula lehentxa lehéntxa 2: [lehéntʃa] -
Eskiula lehentxagei lehentxagei 3: [lehentʃaɣei̯] -
Etxalar arleñtxa arléñtxa 1: [ar̄léɲtʃa] -
Etxalar aurleñtx aurléñtx 2: [au̯r̄léɲtʃ] -
Etxaleku primala prímalá 1: [prímalá] -
Etxarri (Larraun) arkazte árkazté 2: [ár̄kasté] -
Etxebarri ardi gaste ardí gaste 1: [ar̄ðí ɣaśte] -
Etxebarria billoxko billóxko 1: [biʎóʃko] -
Eugi antxu lentxa ántxu léntxa 1: [ántʃu léntʃa] -
Ezkio-Itsaso arkazte arrkázte 1: [ar̄káste] -
Ezkurra arkazte arkazté 1: [ar̄kasté] -
Ezkurra arkaxte arkaxtéa 2: [ar̄kaʃtéa] -
Ezterenzubi lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Gaintza arkazte arkazté 1: [ar̄kasté] -
Gaintza axkarte axkártetik 2: [aʃkár̄tetik] -
Gamarte lehentxa lehéntxa 2: [lehéntʃa] -
Garrüze leheñtxa leheñtxá 1: [leheɲtʃá] -
Garrüze biortxeko biórtxeko 2: [biɔ́r̄tʃeko] -
Getaria arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Getxo matxorra matxórra 1: [matʃór̄a] -
Getxo ardi antzu ardí antzu 1: [ar̄ðí antsu] -
Gizaburuaga ardi gaste ardi gáste 1: [ar̄ði ɣáśte] -
Goizueta arkazte arkázté 1: [ar̄kásté] -
Goizueta arleñtxa arrléñtxá 2: [ar̄lé:ɲtʃá] -
Hazparne añtxo áñtxo 1: [áɲtʃo] -
Hernani artxeñtxu artxeñtxú 1: [ar̄tʃøɲtʃú] -
Hondarribia bildots bildóts 1: [bildotś] -
Hondarribia antzu antzu 2: [antsu] -
Ibarruri (Muxika) ardi gaste ardi gáste 1: [ar̄ði ɣáśte] -
Igoa arkaxte árkaxté 1: [ár̄kaʃté] -
Igoa axkarte áxkarté 2: [áʃkar̄té] -
Igoa leñtxa leñtxá 2: [leɲtʃá] -
Ikaztegieta bildots bildóts 1: [bildótś] -
Ikaztegieta ardi antzu ardí antzúk 1: [ar̄ðí antsúk] -
Irisarri lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Itsasu bi urteko ardi bi urteko ardía 1: [bi ur̄teko ar̄dia] -
Izturitze lehentxa lehéntxa 3: [lehéntʃa] -
Jaurrieta primala primála 1: [primála] -
Jutsi antxu antxu 1: [antʃu] -
Kortezubi kuna in bako kuna im báko 1: [kuna i̯m báko] -
Landibarre leeñtxa léeñtxa 2: [léeɲtʃa] -
Larrabetzu urtebildotz urtebíldotz 1: [ur̄teβíldots] -
Larrabetzu urteko urtéko 2: [ur̄téko] -
Larraine lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Larzabale lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Lasarte-Oria bildotx bildótx 1: [bildótʃ] -
Laukiz antzu ántzu 1: [ántsu] -
Legazpi artantzu artántzue 1: [ar̄tántsue] -
Leintz Gatzaga arpiento arpíento 1: [ar̄píento] -
Leioa ardi gaste arrdi gasté 1: [ar̄ði ɣaśté] -
Leioa artxo ártxo 2: [ár̄tʃo] -
Leitza arkazte arkazté 1: [ar̄kasté] -
Lekaroz arlaiñtxa arláiñtxa 1: [ar̄láɲtʃa] -
Lemoa urteko bildotz urteko bildótza 1: [ur̄teko βildótsa] -
Lemoa ardi antzu ardi ántzu 1: [ar̄ði ántsu] -
Lemoiz billotz billótz 1: [βiʎóts] -
Luzaide / Valcarlos leeñtxa leéñtxa 1: [leéɲtʃa] -
Makea leentxa léentxa 1: [léentʃa] -
Mañaria arkasta arkásta 1: [ar̄káśta] -
Mendaro arkaste arkáste 1: [ar̄káśte] -
Mendata billos gaste billós gaste 1: [βiʎóś ɣaśte] -
Mezkiritz antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Montori lehentxa lehentxá 1: [lehentʃá] -
Montori antxü ántxü 2: [ántʃy] -
Mugerre antxu antxu 1: [antʃu] -
Mungia urteko artxo urteko ártxo 1: [ur̄teko ár̄tʃo] -
Oderitz askarte áskarté 2: [áśkar̄té] -
Oiartzun billddots billddóts 1: [biʎddótś] -
Oiartzun artañtxo artáñtxó 1: [ar̄táɲtʃó] -
Oñati artantzu artántzu 1: [ar̄tántsu] -
Ondarroa ardi árdi 1: [ár̄ði] -
Orexa arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Orio arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Orozko arkasta arkásta 1: [ar̄káśta] -
Orozko antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Otxandio arkasta árkasta 1: [ár̄kaśta] -
Otxandio antzu ántzu 1: [ántsu] -
Pagola lehentxa lehéntxa 1: [lehéntʃa] -
Pasaia urte artantxo urté artantxó 1: [ur̄té ar̄tantʃó] -
Santa Grazi lehentxa lehentxá 2: [lehentʃá] -
Santa Grazi antxu antxíki 3: [antʃíki] -
Sara antxu antxú 1: [antʃú] -
Sara ardi gazte ardí gazté 2: [aRðí ɣasté] -
Sara ardi antzu ardi ántzu 3: [aRði ántsu] -
Senpere antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Sohüta lehentxagei lehéntxagéi 1: [lehéntʃaɣéi̯] -
Sohüta antxü ántxü 2: [ántʃy] -
Sondika umerik in bako umérik im báko 1: [umérik im báko] -
Suarbe leñtxa léñtxa 1: [léɲtʃa] -
Suarbe primal prímal 2: [prímal] -
Sunbilla arleñtx arléñtx 1: [ar̄léɲtʃ] -
Tolosa bildotx bildótx 1: [βildótʃ] -
Uharte Garazi lehentxa lehéntx 1: [lehéntʃ] -
Urdiain auntzu áuntzubá 1: [áu̯ntsuβá] -
Urdiñarbe lehentxa lehentxa 1: [lehentʃa] -
Urdiñarbe arthantzü arthántzü 1: [ar̄thántsy] -
Urdiñarbe antxü antxü 2: [antʃy] -
Urketa antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Urretxu artantzu artántzu 1: [ar̄tántsu] -
Ürrüstoi lehentxagei lehentxagei 1: [lehentʃaɣei̯] -
Ürrüstoi lehentxa lehéntxa 2: [lehéntʃa] -
Uztaritze antxu ántxu 1: [ántʃu] -
Zaratamo arkasta arkásta 1: [ar̄káśta] -
Zeanuri matxorra matxórra 1: [matʃór̄a] -
Zeanuri antzu ántzu 1: [ántsu] -
Zeberio ardi antzu ardi ántzu 1: [ar̄ði ántsu] -
Zegama arkazte arkázte 1: [ar̄káste] -
Zilbeti antxu lentxa antxu léntxak 1: [antʃu léntʃak] -
Zollo (Arrankudiaga) urtartxo urtártxo 1: [ur̄tár̄tʃo] -
Zornotza arkasta arkásta 1: [ar̄káśta] -
Zugarramurdi antxu antxú 1: [antʃú] -
 

1066: -i + arengan / -i + arengan / -i + arengan / (-i bukaera + inesibo singularra (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -i + arengan
 • Galdera (fr): -i + arengan
 • Galdera (en): -i + arengan
 • Galdera (lat): -i bukaera + inesibo singularra (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bidarrai idia(re)n gainian idíaren gaineán 1: [idíareŋ ganeán]
Dorrao / Torrano ididdeiki(n) idíddeikín 3: [iðíddei̯kín]
Dorrao / Torrano ididdeiki(n) ididdéiki 4: [iðiddéi̯ki]
Mugerre idia(re)n gainian idian gainian 1: [iðiaŋ gai̯njan]
Oderitz idia(re)n gainian ídingáin 1: [íðiŋgái̯n]
Uztaritze idia(re)n gainian idíaren gainiám 1: [iðíareŋ gainjám]
 

1082: -o + rengatik / -o + rengatik / -o + rengatik / (-o bukaera + motibatibo mugagabea)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + rengatik
 • Galdera (fr): -o + rengatik
 • Galdera (en): -o + rengatik
 • Galdera (lat): -o bukaera + motibatibo mugagabea
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia asto(n)gatikan astóngatikán 1: [aśtóŋgatikán]
Amezketa asto(n)gatiken astóngatigén 1: [aśtóŋgatiɣén]
Azpeitia asto(n)gatiken astóatikén 1: [aśtóatikén]
Deba asto(n)gatikan astógatikám 1: [aśtóɣatikám]
Deba asto(n)gatikan astóatikán 2: [aśtóatikán]
Donostia asto(n)gatikan astóngatikan 1: [aśtóŋgatikan]
Orio asto(n)gatikan astóatikan 1: [aśtóatikan]
 

1083: -o + arengatik / -o + arengatik / -o + arengatik / (-o bukaera + motibatibo singularra)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + arengatik
 • Galdera (fr): -o + arengatik
 • Galdera (en): -o + arengatik
 • Galdera (lat): -o bukaera + motibatibo singularra
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Deba astua(n)gatikan astúatikán 1: [aśtúatikán]
Getaria astua(n)gatikan astúagatikán 2: [aśtúaɣatikán]
Sunbilla astua(n)gatikan astúngatíkan 1: [aśtúŋgatíkan]
 

1095: -o + tako / -o + tako / -o + tako / (-o bukaera + leku genitibo mugagabea)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + tako
 • Galdera (fr): -o + tako
 • Galdera (en): -o + tako
 • Galdera (lat): -o bukaera + leku genitibo mugagabea
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta itsaso(re)n itxásoen 2: [itʃáśoen]
Arroa (Zestoa) itsaso(re)n páguen 1: [páɣwen]
Baigorri itsaso(re)n itsasón 1: [itśaśón]
Baigorri itsaso(re)n pagorén 2: [paɣorén]
Baigorri itsaso(re)n beson 3: [beśon]
 

1116: -o + arenganantz / -o + arenganantz / -o + arenganantz / (-o bukaera + hurbiltze adlatibo singularra (bizidu)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + arenganantz
 • Galdera (fr): -o + arenganantz
 • Galdera (en): -o + arenganantz
 • Galdera (lat): -o bukaera + hurbiltze adlatibo singularra (bizidu
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Getaria astoa(n)ganantz astúenganantz 1: [aśtúeŋganants]
 

1117: -o + arenganaino / -o + arenganaino / -o + arenganaino / (-o bukaera + muga adlatibo singularra (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + arenganaino
 • Galdera (fr): -o + arenganaino
 • Galdera (en): -o + arenganaino
 • Galdera (lat): -o bukaera + muga adlatibo singularra (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta astoa(re)n ondoraino mutíkuin ondóra 2: [mutíkwin ondóra]
Amezketa astoa(re)n ondoraino astóan ondoá 1: [aśtóan ondoá]
Arboti astoa(n) artio / astola artio asto ardió 1: [aśto ardjó]
Armendaritze astoa(n) artio / astola artio astórarrdinó 1: [aśtórar̄ðinó]
Azpeitia astoa(re)n ondoraino astuen ondoáño 2: [aśtuen ondoáɲo]
Beasain astoa(re)n ondoraino aston ondoaño 2: [aśton ondoaɲo]
Donostia astoa(re)n ondoraino astúuan ondua 2: [aśtúuan ondua]
Eibar astoa(re)n ondoraino astó ondoráño 1: [aśtó ondoráɲo]
Etxalar astoa(n) artio astúen árrtio 1: [aśtúɛn ár̄tio]
Etxalar astoa(n) artio erúan árrtio 2: [erúan ár̄tio]
Garrüze astoa(n) artio / astola artio astóratdió 1: [aśtóratdió]
Getxo astoa(re)n ondoraino aston óndorarte 2: [aśton óndorarte]
Goizueta astoa(re)n ondoraino astóan ondóño 1: [aśtóan ondóɲo]
Ibarruri (Muxika) astoa(re)n ondoraino astoan ondoráño 1: [aśtoan ondoráɲo]
Jaurrieta astoa(n) artio astoárengan artió 1: [aśtoáreŋgan artió]
Mezkiritz astoa(re)n ondoraino astáin ondoráño 1: [aśtái̯n ondoráɲo]
Mezkiritz astoa(re)n ondoraino mutíkoin ondóráño 2: [mutíkoi̯n ondóráɲo]
Oiartzun astoa(re)n ondoraino astúaren ondóño 1: [aśtúaren ondóɲo]
Urketa astoa(n) artio ástoártio 1: [áśtoártjo]
Urretxu astoa(re)n ondoraino astóndoañó 2: [aśtóndoaɲó]
Zilbeti astoa(re)n ondoraino astuain ondorá 2: [aśtwai̯n ondorá]
 

1143: -dipt. + arengan / -dipt. + arengan / -dipt. + arengan / (diptongo bukaera + inesibo singularra (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -dipt. + arengan
 • Galdera (fr): -dipt. + arengan
 • Galdera (en): -dipt. + arengan
 • Galdera (lat): diptongo bukaera + inesibo singularra (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Mugerre emaztegaia(re)n gainean emazteian gainian 1: [emastejaŋ gai̯njan]
 

1183: -u+konts + tzat / -u+konts + tzat / -u+konts + tzat / (-u bukaera + kontsonantea + prolatiboa)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u+konts + tzat
 • Galdera (fr): -u+konts + tzat
 • Galdera (en): -u+konts + tzat
 • Galdera (lat): -u bukaera + kontsonantea + prolatiboa
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Azkoitia auntza zalako(a)n áuntze zalakuén 1: [áu̯ntse salakwén]
Beasain auntza zalako(a)n auntze zalakon 1: [au̯ntse salakon]
Eibar auntza zalako(a)n áuntza zalaguán 1: [áu̯ntsa salaguán]
Eugi auntza zalako(a)n áuntze zelákoam 1: [áu̯ntse selákoam]
Mendaro auntza zalako(a)n áuntza salakuán 1: [áu̯ntsa śalakwán]
Urretxu auntza zalako(a)n áuntza zalakon 1: [áu̯ntsa salakon]
Urretxu auntza zalako(a)n áuntza zelakon 2: [áu̯ntsa selakon]
 

1184: -u+konts + arengan / -u+konts + arengan / -u+konts + arengan / (-u bukaera + kontsonantea + inesibo singular bizi.)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u+konts + arengan
 • Galdera (fr): -u+konts + arengan
 • Galdera (en): -u+konts + arengan
 • Galdera (lat): -u bukaera + kontsonantea + inesibo singular bizi.
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Dorrao / Torrano auntzaiki(n) auntzéiki 1: [au̯ntséi̯ki]
Zugarramurdi auntzaiki(n) áuntzaikín 1: [áu̯ntsai̯kín]
 

1185: -u+konts + arengana / -u+konts + arengana / -u+konts + arengana / (-u bukaera + kontsonantea + adlatibo singular biz.)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u+konts + arengana
 • Galdera (fr): -u+konts + arengana
 • Galdera (en): -u+konts + arengana
 • Galdera (lat): -u bukaera + kontsonantea + adlatibo singular biz.
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ezkurra auntze(n)kena auntzekéna 1: [au̯ntsekéna]
Ezkurra auntze(n)kena auntzenkéna 2: [au̯ntseŋkɛ́na]
 

1186: -u+konts + arenganantz / -u+konts + arenganantz / -u+konts + arenganantz / (-u bukaera + kontsonantea + hurbil. adl. sing. biz)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -u+konts + arenganantz
 • Galdera (fr): -u+konts + arenganantz
 • Galdera (en): -u+konts + arenganantz
 • Galdera (lat): -u bukaera + kontsonantea + hurbil. adl. sing. biz
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta auntza(re)n ade(r)a auntzéin áldera 1: [au̯ntséi̯n áldera]
Alkotz auntza(re)n ade(r)a auntzén aldéra 1: [au̯ntsén aldéra]
Amezketa auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéa 1: [au̯ntsán aldéa]
Andoain auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéa 1: [áu̯ntsan aldéa]
Aniz auntza(re)n ade(r)a auntzéin alderá 1: [au̯ntséi̯n alderá]
Araotz (Oñati) auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéa 1: [áu̯ntsen aldéa]
Arbizu auntza(re)n ade(r)a áuntzaan áldera 1: [áu̯ntsaan áldera]
Arrasate auntza(re)n ade(r)a auntzen aldéa 1: [au̯ntsen alðéa]
Arrazola (Atxondo) auntzaru(n)tz áuntzeanarutz 1: [áu̯ntseanaruts]
Asteasu auntza(re)n ade(r)a auntzán aldeá 1: [antsán aldeá]
Azkoitia auntza(re)n ade(r)a auntzén aldea 1: [au̯ntsén aldea]
Azpeitia auntza(re)n ade(r)a auntzén aldea 1: [au̯ntsén aldea]
Beasain auntza(re)n ade(r)a áuntzen áldea 1: [áu̯ntsen áldea]
Beizama auntza(re)n ade(r)a auntzán aldea 1: [au̯ntsán aldea]
Bergara auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéra 1: [au̯ntsán aldéra]
Berriz auntzaru(n)tz áuntzarutz 3: [áu̯ntsaruts]
Beruete auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldeá 1: [áu̯ntsen aldeœ́]
Donostia auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéa 1: [áu̯ntsan aldéa]
Dorrao / Torrano auntza(re)n ade(r)a áuntzein áldia 1: [áu̯ntsei̯n áldja]
Eibar auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéra 1: [áu̯ntsan aldéra]
Elgoibar auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldeá 1: [áu̯ntsan aldeá]
Erratzu auntza(re)n ade(r)a auntzéiñ aldéra 1: [au̯ntséɲ aldéra]
Etxalar auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéra 1: [áu̯ntsen aldéra]
Etxaleku auntza(re)n ade(r)a áuntzen áldeá 1: [áu̯ntsen áldeá]
Etxarri (Larraun) auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldeá 1: [áu̯ntsen aldeá]
Eugi auntza(re)n ade(r)a auntzén áldera 1: [au̯ntsén áldera]
Ezkurra auntza(re)n ade(r)a auntzekén aldea 1: [au̯ntsekén aldea]
Gaintza auntza(re)n ade(r)a auntzén aldeá 2: [au̯ntsén aldeá] -
Hernani auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldeá 1: [áu̯ntsan aldeá]
Igoa auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldeá 1: [áu̯ntsen aldeá]
Jaurrieta auntza(re)n ade(r)a áuntzaren áldialá 1: [áu̯ntsaren áldjalá]
Lasarte-Oria auntza(re)n ade(r)a áuntzan áldea 1: [áu̯ntsan áldea]
Leintz Gatzaga auntza(re)n ade(r)a auntzén aldéra 1: [au̯ntsén alðéra]
Leitza auntza(re)n ade(r)a auntzen áldera 1: [antsen áldera]
Lekaroz auntza(re)n ade(r)a auntzéin aldéra 1: [au̯ntséi̯n aldéra]
Mendaro auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéra 2: [au̯ntsán aldéra]
Mezkiritz auntza(re)n ade(r)a auntzén aldéra 1: [au̯ntsén aldéra]
Oderitz auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéa 1: [áu̯ntsen aldéa]
Oñati auntzaru(n)tz áuntzaruntz 1: [áu̯ntsarunts]
Pasaia auntza(re)n ade(r)a áuntzen áldeá 1: [áu̯ntsen áldeá]
Suarbe auntza(re)n ade(r)a áuntzen aldéra 2: [áu̯ntsen aldéra]
Sunbilla auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéra 1: [áu̯ntsan aldɛ́ra]
Tolosa auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldéa 1: [áu̯ntsan aldéa]
Urdiain auntza(re)n ade(r)a áuntzan áldea 1: [áu̯ntsan áldea]
Urretxu auntza(re)n ade(r)a auntzán aldéa 1: [au̯ntsán aldéa]
Urretxu auntza(re)n ade(r)a áuntzan aldeá 2: [áu̯ntsan aldeá]
Zegama auntza(re)n ade(r)a auntzén aldea 1: [au̯ntsén aldea]
Zilbeti auntza(re)n ade(r)a auntzín aldéra 1: [au̯ntsín aldéra]
Zugarramurdi auntza(re)n ade(r)a auntzaen alderá 1: [au̯ntsáen alderá]
 

1195: nombres propios: -bok + rengan / noms propres: -bok + rengan / proper names: -bok + rengan / (izen berezia + inesiboa (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): nombres propios: -bok + rengan
 • Galdera (fr): noms propres: -bok + rengan
 • Galdera (en): proper names: -bok + rengan
 • Galdera (lat): izen berezia + inesiboa (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrueta -ne(a)n marítxunián 1: [marítʃunján]
Beasain -ne(a)n péllonen 1: [péʎonen]
Zeberio -ne(a)n marítxunean 1: [marítʃunean]
 

1196: nombres propios: -bok + rengana / noms propres: -bok + rengana / proper names: -bok + rengana / (izen berezia + adlatibo (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): nombres propios: -bok + rengana
 • Galdera (fr): noms propres: -bok + rengana
 • Galdera (en): proper names: -bok + rengana
 • Galdera (lat): izen berezia + adlatibo (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Urketa -n grázianán 1: [grásjanán]
 

1353: *EDUN [+pot., +pres., hark-hura] / *EDUN [+pot., +prés., hark-hura] / *EDUN [+pot, + pres., hark-hura]

 • Gaia: Aditz morfologia: laguntzaileak
 • Galdera (es): *EDUN [+pot., +pres., hark-hura]
 • Galdera (fr): *EDUN [+pot., +prés., hark-hura]
 • Galdera (en): *EDUN [+pot, + pres., hark-hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arroa (Zestoa) -n bat izango du -m bat izángo du 1: [-m bat isáŋgo ðu]
 

1601: caja del carro / caisse (du char) / cart bed

 • Gaia: Garraiogintza
 • Galdera (es): caja del carro
 • Galdera (fr): caisse (du char)
 • Galdera (en): cart bed
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai orga(n)etxe orrganetxe 2: [or̄ɣanetʃe] -
Altzürükü orga(n)etxe órrganétxe 1: [ór̄ɣanétʃe] -
Barkoxe orga(n)etxe orrganétxe 2: [or̄ɣanétʃe] -
Pagola orga(n)etxe orrganétxe 1: [or̄ɣanétʃe] -
Santa Grazi orga(n)etxe orrganétxe 3: [or̄ɣanétʃe] -
Sohüta orga(n)etxe orrganétxe 1: [or̄ɣanétʃe] -
Ürrüstoi orga(n)etxe orrganétxe 1: [or̄ɣanétʃe] -
 

1728: cualquier cosa / n'importe lequel, n'importe quoi / anything

 • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
 • Galdera (es): cualquier cosa
 • Galdera (fr): n'importe lequel, n'importe quoi
 • Galdera (en): anything
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zernai zerrnái 1: [ser̄nái̯] -
Ahetze zernai zerrnái 1: [ser̄nái̯] -
Ahetze edozein edózein 2: [eðósei̯n] -
Aia eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Aia eozer eózerr 1: [eósɛr̄] -
Aldude zernai zérnai 1: [sérnai̯] -
Aldude edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Aldude edozein edózein 3: [eðósœi̯n] -
Alkotz edozein edózein 1: [eðósei̯ŋ] -
Alkotz zernai zerrnái 2: [ser̄nái̯] -
Altzai zernahi zérnahi 1: [sérnahi] -
Altzürükü zernahi zérnáhi 1: [sérnáhi] -
Altzürükü zuñnahi zuñnáhi 2: [sũɲnáhi] -
Amezketa eozin eóziñ 1: [ɛɔ́siɲ] -
Andoain eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Aniz edozein edózein 1: [eðóseŋ] -
Aramaio erosein eróseiñ 1: [eróśei̯ɲ] -
Aramaio eroser eróserr 2: [eróśer̄] -
Araotz (Oñati) edosein edóseiñ 1: [eðóśei̯ɲ] -
Arbizu eozein eózein 1: [eósei̯ŋ] -
Arboti zernahi zerrnáhi 1: [ser̄náhi] -
Arboti züinahi z´üinnahi 2: [sýi̯nnahi] -
Arboti zernahi zérnahi 3: [sérnahi] -
Armendaritze edozoin edózoin 1: [edóson] -
Armendaritze zernai zérrnai 1: [sér̄nai̯] -
Armendaritze edozoin edózoin 2: [edósoi̯n] -
Arnegi zernahi zernahí 1: [sernahí] -
Arnegi edozoin edózoin 2: [edósoi̯n] -
Arrangoitze zernai zérrnai 1: [séRnai̯] -
Arrangoitze edozer édozerr 1: [éðoseR] -
Arrangoitze edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Arrasate edosein edósein 1: [eðóśei̯ŋ] -
Arrazola (Atxondo) edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Arrieta edoser edóser 1: [eðóśer] -
Arroa (Zestoa) edozer edózerr 1: [eðósɛr̄] -
Arroa (Zestoa) eozer eózerr 2: [eósɛr̄] -
Arrueta zernahi zernahi 1: [sernahi] -
Arrueta zernahi zérrnahí 2: [sér̄nahí] -
Arrueta edduzuñ édduzuñ 3: [éddusuɲ] -
Asteasu eozer eózerr 1: [ɛóser̄] -
Azkaine zernai zerrnái 1: [seRnái̯] -
Azkaine edozein edózein 2: [eðósei̯n] -
Azkoitia eozer eózerr 1: [eósɛr̄] -
Azpeitia eozer eózerr 1: [eósɛr̄] -
Baigorri zernahi zernahí 1: [sernahí] -
Baigorri edozoin edozóin 2: [eðosói̯n] -
Bakio edosein edoseiñ 1: [eðośei̯ɲ] -
Bakio edoser edóserr 2: [eðóśer̄] -
Bardoze edozoin édozoin 1: [éðosoi̯n] -
Barkoxe zernahi zérnahi 1: [sérnahi] -
Barkoxe zuñnahi zuñnahi 2: [suɲnahi] -
Bastida zernahi zérnahi 1: [sérnahi] -
Bastida zeinahi zéin nahi 2: [séi̯n nahi] -
Bastida zoinahi zoinnahi 3: [soi̯nnahi] -
Beasain eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Behorlegi zernai zérnai 1: [sérnai̯] -
Behorlegi ediozoiñ ediozóiñ 2: [edjosói̯ɲ] -
Beizama eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Bergara edozer edózerr 1: [eðóser̄] -
Bermeo edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Berriz edoser edóser 1: [eðóśer] -
Beruete eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Beskoitze zernahi zérrnahi 1: [séRnahi] -
Beskoitze edozein edózein 2: [eðósei̯n] -
Bidarrai zernahi zérrnahi 1: [sér̄nahi] -
Bidarrai edozoin edozóin 2: [eðosói̯n] -
Bolibar edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Bolibar edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Busturia edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Deba eozer eóSZerr 1: [eós̟ɛr̄] -
Dima edosein edósein 1: [eðóśei̯ŋ] -
Dima edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Domintxaine zuinahi zúinnahí 1: [súi̯nnahí] -
Domintxaine zernahi zernahi 2: [sernahi] -
Donamaria edozin edóziñ 1: [eðósiɲ] -
Donibane Lohizune zernai zerrnái 1: [seRnái̯] -
Donibane Lohizune edozein edozéin 2: [eðoséi̯n] -
Donibane Lohizune edozoin edózoin 3: [eðósoi̯n] -
Donibane Lohizune edozein edozein 4: [edosei̯n] -
Donostia eozer eozerr 1: [eoser̄] -
Dorrao / Torrano erozein érozein 1: [érosei̯ŋ] -
Eibar eroser erosér 1: [erośér] -
Elantxobe edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Elduain eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Elgoibar eozer eozér 1: [eosér] -
Elorrio edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Erratzu erozein erózeiñ 1: [erósei̯ɲ] -
Errezil eozer eózerr 1: [eósɛr̄] -
Errigoiti edosein edoséin 1: [eðośéi̯ŋ] -
Errigoiti edoser edosérr 1: [eðośér̄] -
Eskiula zernahi zérnahi 1: [sérnahi] -
Etxalar edozin edózin 1: [eðósiŋ] -
Etxaleku eozein eózein 1: [eósei̯ŋ] -
Etxarri (Larraun) eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Etxebarri edosein edósein 1: [eðóśei̯ŋ] -
Etxebarri edosein edóseiñ 2: [eðóśei̯ɲ] -
Etxebarria edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Eugi erozen erózen 1: [erósen] -
Eugi erozein erózein 2: [erósei̯ŋ] -
Ezkio-Itsaso eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Ezkio-Itsaso eozer eózerr 1: [eósɛr̄] -
Ezkurra eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Ezterenzubi zernai zernái 1: [sernái̯] -
Ezterenzubi edozoin edózoin 2: [edósoi̯n] -
Ezterenzubi ediozoin edíozoin 3: [eðíosoi̯n] -
Gaintza eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Gaintza eozin eóziñ 2: [eósiɲ] -
Gamarte zernahi zerrnahí 1: [ser̄nahí] -
Gamarte edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Gamiz-Fika edosein edoséiñ 1: [eðośéi̯ɲ] -
Gamiz-Fika edoser edóserr 2: [eðóśer̄] -
Garrüze zernai zerrnái 1: [seRnái] -
Garrüze zernahi zerrnáhi 2: [seRnáhi] -
Getaria eozer eózerr 1: [eósɛr̄] -
Getxo edosein edosein 1: [eðośei̯ŋ] -
Gizaburuaga edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Goizueta eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Hazparne zernahi zerrnáhi 1: [seRnáhi] -
Hazparne eozoin éozoin 2: [éoson] -
Hendaia zernai zérrnai 1: [séRnai̯] -
Hendaia edozein edózeiñ 2: [edósei̯ɲ] -
Hernani eozin eózin 1: [ɛɔ́siŋ] -
Ibarruri (Muxika) edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Igoa eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Ikaztegieta eozein eózein 1: [eósei̯n] -
Ikaztegieta edozer edozer 1: [eðoser] -
Ikaztegieta edozein edózein 2: [eðósei̯n] -
Irisarri zernahi zernahí 1: [sernahí] -
Irisarri edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Itsasu edozoin edozóin 1: [eðosói̯n] -
Izturitze zernahi zérnahi 1: [sérnahi] -
Izturitze edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Jaurrieta zernaiden zernáiden 1: [sernái̯ðen] -
Jutsi zernahi zernahi 1: [sernahi] -
Jutsi edozoin edozoin 2: [eðosoi̯n] -
Jutsi zoinahi zoinahi 3: [soi̯nahi] -
Kortezubi edoser edoserr 1: [eðośer̄] -
Landibarre zernahi zérrnahi 1: [sér̄nahi] -
Landibarre edozoin edozóiñ 2: [eðosói̯ɲ] -
Larrabetzu edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Larraine zernahi zérnahi 1: [sérnahi] -
Larraine zuinahi zúinnahi 2: [súi̯nnahi] -
Larzabale zernahi zérnahi 1: [sérnahi] -
Larzabale zoinahi zoinnahi 2: [soi̯nnahi] -
Lasarte-Oria eoseiñ éoseiñ 1: [éośei̯ɲ] -
Lasarte-Oria eosin éosiñ 2: [éośiɲ] -
Lasarte-Oria eozer éozerr 3: [éoser̄] -
Laukiz edosein edosein 1: [eðośei̯ŋ] -
Legazpi eozer eozer 1: [eoser] -
Legazpi zernai zerrnai 1: [ser̄nai̯] -
Leintz Gatzaga erosein erósein 1: [eróśei̯ŋ] -
Leioa edosein edósein 1: [eðóśei̯ŋ] -
Leioa edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Leitza edozin edozín 1: [eðosíŋ] -
Lekaroz erozein erozéin 1: [eroséi̯ŋ] -
Lekeitio edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Lemoa edosein edósein 1: [eðóśei̯ŋ] -
Lemoa edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Lemoiz edosein edósein 1: [eðóśei̯ŋ] -
Lemoiz edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Luzaide / Valcarlos zernai zérrnaí 1: [sér̄naí] -
Luzaide / Valcarlos edozein edózein 2: [eðósei̯ŋ] -
Makea edozoin edózoin 1: [eðósoi̯n] -
Mañaria edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Mendaro eosin eósin 1: [eóśin] -
Mendaro eoser eóserr 1: [eóśɛr̄] -
Mendaro eoseñ eóseñ 2: [eóśeɲ] -
Mendaro eosin eósíñ 3: [eóśíɲ] -
Mendata edosein edóseiñ 1: [eðóśei̯ɲ] -
Mendata edoser edosérr 2: [eðośér̄] -
Mezkiritz edozein edozéin 1: [eðoséi̯ŋ] -
Mezkiritz zernai zerrnái 2: [ser̄nái̯] -
Montori zernahi zernáhi 1: [sernãhi] -
Mugerre zernahi zernahi 1: [sernahi] -
Mugerre edozoin edozoin 2: [eðosoi̯n] -
Mungia edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Oderitz eozin eózin 1: [eósin] -
Oiartzun eozer eózerr 1: [eósɛr̄] -
Oñati edosein edóseiñ 1: [eðóśei̯ɲ] -
Ondarroa edose edóse 1: [eðóśe] -
Orexa eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Orio eozin eozíñ 1: [eosíɲ] -
Orio eozer eózerr 2: [eóser̄] -
Orozko edosein edosein 1: [eðośei̯ŋ] -
Otxandio edosein edosein 1: [eðośei̯n] -
Otxandio eroser eróserr 1: [eróśer̄] -
Pagola zernahi zérnahi 1: [sérnahi] -
Pagola edozuñ édozúñ 1: [éðosúɲ] -
Pasaia eozer eózerr 1: [eósɛr̄] -
Santa Grazi zernahi zerrnahi 1: [ser̄nahi] -
Sara zernai zérrnaí 1: [séRnaí] -
Sara edozoin edozóin 2: [eðosói̯n] -
Senpere zernai zérrnai 1: [séRnai̯] -
Sohüta zernahi zérnahi 1: [sérnahi] -
Sondika edoser edoserr 1: [eðośer̄] -
Sondika edosein edosein 2: [eðośei̯n] -
Suarbe eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Suarbe edozin edoziñ 2: [eðosiɲ] -
Sunbilla edozin edózin 1: [eðósiŋ] -
Tolosa eozin eozíñ 1: [eosíɲ] -
Uharte Garazi zernai zérnai 1: [sérnai̯] -
Uharte Garazi edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Urdiain eozein eozéin 1: [eoséi̯n] -
Urdiñarbe zernahi zernáhi 1: [sernáhi] -
Urdiñarbe zuñnahi zúñ náhi 2: [sṹɲ nãhi] -
Urketa zernahi zérnahi 1: [sérnahi] -
Urketa edozer édozer 2: [éðoser] -
Urretxu eozin eóziñ 1: [eósiɲ] -
Urretxu eozer eózerr 1: [eósɛr̄] -
Ürrüstoi zernahi zernáhi 1: [sernáhi] -
Ürrüstoi zuñnahi zuñnahi 2: [suɲnahi] -
Uztaritze zernai zerrnái 1: [seRnái̯] -
Uztaritze edozoin edozóin 2: [eðosói̯n] -
Zaratamo edosein edósein 1: [eðóśei̯ŋ] -
Zaratamo edoser edóser 1: [eðóśer] -
Zeanuri edosein edósein 1: [eðóśei̯ŋ] -
Zeanuri edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Zeberio edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Zegama erozin erózin 1: [erósiŋ] -
Zilbeti edozein édozéin 1: [éðoséi̯ŋ] -
Zilbeti zernai zerrnái 2: [ser̄nái̯] -
Zollo (Arrankudiaga) edosein edóseiñ 1: [eðóśei̯ɲ] -
Zollo (Arrankudiaga) edose edóse 2: [eðóśe] -
Zornotza edoser edóserr 1: [eðóśer̄] -
Zugarramurdi zernai zerrnái 1: [ser̄nái̯] -
 

1729: cualquiera / n'importe qui / anybody

 • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
 • Galdera (es): cualquiera
 • Galdera (fr): n'importe qui
 • Galdera (en): anybody
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta nornai norrnái 1: [nor̄nái̯] -
Ahetze nornai norrnái 1: [nor̄nái̯] -
Ahetze edozein edózein 2: [eðósei̯n] -
Aia eozin eozíñ 1: [eosíɲ] -
Aia eozin eózin 2: [eósin] -
Aldude nornai nornái 1: [nornái̯] -
Aldude edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Alkotz edozein edozéiñ 1: [eðoséi̯ɲ] -
Altzai nurnahi núrnahi 1: [núrnahi] -
Altzai zuñnahi zuñnahi 2: [sũɲnahi] -
Altzürükü zuñnahi zuñnáhi 1: [sũɲnáhi] -
Altzürükü nurek nahi núrek náhi 2: [nṹrek náhi] -
Altzürükü edozuñ edozúñ 3: [eðosṹɲ] -
Amezketa eozin eózin 1: [ɛósiŋ] -
Andoain eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Aniz edozein edózeiñ 1: [eðósei̯ɲ] -
Aniz nornai nórrnai 1: [nór̄nai̯] -
Aramaio erosein erósein 1: [eróśei̯n] -
Araotz (Oñati) edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Arbizu eozin eóziñ 1: [eósiɲ] -
Arboti nornahi nórnahi 1: [nórnahi] -
Arboti edozoin édozoin 1: [éðosoi̯n] -
Arboti züinahi z´üinnahi 2: [sýi̯nnahi] -
Arboti edozoin edozoin 3: [eðosoi̯n] -
Armendaritze nornai nórnai 1: [nórnai] -
Armendaritze nornai nornaí 2: [nornaí] -
Armendaritze edozoin edózoiñ 3: [eðósoi̯ɲ] -
Arnegi nornahi norrnahí 1: [nor̄nahí] -
Arnegi edozoin edózoiñ 2: [eðósoi̯ɲ] -
Arrangoitze edozoin édozoin 1: [éðosoi̯n] -
Arrangoitze nornai norrnái 2: [noRnái̯] -
Arrasate edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Arrazola (Atxondo) edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Arrazola (Atxondo) edonor edónorr 1: [eðónor̄] -
Arrieta edosein edóseiñ 1: [eðóśei̯ɲ] -
Arrieta edonor edonór 1: [eðonór] -
Arroa (Zestoa) eozeñ eózéñ 1: [eóséɲ] -
Arroa (Zestoa) edozein edózéñ 2: [eðóséɲ] -
Arroa (Zestoa) edozein edózein 3: [eðósei̯ŋ] -
Arrueta nornahi nórrnahi 1: [nór̄nahi] -
Arrueta zuñahi zúñahi 2: [súɲahi] -
Arrueta edozuñ édOUzuñ 3: [édọsuɲ] -
Arrueta edozuñ eduzuñ 4: [eðusuɲ] -
Asteasu eozin eóziñ 1: [eósiɲ] -
Ataun eozin éozíñ 1: [éosíɲ] -
Azkaine edozein édozéin 1: [éðoséi̯n] -
Azkaine zoinai zóinai 1: [sói̯nai̯] -
Azkaine nornahi norrnáhi 2: [noRnáhi] -
Azkaine edozein edozéiñ 3: [eðoséi̯ɲ] -
Azkaine edozoin edozóin 4: [eðosói̯n] -
Azkoitia eozein eózein 1: [eósei̯ŋ] -
Azpeitia eozein eózein 1: [eósei̯n] -
Azpeitia eozin eóziñ 2: [eósiɲ] -
Baigorri nornahi nornahi 1: [nornahi] -
Baigorri edozoin edozóin 2: [eðosói̯n] -
Bakio edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Bardoze zoinahi zóinahi 1: [sói̯nahi] -
Bardoze nornahi nórnahi 2: [nórnahi] -
Bardoze edozoin édozóin 3: [éðosói̯n] -
Barkoxe nurnahi núrnahi 1: [núrnahi] -
Barkoxe zuñnahi zúñnahi 2: [súɲnahi] -
Bastida nornahi nórnahi 1: [nórnahi] -
Bastida zoinahi zoinnahi 2: [soi̯nnahi] -
Beasain eozin eóziñ 1: [eósiɲ] -
Behorlegi nornai nórnaí 1: [nórnaí] -
Behorlegi ediozoiñ ediózoiñ 2: [edjósoi̯ɲ] -
Beizama eozin eózíñ 1: [eósíɲ] -
Beizama eozin eózin 2: [eósiŋ] -
Bergara erozein erózeiñ 1: [erósei̯ɲ] -
Bermeo edosein edoséin 1: [eðośéi̯n] -
Berriz edosein edóseñ 1: [eðóśeɲ] -
Berriz edonor edónorr 1: [eðónor̄] -
Berriz edosein edósein 2: [eðóśei̯n] -
Beruete eozin eóziñ 1: [eósiɲ] -
Beruete eozin eózin 2: [eósin] -
Beskoitze nornahi nórrnahi 1: [nóRnahi] -
Beskoitze edozoin édozóin 2: [éðosói̯n] -
Bidarrai nornahi nórrnahí 1: [nór̄nahí] -
Bidarrai edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Bolibar edosein edoséñ 1: [eðośéɲ] -
Bolibar edonor edónorr 2: [eðónor̄] -
Busturia edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Busturia edonor edónorr 1: [eðónor̄] -
Deba erozein eróSZéñ 1: [erós̟éɲ] -
Deba erozein eróSZein 2: [erós̟ei̯n] -
Dima edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Domintxaine nornahi nórnahí 1: [nórnahí] -
Domintxaine edozoin edozoin 1: [eðosoi̯n] -
Domintxaine zuinahi zúinnahí 2: [súi̯nnahí] -
Donamaria edozin edózin 1: [eðósin] -
Donibane Lohizune nornai nórrnai 1: [nóRnai̯] -
Donibane Lohizune edozoin edozoin 2: [eðosoi̯n] -
Donostia eozin eozin 1: [eosin] -
Dorrao / Torrano erozeñ érozéñ 1: [éroséɲ] -
Dorrao / Torrano erozein erózeim 2: [erósei̯m] -
Eibar edosein edóseiñ 1: [eðóśei̯ɲ] -
Elantxobe edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Elantxobe edonor edónorr 1: [eðónor̄] -
Elduain eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Elgoibar eoseiñ eóseiñ 1: [eóśeɲ] -
Elorrio edosein edóseiñ 1: [eðóśei̯ɲ] -
Erratzu eozein eózeiñ 1: [eósei̯ɲ] -
Errezil eozeñ eózeñ 1: [eóseɲ] -
Errigoiti edonor edónor 1: [eðónor] -
Errigoiti edosein edoséin 1: [eðośéi̯n] -
Errigoiti seinai séinai 2: [śéi̯nai̯] -
Eskiula zuinahi zúinnahi 1: [súi̯nnahi] -
Eskiula nurnahi núrnahi 2: [núrnahi] -
Etxalar edozin edózíñ 1: [eðósíɲ] -
Etxaleku eozein eózein 1: [eósei̯n] -
Etxarri (Larraun) eozin éozín 1: [éosín] -
Etxebarri edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Etxebarria edoseñ edósIEñ 1: [eðóśẹɲ] -
Etxebarria edonor edónor 1: [eðónor] -
Etxebarria edosin edósiñ 2: [eðóśiɲ] -
Eugi erozein erózein 1: [erósei̯n] -
Eugi nornai nórrnai 2: [nór̄nai̯] -
Ezkio-Itsaso eozin éozíñ 1: [éosíɲ] -
Ezkurra eozin éozíñ 1: [éosíɲ] -
Ezterenzubi nornahi nórnahi 1: [nórnahi] -
Ezterenzubi zoinai zóinai 1: [sói̯nai̯] -
Ezterenzubi edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Ezterenzubi eddozoin eddozoin 3: [eddosoi̯n] -
Gaintza eozin éozín 1: [éosín] -
Gaintza eozin éozíñ 2: [éosíɲ] -
Gamarte nornahi norrnáhi 1: [nor̄náhi] -
Gamarte edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Gamiz-Fika edosein edóseiñ 1: [eðóśei̯ɲ] -
Gamiz-Fika edonor edónor 1: [eðónor] -
Garrüze nornahi norrnahí 1: [noRnahí] -
Garrüze edozuñ edozúñ 2: [eðosúɲ] -
Getaria eozeñ eózeñ 1: [eóseɲ] -
Getaria eozein eózein 2: [eósei̯ŋ] -
Getxo edosein edoséin 1: [eðośéi̯n] -
Gizaburuaga edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Goizueta edozin edózíñ 1: [eðósíɲ] -
Goizueta eozin eóziñ 2: [ɛósiɲ] -
Hazparne edozoin edózoin 1: [eðósoi̯n] -
Hazparne nornahi norrnáhi 2: [noRnáhi] -
Hendaia edozoin edózoin 1: [ødósoi̯n] -
Hendaia nornai norrnái 1: [noRnái̯] -
Hendaia edozoin edozoiñ 2: [eðosoi̯ɲ] -
Hernani eosin eosíñ 1: [ɛośíɲ] -
Hondarribia eozein eozein 1: [eosei̯n] -
Hondarribia edosein edosein 2: [eðośei̯n] -
Hondarribia erosein erosein 3: [erośei̯n] -
Ibarruri (Muxika) edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Ibarruri (Muxika) edonor edónorr 1: [eðónor̄] -
Igoa eozin éozíñ 1: [éosíɲ] -
Ikaztegieta edozein edózein 1: [eðósei̯n] -
Irisarri nornahi norrnáhi 1: [nor̄náhi] -
Irisarri edozoin edozóin 2: [eðosói̯n] -
Itsasu nornahi norrnahí 1: [noRnahí] -
Itsasu edozoin edozóin 2: [eðosói̯n] -
Izturitze nornahi nórnahi 1: [nórnahi] -
Izturitze edozoin edozóin 2: [eðosói̯n] -
Jaurrieta nornai nornái 1: [nornái̯] -
Jutsi nornahi nornahi 1: [nornahi] -
Jutsi zoinahi zoinahi 2: [soi̯nahi] -
Jutsi edozoin edozoin 3: [eðosoi̯n] -
Kortezubi edosein edoséin 1: [eðośéi̯n] -
Landibarre nornahi nornahí 1: [nornahí] -
Landibarre edozoin edózoin 2: [eðósɔi̯n] -
Larrabetzu edosein edóseiñ 1: [eðóśei̯ɲ] -
Larrabetzu edonor edónorr 1: [eðónor̄] -
Larraine zuinahi zúinnahi 1: [súi̯nnahi] -
Larzabale nornahi nórnahi 1: [nórnahi] -
Larzabale zoinahi zoinnahi 2: [soi̯nnahi] -
Larzabale eddozoin eddozoin 3: [eddosoi̯n] -
Lasarte-Oria eosin eósin 1: [eóśin] -
Lasarte-Oria eosin éosin 2: [éośin] -
Laukiz edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Legazpi eozin eoziñ 1: [eosiɲ] -
Legazpi nornai norrnai 1: [nor̄nai̯] -
Legazpi edozein edozein 2: [eðosei̯n] -
Leintz Gatzaga erosein eróseiñ 1: [eróśei̯ɲ] -
Leioa edosin edosín 1: [eðośín] -
Leitza edozin édozíñ 1: [éðosíɲ] -
Lekaroz erozein erozéin 1: [eroséi̯n] -
Lekaroz nornai norrnái 1: [nor̄nái̯] -
Lekeitio edonor edónorr 1: [eðónor̄] -
Lemoa edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Lemoiz edosein edoséin 1: [eðośéi̯n] -
Luzaide / Valcarlos nornai nórrnaí 1: [nór̄naí] -
Luzaide / Valcarlos edozein edózein 2: [eðósei̯n] -
Makea nornahi nórrnahí 1: [nóRnahí] -
Makea zoinahi zoinahí 1: [soi̯nahí] -
Makea edozoin edozóin 2: [eðosói̯n] -
Mañaria erosein eróseiñ 1: [eróśei̯ɲ] -
Mañaria edonor edonór 1: [eðonór] -
Mendaro edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Mendaro edosein edóséñ 2: [eðóśéɲ] -
Mendaro erosein eróseñ 3: [eróśeɲ] -
Mendaro erosein eróseñ 4: [eróśeɲ] -
Mendaro eoseñ eóseñ 5: [eóśeɲ] -
Mendata edosein edoséin 1: [eðośéi̯n] -
Mezkiritz nornai norrnái 1: [nor̄nái̯] -
Montori nurnahi nurnáhi 1: [nurnãhi] -
Montori zuñahi zuñáhi 2: [sũɲãhi] -
Montori nurnahi nurnáhi 3: [nurnáhi] -
Mugerre edozoin edozoin 1: [eðosoi̯n] -
Mugerre nornahi nornahi 2: [nornahi] -
Mungia edosein edóseñ 1: [eðóśeɲ] -
Mungia edonor edónorr 2: [eðónor̄] -
Oderitz eozin éozín 1: [éosín] -
Oiartzun eozin eózin 1: [eósiŋ] -
Oñati edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Ondarroa edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Orexa eozein eózéiñ 1: [eóséi̯ɲ] -
Orio eozeñ eózeñ 1: [eóseɲ] -
Orio eozein eózein 2: [eósei̯ŋ] -
Orozko edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Orozko edonor edónorr 1: [eðónor̄] -
Otxandio erosein erósein 1: [eróśei̯n] -
Otxandio eronor erónorr 1: [erónor̄] -
Pagola zuñnahi zúñnahí 1: [súɲnãhí] -
Pasaia eozein éozein 1: [éosen] -
Santa Grazi nurnahi nurrnáhi 1: [nur̄náhi] -
Santa Grazi zuñnahi zúñnahi 2: [súɲnahi] -
Sara nornai norrnái 1: [noRnái̯] -
Sara edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Senpere edozein edózein 1: [eðósei̯n] -
Senpere nornai norrnái 2: [noRnái] -
Senpere edozoin edózoin 3: [eðósoi̯n] -
Sohüta zuinahi zúinnahí 1: [súi̯nnahí] -
Sondika edosein edoséin 1: [eðośéi̯n] -
Suarbe eozin eóziñ 1: [eósiɲ] -
Sunbilla edozin edóziñ 1: [eðósiɲ] -
Tolosa eozin eózin 1: [eósin] -
Uharte Garazi nornai norrnaí 1: [nor̄naí] -
Uharte Garazi edozoin edózoin 2: [edósoi̯n] -
Urdiain eozein eózein 1: [eósei̯n] -
Urdiñarbe nurnahi núrnáhi 1: [nṹrnáhi] -
Urketa zoinahi zóinahi 1: [sói̯nahi] -
Urketa edozoin édozoin 2: [éðosoi̯n] -
Urretxu eozeñ eózéñ 1: [eóséɲ] -
Urretxu eozein eózein 2: [eósei̯n] -
Ürrüstoi nurnahi nurnáhi 1: [nurnáhi] -
Ürrüstoi zuñnahi zuñnáhi 2: [suɲnáhi] -
Uztaritze nornai norrnái 1: [nor̄nái̯] -
Uztaritze edozoin edózoin 2: [eðósoi̯n] -
Zaratamo edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Zeanuri edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Zeanuri edonor edonórr 1: [eðonór̄] -
Zeberio edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Zegama erozin érozíñ 1: [érosíɲ] -
Zegama erozin erózin 2: [erósiŋ] -
Zilbeti nornei norrnéi 1: [nor̄néi̯] -
Zollo (Arrankudiaga) edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Zornotza edosein edósein 1: [eðóśei̯n] -
Zugarramurdi edozain édozáin 1: [éðosái̯n] -
Zugarramurdi nornai norrnái 2: [nor̄nái̯] -
 

1730: en cualquier lugar / n'importe où / anywhere

 • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
 • Galdera (es): en cualquier lugar
 • Galdera (fr): n'importe où
 • Galdera (en): anywhere
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta nonai nónai 1: [nónai̯] -
Ahetze nunai nunái 1: [nunái̯] -
Aia eozin tokittan eózin tokittám 1: [eósin tokittám] -
Aia nunai núnai 2: [núnai̯] -
Aldude nunai núnai 1: [núnai̯] -
Alkotz nonai nónái 1: [nónái̯] -
Altzai nunahi nunáhi 1: [nunãhi] -
Altzürükü nunahi nunnáhi 1: [nunnáhi] -
Amezketa eozin lekuetan eózin lekuetán 1: [eósin lekwetán] -
Amezketa nunai nunái 1: [nuná:i̯] -
Andoain eozin lekutan eózín lékután 1: [eósín lékután] -
Andoain nunai núnai 2: [núnai̯] -
Aniz edozein tokiten edozein tokíten 1: [eðosen tokíten] -
Aniz nunai núnai 1: [núnai̯] -
Aramaio erosein lekutan erósein lekutan 1: [eróśei̯n lekutan] -
Araotz (Oñati) edosein lekutan edósein lekutan 1: [eðóśei̯n lekutan] -
Arbizu eozein lekuten eózein lekutén 1: [eósei̯n lekutén] -
Arbizu nunai núnái 2: [núnái̯] -
Arboti nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Armendaritze nunahi núnahi 1: [núnahi] -
Arnegi nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Arrangoitze nunai núnaí 1: [núnaí] -
Arrasate edosen lekuten edósen lekúten 1: [eðóśen lekúten] -
Arrazola (Atxondo) erosein lekuten erósein lekuten 1: [eróśei̯n lekuten] -
Arrazola (Atxondo) edonon edónon 1: [eðónon] -
Arrieta edosein lekuten edósein lékutén 1: [eðóśei̯n lékutén] -
Arrieta edonon edonón 1: [eðonón] -
Arroa (Zestoa) edozein tokittan edózein tokíttam 1: [eðósei̯n tokíttam] -
Arroa (Zestoa) nunai núnai 1: [núnai̯] -
Arrueta nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Asteasu eozin tokitan eózin tokítam 1: [eósin tokítam] -
Asteasu nunai núnai 1: [núnai̯] -
Ataun eozin lekutan eózin lekután 1: [eósin lekután] -
Ataun nunai núnai 1: [núnai̯] -
Ataun nunai núnái 2: [núnái̯] -
Azkaine nunai nunái 1: [nunái] -
Azkoitia eozein tokittan eózein tokittán 1: [eósei̯n tokittán] -
Azkoitia erozein tokittan erózein tokittám 2: [erósei̯n tokittám] -
Azkoitia nunai núnai 3: [núnai̯] -
Azpeitia eozein lekuten eózein lekúten 1: [eósei̯n lekúten] -
Azpeitia nunai núnai 2: [núnai̯] -
Baigorri nunahi nunnahi 1: [nunnahi] -
Bakio edosein lekuten edosein lékuten 1: [eðośei̯n lékuten] -
Bakio edonon edónon 1: [eðónon] -
Bardoze nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Barkoxe nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Bastida nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Beasain eozin lekutan eózin lekútan 1: [eósin lekútan] -
Beasain nunai núnai 1: [núnai̯] -
Beasain nunai núnai 2: [núnai̯] -
Behorlegi nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Beizama eozin tokitan eózin tokitán 1: [eósin tokitán] -
Beizama nunai núnai 2: [núnai̯] -
Bergara erozein lekutan erózein lekútan 1: [erósei̯n lekútan] -
Bergara nunai núnai 2: [núnai̯] -
Bermeo edosein lekotan edosein lékotan 1: [eðośei̯n lékotan] -
Berriz edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Berriz edonon edónon 1: [eðónon] -
Berriz naiñon naiñón 2: [nai̯ɲón] -
Beruete eozin lekutan eózin lékutan 1: [eósin lékutan] -
Beruete nonai nónai 2: [nónai̯] -
Beskoitze nunahi nunahí 1: [nunahí] -
Bidarrai nonahi nónnahi 1: [nónnahi] -
Bolibar edosein lekuten edósiñ lékutén 1: [eðóśiɲ lékutén] -
Bolibar edonun edonún 1: [eðonún] -
Bolibar nainun nainún 2: [nai̯nún] -
Busturia edosein tokiten edoséin tókiten 1: [eðośéi̯n tókiten] -
Busturia edonon edónon 1: [eðónon] -
Deba erozin tokitxa eróSZin tokítxá 1: [erós̟in tokítʃá] -
Deba nunai núnai 1: [núnai̯] -
Dima edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Dima edonon edónon 1: [eðónon] -
Domintxaine nun nahi nún nahí 1: [nún nahí] -
Donamaria edozein tokitan edózin tokitán 1: [eðósin tokitán] -
Donamaria nunai nunai 1: [nunai̯] -
Donibane Lohizune nunai núnai 1: [núnai̯] -
Donostia eozin tokitan eozin tokitan 1: [eosin tokitan] -
Donostia nunai nunai 2: [nunai̯] -
Dorrao / Torrano erozein lekuten erózein lékutén 1: [erósei̯n lékutén] -
Dorrao / Torrano nunei núnei 2: [núnei̯] -
Eibar nunai núnai 1: [núnai̯] -
Elantxobe edosein lekutan edoséiñ lekutan 1: [eðośéi̯ɲ lekutan] -
Elantxobe edonon edónon 1: [eðónon] -
Elduain eozin tokitan eozín tokitán 1: [eosín tokitán] -
Elduain nunai núnai 1: [núnai̯] -
Elgoibar eozein togittan eózein togíttan 1: [eósen toɣíttan] -
Elgoibar nunai núnai 1: [núnai̯] -
Elorrio edosein lekutan edósein lekútan 1: [eðóśei̯n lekútan] -
Erratzu eroziñ lekuten eróziñ lekúten 1: [erósi:ɲ lekúten] -
Erratzu nonai nónai 1: [nónai̯] -
Erratzu nonai nónai 2: [nónai̯] -
Errezil eozin tokittan eózin tokittán 1: [eósin tokittán] -
Errezil nunai nunái 2: [nunái̯] -
Errigoiti edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Errigoiti edonon edonón 1: [eðonón] -
Errigoiti nonai nónnái 2: [nónnái̯] -
Errigoiti naiñon náiñon 2: [nái̯ɲon] -
Eskiula nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Etxalar edozin lekutan edózin lekútan 1: [eðósin lekútan] -
Etxalar nunai núnai 1: [núnai̯] -
Etxaleku eozein lekutan eózein lekután 1: [eósei̯n lekután] -
Etxaleku nonai nónai 2: [nónai̯] -
Etxarri (Larraun) eozin lekutan eózin lekútam 1: [eósin lekútam] -
Etxarri (Larraun) nonai nónái 2: [nónái̯] -
Etxebarri edosein lekuten edósein lekúten 1: [eðóśei̯n lekúten] -
Etxebarri edonon edónon 2: [eðónon] -
Etxebarria edosein lekuten edósin lekúten 1: [eðóśin lekúten] -
Etxebarria edonon edónon 1: [eðónon] -
Etxebarria nunai nunái 2: [nunái̯] -
Etxebarria neñon néñon 3: [néɲon] -
Etxebarria nañon nañón 4: [naɲón] -
Eugi erozen tokietan erózen tókietan 1: [erósen tókjetan] -
Eugi nonai nónai 2: [nónai̯] -
Ezkio-Itsaso eozin tokittan eózin tokittán 1: [eósin tokittán] -
Ezkio-Itsaso nunai nunái 2: [nunái̯] -
Ezkurra eozin lekutan eózin lékutan 1: [eósin lékutan] -
Ezkurra nonai nónai 2: [nónai̯] -
Ezterenzubi nunai núnai 1: [núnai̯] -
Gaintza eozin lekutan eózin lekután 1: [eósin lekutáŋ] -
Gaintza nonai nónái 2: [nónái̯] -
Gamarte nunahi núnahi 1: [núnahi] -
Gamiz-Fika edosein lekuten edóseiñ lékutén 1: [eðóśei̯ɲ lékutén] -
Garrüze nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Getaria eozein tokitan eózein tokítan 1: [eósei̯n tokítan] -
Getaria nunai núnai 1: [núnai̯] -
Getxo edosein lekun edosein lékun 1: [eðośei̯n lékun] -
Gizaburuaga edosein lekuten edósein lekuten 1: [eðóśei̯n lekuten] -
Gizaburuaga nunai nunái 2: [nunái̯] -
Goizueta eozi lekutan eózi lekútán 1: [ɛósi lekútán] -
Goizueta nonai nónai 1: [nónai̯] -
Goizueta nunai núnai 2: [núnai̯] -
Hazparne nunahi núnahi 1: [núnahi] -
Hendaia nunai núnai 1: [núnai̯] -
Hernani eozin tokitan eózin tokítam 1: [ɛɔ́sin tokítam] -
Hernani nunai nunái 1: [nunái̯] -
Hondarribia eosein tokitan eoséin tokitan 1: [eośéi̯n tokitan] -
Hondarribia nonai nonai 1: [nonai̯] -
Hondarribia eonun eonun 2: [eonun] -
Ibarruri (Muxika) edosein lekuten edósein lekutem 1: [eðóśei̯n lekutem] -
Ibarruri (Muxika) edonon edónom 1: [eðónom] -
Igoa nonai nónai 1: [nónai̯] -
Ikaztegieta edozein tokitan edózein tokitan 1: [eðósei̯n tokitan] -
Ikaztegieta nunai núnai 1: [núnai̯] -
Irisarri nunahi nunahí 1: [nunahí] -
Itsasu nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Izturitze nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Jaurrieta zeinaiden lekutan zeináiden lekután 1: [sei̯nái̯ðen lekután] -
Jaurrieta nonai nonái 2: [nonái̯] -
Jutsi nunahi nunahi 1: [nunahi] -
Kortezubi edosein lekuten edoséin lekuten 1: [eðośéi̯n lekuten] -
Kortezubi edonun edónun 2: [eðónun] -
Landibarre nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Larrabetzu edosein lekuten edosein lékuten 1: [eðośei̯n lékuten] -
Larrabetzu edonon edónon 1: [eðónon] -
Larrabetzu naiñon naiñón 2: [nai̯ɲón] -
Larraine nunahi nunnáhi 1: [nunnáhi] -
Larzabale nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Lasarte-Oria nunai núnai 1: [núnai̯] -
Lasarte-Oria eozin tokitan eozin tokitan 2: [eosin tokitan] -
Laukiz edosein lekuten edosein lékuten 1: [eðośei̯n lékuten] -
Laukiz edonon edónon 1: [eðónon] -
Legazpi eozin lekutan eozin lekutan 1: [eosin lekutan] -
Leintz Gatzaga erosein lekutan erósein lekutan 1: [eróśei̯n lekutan] -
Leioa edosin lekuen edósin lékuen 1: [eðóśin lékuen] -
Leioa edonon edónon 2: [eðónon] -
Leitza edozin lekutan édozin lekutén 1: [éðosin lekutén] -
Leitza nonai nonái 1: [nonái̯] -
Lekaroz edozein lekuten edozéin lekuten 1: [eðoséi̯n lekuten] -
Lekaroz nonai nónai 1: [nónai̯] -
Lekeitio edosein tokitxan edoséin tokítxan 1: [eðośéi̯n tokítʃan] -
Lekeitio edonun edonún 1: [eðonún] -
Lemoa edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Lemoa naiñon náiñon 2: [nái̯ɲon] -
Lemoiz edosen lekun edosen lékun 1: [eðośen lékun] -
Luzaide / Valcarlos nunai núnaí 1: [núnaí] -
Makea nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Mañaria erosein lekutan eróseiñ lekután 1: [eróśei̯ɲ lekután] -
Mañaria edonon edonón 1: [eðonón] -
Mendaro edosin lekutan edósin lekútan 1: [eðóśin lekútan] -
Mendaro nunai núnai 1: [núnai̯] -
Mendaro eosin lekutan eósin lekútam 2: [eóśin lekútam] -
Mendaro edosein lekutan edósein lekútam 3: [eðóśei̯n lekútam] -
Mendata edosein lekuten edoséin lekuten 1: [eðośéi̯n lekuten] -
Mendata edonun edonún 2: [eðonún] -
Mezkiritz edozein tokietan edozéin tokiétan 1: [eðoséi̯n tokjétan] -
Mezkiritz nonai nonái 2: [nonái̯] -
Montori nunahi nunáhi 1: [nunãhi] -
Mugerre nunahi nunnahi 1: [nunnahi] -
Mungia edosein lekuten edosein lékuten 1: [eðośei̯n lékuten] -
Mungia edonon edonón 1: [eðonón] -
Oderitz eozin lekutan eózin lekútam 1: [eósin lekútam] -
Oderitz nonai nónái 1: [nónái̯] -
Oiartzun eozin tokitan eózin tokitán 1: [eósin tokitán] -
Oiartzun nunai núnai 1: [núnai̯] -
Oiartzun nonai nónai 2: [nónai̯] -
Oñati edosein lekutan edósein lekútan 1: [eðóśei̯n lekútan] -
Ondarroa edosein alderditxen edósein alderrditxem 1: [eðóśei̯n alðer̄ðitʃem] -
Orexa edozin lekutan edózin lékutan 1: [eðósin lékutan] -
Orexa nunai nunái 1: [nunái̯] -
Orio eozin tokitan eózin tókitan 1: [eósin tókitan] -
Orio nunai núnai 1: [núnai̯] -
Orozko edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Orozko naiñon naiñon 1: [nai̯ɲon] -
Otxandio erosen lekutan erósen lekutan 1: [eróśen lekutan] -
Otxandio eronon erónon 1: [erónon] -
Pagola nunahi nunáhi 1: [nunãhi] -
Pasaia eozein tokitan eózein tokitán 1: [eósei̯n tokitán] -
Pasaia nunai nunái 1: [nunái̯] -
Santa Grazi nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Sara nonai nonái 1: [nonái̯] -
Senpere nonai nonái 1: [nonái̯] -
Sohüta nunahi núnnahi 1: [núnnahi] -
Sohüta nunahixka núnnahíxka 2: [núnnahíʃka] -
Sondika edosein lekuten edoséin lekuten 1: [eðośéi̯n lekuten] -
Sondika edonon edonón 1: [eðonón] -
Suarbe eozin lekuten eózin lekúten 1: [eósin lekúten] -
Suarbe nonai nónai 2: [nónai̯] -
Sunbilla nonai nónai 1: [nónai̯] -
Tolosa eozin togin eózin togín 1: [eósin toɣí:ŋ] -
Tolosa nunai núnai 1: [núnai̯] -
Uharte Garazi nunahi núnahi 1: [núnahi] -
Urdiain eozein lekutan eozéin lekutám 1: [eoséi̯n lekutám] -
Urdiain nunai núnái 2: [núnái̯] -
Urdiñarbe nunahi nunáhi 1: [nũnãhi] -
Urketa nunahi núnahí 1: [núnahí] -
Urretxu eozein tokittan eózein tokíttam 1: [eósei̯n tokíttam] -
Urretxu eozin lekutan eózin lékutan 2: [eósin lékutan] -
Urretxu nunai núnai 2: [núnai̯] -
Ürrüstoi nunahi nunnáhi 1: [nunnáhi] -
Uztaritze nunai núnai 1: [núnai̯] -
Zaratamo nainon nainón 1: [nai̯nón] -
Zeanuri edosein lekuten edósein lékuten 1: [eðóśei̯n lékuten] -
Zeanuri naiñon naiñón 2: [nai̯ɲón] -
Zeberio edosein lekuten edosein lékuten 1: [eðośei̯n lékuten] -
Zeberio naiñon naiñón 1: [nai̯ɲón] -
Zegama erozin lekutan erózin lekután 1: [erósin lekután] -
Zegama nunai núnái 1: [núnái̯] -
Zilbeti edozein lekuten edozéin lekúten 1: [eðoséi̯n lekúten] -
Zilbeti nonai nonái 2: [nonái̯] -
Zollo (Arrankudiaga) edosein lekuten edoséin lekuten 1: [eðośéi̯n lekuten] -
Zornotza edosein lekuten edósein lekuten 1: [eðóśei̯n lekuten] -
Zornotza edonun edónun 1: [eðónun] -
Zugarramurdi nonai nonái 1: [nonái̯] -
 

1731: de cualquier manera / n'importe comment / anyhow

 • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
 • Galdera (es): de cualquier manera
 • Galdera (fr): n'importe comment
 • Galdera (en): anyhow
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Ahetze nolaizka nolaízka 1: [nolaíska] -
Ahetze uretik edo zubitik uretík edo zubitík 1: [uretík eðo suβitík] -
Ahetze zernai gixaz zerrnái gixáz 2: [ser̄nái̯ ɣiʃás] -
Ahetze zakutik edo zorrotik zakutík edo zorrotík 2: [sakutík eðo soRotík] -
Ahetze edozein gixaz edózein gíxaz 3: [eðósei̯ŋ gíʃas] -
Aia eozin mouz eóziñ móuz 1: [eósiɲ móu̯s] -
Aia nolanai nolánai 2: [nolánai̯] -
Aldude nolanai nólanái 1: [nólaná i̯] -
Aldude gisa atera edo bertzera gisa atera edo berrtzera 2: [ɣiśa atera eðo βer̄tsera] -
Aldude nolanaiz nolanaiz 3: [nolanai̯s] -
Aldude zakutik eta zorrotik zakutik eta zorrotik 4: [sakutik eta sor̄otik] -
Alkotz nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Altzai nulanahi núlanáhi 1: [núlanáhi] -
Altzai gisalapila edo bestila gísalapíla edo bestíla 2: [gíźalapíla eðo βeśtíla] -
Altzai zakhütik edo zorroti zakh´ütik edo zorróti 3: [sakhýtik eðo sor̄óti] -
Altzai nulanahize núlanáhize 4: [núlanáhise] -
Altzürükü nulanahi núlanáhi 1: [nṹlanãhi] -
Amezketa eozin mouz eózin móuz 1: [ɛósin móus] -
Amezketa nolanai nólanái 2: [nólanái̯] -
Andoain eozin ereta eózin éretá 1: [eósin éretá] -
Andoain nolanai nolánai 1: [nolánai̯] -
Aniz nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Aramaio erosein morutan erósein morútan 1: [eróśei̯n morútan] -
Aramaio edoselan edóselan 1: [eðóśelan] -
Araotz (Oñati) edosein modutan edósein modutan 1: [eðóśei̯n moðutan] -
Arbizu eozein moduta eózeim modutá 1: [eósei̯m moðutá] -
Arbizu nolanai nólanái 2: [nólanái̯] -
Arboti nolanahika nólanáhika 1: [nólanáhika] -
Arboti aldeat edo beste áldeat edo béste 2: [áldeat eðo βéśte] -
Armendaritze nolanahika nólanahíka 1: [nólanahíka] -
Arnegi nolanahi nólanahi 1: [nólanahi] -
Arrangoitze nolalaizka nolálaizká 1: [nolálaiská] -
Arrangoitze nolanaika nolanaíka 2: [nolanaíka] -
Arrasate edosein aldetara edósein aldétara 1: [eðóśei̯n alðétara] -
Arrasate edosein moduten edósein modúten 2: [eðóśei̯n moðúten] -
Arrazola (Atxondo) eroselan eróselan 1: [eróśelan] -
Arrieta edosetara edósetárá 1: [eðóśetárá] -
Arrieta edoselan edóselán 2: [eðóśelán] -
Arrieta selan edo alan sélan edo álan 3: [śélan eðo álan] -
Arroa (Zestoa) eozeñ erata eózeñ ératá 1: [eóseɲ ératá] -
Arroa (Zestoa) nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Arrueta nolanahika nólanahíka 1: [nólanahíka] -
Asteasu eozin mouz eózin mouz 1: [ɛósin mos] -
Ataun eozi moduta eózi modúta 1: [eósi moðúta] -
Ataun nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Ataun eozi moduz eózi móduz 2: [eósi móðus] -
Ataun eozi muduz eózi múduz 3: [eósi múðus] -
Azkaine edozein gixaz edózein gixáz 1: [eðósei̯ŋ giʃás] -
Azkaine nolanaika nólanaiká 2: [nólanaiká] -
Azkaine uretik edo zubitik urétik edo zubítik 2: [urétik eðo suβítik] -
Azkaine zernai gizaz zérrnai gizáz 3: [sér̄nai̯ ɣisás] -
Azkaine zakutik edo zorrotik zakútik edo zorrotík 4: [sakútik eðo soRotík] -
Azkoitia eozer mouz éozerr móuz 1: [éosɛr̄ móus] -
Azkoitia nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Azkoitia erozer mouz erózerr móuz 2: [erósɛr̄ móus] -
Azpeitia nolanai nolánai 1: [nolánai̯] -
Baigorri nolanahika nolanahika 1: [nolanahika] -
Baigorri edozoin gisaz edozoin gisaz 2: [eðosoi̯ŋ giśas] -
Bakio edosetara edosétara 1: [eðośétara] -
Bakio edoselan edosélan 1: [eðośélan] -
Bakio edoser moduten edoserr modúten 2: [eðośer̄ moðúten] -
Bardoze noizpeka noizpeka 1: [noi̯speka] -
Bardoze nolanahika nólanahíka 2: [nólanahíka] -
Bardoze gisa batez edo beste gísa bátez edo béste 3: [gíśa βátes eðo βéśte] -
Bardoze sarretik edo sorretik sárretik edo sórretik 4: [śár̄etik eðo śór̄etik] -
Bardoze zarretik edo hortzetik zárretik edo hórtzetik 5: [sár̄etik eðo hórtsetik] -
Bardoze nolanahi nólanahí 6: [nólanahí] -
Barkoxe nulanahi núlanáhi 1: [núlanáhi] -
Barkoxe zernahi gisata zernáhi gisatá 2: [sernáhi ɣiźatá:] -
Barkoxe gisa batila edo bestila gísa batíla edo bestíla 3: [gíźa βatíla eðo βeśtíla] -
Barkoxe zernahi izanik zernahi izánik 4: [sernahi isánik] -
Bastida manera batetaik edo bestetik manera batetáik édo bestétik 1: [manera βatetái̯k éðo βeśtétik] -
Bastida nolanahika nólanahíka 2: [nólanahíka] -
Bastida zomeit gisaz zomeit gisaz 3: [somei̯t giśas] -
Bastida zomeit maneraz zoméit máneraz 4: [soméi̯t máneras] -
Beasain eozin mouz eózin móuz 1: [eósin móus] -
Beasain nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Behorlegi ediozoin gisaz ediózoin gisáz 1: [eðjósoi̯ŋ giśás] -
Behorlegi nolanaika nólanaíka 1: [nólanaíka] -
Behorlegi nolanahi nolánahí 2: [nolánahí] -
Behorlegi nolazpaika nolázpaiká 2: [noláspai̯ká] -
Behorlegi nolanai nolanai 3: [nolanai̯] -
Behorlegi nulanai nulanai 4: [nulanai̯] -
Beizama eozi mouz eózi móuz 1: [eósi móus] -
Beizama eoziñ erata eóziñ eratá 2: [eósiɲ eratá] -
Bergara erozein modutan erózein modútan 1: [erósei̯n moðútan] -
Bergara edozela edozéla 2: [edoséla] -
Bermeo edosetara edósetara 1: [eðóśetara] -
Berriz edosein modutera edósein modútera 1: [eðóśei̯n moðútera] -
Berriz edoselan edóselan 2: [eðóśelan] -
Berriz selan eo alan sélan eo álan 3: [śélan eo álan] -
Beruete nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Beskoitze nolanahika nólanáhika 1: [nólanáhika] -
Bidarrai nolanahika nólanahika 1: [nólanahika] -
Bidarrai edozoin gisetan edózoin gísetan 2: [eðósoi̯ŋ gíśetan] -
Bolibar edosiñ modutera edósiñ modútera 1: [eðóśiɲ moðútera] -
Bolibar edosiñ eratara edósiñ erátará 2: [eðóśiɲ erátará] -
Bolibar edoselan edóselán 2: [eðóśelán] -
Bolibar selan edalan sélan edálan 3: [śélan eðálan] -
Busturia edoselan edóselan 1: [eðóśelan] -
Deba erosi moutan erósi moútan 1: [eróśi moútan] -
Deba nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Deba erozei moutan eróSZei moútan 2: [erós̟ei̯ moútan] -
Deba eronola erónolá 2: [erónolá] -
Deba eronola erónolá 3: [erónolá] -
Dima edosein moduten edósein modúten 1: [eðóśei̯n moðúten] -
Dima edoselan edóselan 1: [eðóśelan] -
Domintxaine manea aten ala bestian mánea aten ála béstian 1: [mánea aten ála βéśtjan] -
Domintxaine nulanahika núlanahíka 2: [núlanahíka] -
Domintxaine nulanahi nulánahí 3: [nulánahí] -
Domintxaine nolanahika nólanahiká 4: [nólanahiká] -
Donamaria nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Donibane Lohizune nolanaizka nólanaizka 1: [nólanai̯ska] -
Donibane Lohizune gisa bateat edo bertzeat gisa bateat edo berrtzeat 2: [giśa βateat eðo βer̄tseat] -
Donibane Lohizune zakutik ala zorrotik zakutik ala zorrotik 3: [sakutik ala sor̄otik] -
Donostia eozin tankeran eozin tankeran 1: [eosin taŋkeran] -
Donostia nolanai nolanai 1: [nolanai̯] -
Donostia eozin moduz eozin moduz 2: [eosin moðus] -
Dorrao / Torrano erozein moduta erózein modúta 1: [erósei̯n moðúta] -
Dorrao / Torrano nolanei nólanéi 1: [nólanéi̯] -
Eibar eose moutara eóse moútara 1: [ɛóśe moútara] -
Elantxobe edoselanik edosélanik 1: [eðośélanik] -
Elduain nolanai nolánai 1: [nolánai̯] -
Elgoibar eozei moutan eóSZei moútan 1: [eós̟e moútan] -
Elorrio edosein modutara edósein modútara 1: [eðóśei̯n moðútara] -
Elorrio edoselan edóselan 1: [eðóśelan] -
Erratzu eozein manereta eózein maneréta 1: [eósei̯n maneréta] -
Erratzu nolanai nólanái 2: [nólanái̯] -
Errezil eozein moduta eózein modúta 1: [eósei̯n moðúta] -
Errezil nolanai nólanái 2: [nólanái̯] -
Errigoiti edosein modutera edósein moduterá 1: [eðóśei̯n moðuterá] -
Errigoiti edoselan edosélam 2: [eðośélam] -
Errigoiti selan edo alan sélan edo álan 2: [śélan eðo álan] -
Errigoiti nolanai nólanai 3: [nólanai̯] -
Eskiula nulanahi núlanáhi 1: [núlanáhi] -
Etxalar nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Etxaleku eozein giseta eózein gisetá 1: [eósei̯ŋ giśetá] -
Etxaleku nolanai nólanái 2: [nólanái] -
Etxarri (Larraun) edozin aldeta edózin aldétá 1: [eðósin aldétá] -
Etxarri (Larraun) nolanai nolánai 1: [nolánai̯] -
Etxarri (Larraun) eozin aldeta eózin aldétá 2: [eósin aldétá] -
Etxebarri edoselan edóselan 1: [eðóśelan] -
Etxebarria edoselan edóselán 1: [eðóśelán] -
Etxebarria selan edo alan sélan edoálan 2: [śélan eðoálan] -
Eugi erozen maneretan erozém manéretan 1: [erosém manéretan] -
Eugi nolanai nólanái 2: [nólanái̯] -
Ezkio-Itsaso eozi mouz eózi móuz 1: [eósi móus] -
Ezkio-Itsaso nolanai nolánai 1: [nolánai̯] -
Ezkurra eoziñ moduta eóziñ móduta 1: [eósiɲ móðuta] -
Ezkurra nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Ezkurra eozin aldeta eóziñ áldeta 2: [eósiɲ áldeta] -
Ezterenzubi nolanaika nolánaika 1: [nolánai̯ka] -
Ezterenzubi nolanahika nolánahíka 2: [nolánahíka] -
Gaintza eozin aldeta eóziñ aldéta 1: [eósiɲ aldéta] -
Gaintza nolanae nólanáe 2: [nólanáe] -
Gamarte nolanaika nolánaiká 1: [nolánaiká] -
Gamarte zeaite gisaz zeáite gisáz 2: [seái̯te ɣiśás] -
Gamiz-Fika edosei moduten edósei modutén 1: [eðóśei̯ moðutén] -
Gamiz-Fika edoselanbe edóselambe 1: [eðóśelambe] -
Gamiz-Fika selan edo alan sélan edo álan 3: [śélan eðo álan] -
Garrüze nolanaiz nolánaíz 1: [nolánaís] -
Garrüze nolabeit nólabeit 2: [nólaβei̯t] -
Getaria eozer formeta eózerr fórrmeta 1: [eóser̄ fór̄meta] -
Getaria nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Getaria eozeñ erata eózeñ eratá 2: [eóseɲ eratá] -
Getxo edosein moduten edosein móduten 1: [eðośei̯n móðuten] -
Getxo selan edo alan sélan edo alan 2: [śélan eðo alan] -
Gizaburuaga edoselan edóselan 1: [eðóśelan] -
Goizueta eoziñ aieketara eóziñ aiéketara 1: [eósiɲ ajéketara] -
Goizueta nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Hazparne nolanahiga nólanahíga 1: [nólanahíɣa] -
Hazparne ezpalakikerian ezpalakikerian 2: [espalakikerian] -
Hendaia nolanaizka nolánaizka 1: [nolánai̯ska] -
Hernani eosiñ addeketa eósiñ addéketa 1: [ɛɔ́śiɲ addéketa] -
Hernani nolanai nolánai 1: [nolánai̯] -
Hondarribia nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Ibarruri (Muxika) edoselan edóselan 1: [eðóśelan] -
Igoa eozin modutan eózin módután 1: [eósin móðután] -
Igoa eozin bezala eózim bezalá 2: [eósim besalá] -
Igoa nolanai nolánai 2: [nolánai̯] -
Ikaztegieta eozein modua eózein módua 1: [eósei̯n móðua] -
Ikaztegieta nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Ikaztegieta eozi muz eózi muz 2: [eósi mus] -
Irisarri nolanahika nólanahíka 1: [nólanahíka] -
Irisarri edozoin gisaz edózoin gisáz 2: [eðósoŋ giśás] -
Irisarri gisa bateat edo besteat gísa bateát edo bésteat 3: [gíśa βateát eðo βéśteat] -
Itsasu nolanahi nolanáhi 1: [nolanáhi] -
Itsasu zernai gisaz zerrnái gisáz 2: [seRnái̯ giśás] -
Izturitze nolanahizka nolanahízka 1: [nolanahíska] -
Jaurrieta nolanai nolanái 1: [nolanái̯] -
Jutsi nolanahika nolanahika 1: [nolanahika] -
Jutsi zernahi gisaz zernahi gisaz 2: [sernahi ɣiśas] -
Jutsi nolanahiz nolanahiz 3: [nolanahis] -
Kortezubi edosetara edosétara 1: [eðośétara] -
Landibarre nolanahika nólanahíka 1: [nólanahíka] -
Landibarre molde at edo bestea molde at edo bestea 2: [molde at eðo βeśtea] -
Larrabetzu edoselan edóselan 1: [eðóśelan] -
Larrabetzu edosetara edósetára 2: [eðóśetára] -
Larrabetzu selan edo alan sélan edo álan 2: [śélan eðo álan] -
Larraine gisa batila edo bestila gisa batíla edo bestíla 1: [ɣiźa βatíla eðo βeśtíla] -
Larraine nulanahi núlanáhi 2: [núlanáhi] -
Larzabale nolanahi nólanáhi 1: [nólanáhi] -
Larzabale gisat edo beste gisát edo béste 2: [giśá:t eðo βéśte] -
Larzabale zakhutik eta zorrotik zakhútik edo zorrótik 3: [sakhútik eðo sor̄ótik] -
Larzabale nunbeitik numbéitik 4: [numbéi̯tik] -
Lasarte-Oria nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Lasarte-Oria eosin aldeta eosin aldeta 2: [eośin aldeta] -
Laukiz edoseiñ eratara edoseiñ ératara 1: [eðośei̯ɲ ératara] -
Laukiz selan edo alan sélan edo álan 1: [śélan eðo álan] -
Legazpi eozi moduz eozi moduz 1: [eosi moðus] -
Legazpi nolanai nolanai 1: [nolanai̯] -
Leintz Gatzaga erosen modutan erósen modútan 1: [eróśen moðútan] -
Leioa edosin klasetara edósin klásetara 1: [eðóśiŋ kláśetara] -
Leioa edoselan edosélan 1: [eðośélan] -
Leitza edozin moduz édozin móduz 1: [éðosin móðus] -
Leitza nolanai nolánai 1: [nolánai̯] -
Lekaroz erozeiñ aldetara erozéiñ aldetará 1: [eroséi̯ɲ aldetará] -
Lekaroz nolanai nolánai 2: [nolánai̯] -
Lekeitio edoselan edosélan 1: [eðośélan] -
Lemoa edosein modutera edósein modútera 1: [eðóśei̯n moðútera] -
Lemoa edoselan edóselan 1: [eðóśelan] -
Lemoa edosein moduten edósein modúten 2: [eðóśei̯n moðúten] -
Lemoa selan ero alan sélan ero álan 2: [śélan ero álan] -
Lemoiz edoselan edosélan 1: [eðośélan] -
Luzaide / Valcarlos nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Luzaide / Valcarlos zorrotik edo zakutik zorrótik edo zakútik 1: [sor̄ótik eðo sakútik] -
Luzaide / Valcarlos edozoin modutan edózoin módutan 2: [eðósoi̯n móðutan] -
Luzaide / Valcarlos zernai gisaz zerrnái gisáz 2: [ser̄nái̯ ɣiśás] -
Makea nolanahika nólanáhika 1: [nólanáhika] -
Mañaria eroselan eróselan 1: [eróśelan] -
Mendaro eosin modutan eósin modútan 1: [eóśin moðútan] -
Mendaro nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Mendaro edoselan edóselan 3: [eðóśelan] -
Mendata edosein modutera edoséin modutéra 1: [eðośéi̯n moðutéra] -
Mezkiritz nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Montori nulanahi núlanáhi 1: [nṹlanãhi] -
Mugerre nolanahika nolanáhika 1: [nolanáhika] -
Mungia edoselan edosélan 1: [eðośélan] -
Mungia selan edo alan selán edo álan 2: [śelán eðo álan] -
Oderitz nolanai dela re nólanái dela ré 1: [nólanái̯ ðela ré] -
Oiartzun eozin posturata eózim postúrata 1: [eósim pośtúrata] -
Oiartzun nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Oñati edosein modutan edósein modútan 1: [eðóśei̯n moðútan] -
Ondarroa edoselan edosélan 1: [eðośélan] -
Orexa eozin mouz eózin moúz 1: [eósin moús] -
Orio eozin aldeta eóziñ aldéta 1: [eósiɲ aldéta] -
Orio eozi mouz eózi mouz 2: [eósi mou̯s] -
Orozko edosein moduten edoséim moduten 1: [eðośéi̯m moduten] -
Orozko edosela edósela 1: [eðóśela] -
Orozko selan edo alan sélan edo álan 2: [śélan eðo álan] -
Otxandio erosein modutan erósein modutan 1: [eróśei̯n moðutan] -
Otxandio eroselan eróselan 1: [eróśelan] -
Otxandio selan ero alan sélan eroálan 2: [śélan eroálan] -
Pagola nulanahi núlanáhi 1: [núlanãhi] -
Pagola zernahi gisaz zérnahi gísaz 2: [sérnahi ɣíźas] -
Pagola zernahi maneata zérnahi manéatá 3: [sérnahi manéatá:] -
Pagola zakhütik edo zorrotik zákhütik edo zórrotik 4: [sákhytik eðo sór̄otik] -
Pasaia eozein gisa eózein gísa 1: [eósei̯ŋ gíśa] -
Pasaia nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Santa Grazi nulanahi núlanáhi 1: [nṹlanáhi] -
Santa Grazi zelütik edo lürretik zel´ütik edo lürrétik 2: [selýtik eðo lyr̄étik] -
Santa Grazi nuntipaitik nuntipáitik 3: [nuntipái̯tik] -
Sara nolanaizka nólanaizka 1: [nólanai̯ska] -
Sara uretik edo zubitik urétik edo zubítik 2: [urétik eðo suβítik] -
Senpere nolanaizka nólanaizká 1: [nólanai̯ská] -
Senpere uretik edo zubitik urétik edo zubítik 2: [urétik eðo suβítik] -
Senpere zakutik edo zorrotik zakútik edo zorrótik 3: [sakútik eðo soRótik] -
Sohüta nulanahi núlanáhi 1: [núlanáhi] -
Sondika edoselan edosélan 1: [eðośélan] -
Suarbe eozin maneretara eózin manéretará 1: [eósin manéretará] -
Suarbe nolanai nolánai 2: [nolánai̯] -
Sunbilla nolanai nólanai 1: [nólanai̯] -
Tolosa eozin aldeta eóziñ aldetá 1: [eósiɲ aldetá] -
Tolosa nolanai nolánai 1: [nolánai̯] -
Urdiain nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Urdiñarbe nulanahi núlanáhi 1: [nṹlanãhi] -
Urdiñarbe gisa batez edo beste gisa bátez edo béste 2: [ɣiźa βátes eðo βéśte] -
Urdiñarbe zakhütik edo zorrotik zakh´ütik edo zorrótik 3: [sakhýtik eðo sor̄ótik] -
Urdiñarbe nuntipaitik núntipáitik 4: [núntipái̯tik] -
Urketa nolanahizka nólanahízka 1: [nólanahíska] -
Urretxu eoziñ erata eóziñ ératá 1: [eósiɲ ératá] -
Urretxu nolanai nólanái 2: [nólanái̯] -
Ürrüstoi nulanahi nulanáhi 1: [nulanáhi] -
Uztaritze nolanaizka nólanáizka 1: [nólanáiska] -
Uztaritze gisa bat edo bertze gisa bát edo bérrtze 2: [giśa βát eðo βéRtse] -
Zaratamo edosei moduten edósei modúten 1: [eðóśei̯ moðúten] -
Zaratamo edoselan edóselán 1: [eðóśelán] -
Zeanuri edosein moduten edósein modúten 1: [eðóśei̯n moðúten] -
Zeanuri edoselan edóselan 1: [eðóśelan] -
Zeberio edosen moduten edosen modúten 1: [eðośen moðúten] -
Zeberio selan edo alan sélan edo álan 1: [śélan eðo álan] -
Zegama erozi moduta erózi modútá 1: [erósi moðútá] -
Zilbeti nolanai nólanái 1: [nólanái̯] -
Zollo (Arrankudiaga) edosein moduten edoséin moduten 1: [eðośéi̯n moðuten] -
Zornotza edoselan edóselan 1: [eðóśelan] -
Zugarramurdi edozain modutan edózaim modútan 1: [eðósai̯m moðútan] -
Zugarramurdi nolanai nólanái 2: [nólanái̯] -
 

1807: morfema de futuro / morphème du futur des verbes en-l/-n / future morpheme

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): morfema de futuro
 • Galdera (fr): morphème du futur des verbes en-l/-n
 • Galdera (en): future morpheme
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta xein xéin 1: [ʃéi̯n] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta ikusko ikúsko 2: [ikúśko] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta izein ízein 3: [ísei̯n] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta elekatuko ot elékatukót 4: [elékatukót] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta emein eméin 5: [eméi̯n] -
Ahetze yain yáin 1: [ǰáin] -
Ahetze ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Ahetze ilen ílen 3: [ílen] -
Aia jango jángo 1: [xáŋgo] -
Aldude yain yá:in 1: [ǰá:i̯n] -
Aldude ikusiren ikúsiren 1: [ikúśiren] -
Aldude ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Alkotz yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Alkotz errain erráin 2: [er̄ái̯n] -
Alkotz izein izéin 3: [iséi̯ŋ] -
Altzai ¡anen ¡ánen 1: [ʒánen] -
Altzai ikhusiko ikhusiko 2: [ikhuśiko] -
Altzai emaen emaen 3: [emaen] -
Altzai iganen iganen 4: [iɣanen] -
Altzürükü ikhusiko ikhúsiko 1: [ikhúśiko] -
Altzürükü ¡anen ¡ánen 2: [ʒánen] -
Altzürükü ¡an dikezü ¡an dikézü 3: [ʒan dikésy] -
Altzürükü gütüketzü gütükétzü 4: [gytykétsy] -
Altzürükü atzamaen atzamáen 5: [atsamáen] -
Altzürükü ¡uaen ¡uáen 6: [ʒwáen] -
Altzürükü date dáte 7: [dáte] -
Altzürükü ¡ien ¡íen 8: [ʒíen] -
Altzürükü ziateke ziáteke 9: [siáteke] -
Altzürükü emaen emaen 10: [emáẽn] -
Altzürükü ¡oko ¡óko 11: [ʒóko] -
Altzürükü hunkiko hunkiko 12: [huŋkiko] -
Altzürükü ürrhentüko ürrhentüko 13: [yr̄hentyko] -
Amezketa jango jangó 1: [xaŋgó] -
Andoain jango jángo 1: [xáŋgo] -
Aniz yain yain 1: [ǰai̯n] -
Aniz kusko kusko 2: [kuśko] -
Aramaio jango jango 1: [xaŋgo] -
Araotz (Oñati) jango jango 1: [xaŋgo] -
Arbizu jaan jaán 1: [xaán] -
Arbizu ikusiko ikúsikó 2: [ikúśikó] -
Arboti yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Arboti ikhusiko ikhúsiko 2: [ikhúśiko] -
Arboti hilen hílen 3: [hílen] -
Arboti phausatiko phausátiko 4: [phau̯śátiko] -
Arboti hiitiko hiítiko 5: [hiítiko] -
Arboti batiko uk bátikouk 6: [bá:tikou̯k] -
Arboti arrestatiko uk arréstatikouk 7: [ar̄éśtatikou̯k] -
Arboti phatiko phátiko 8: [phá:tiko] -
Arboti kokatiko kokátiko 9: [kokátiko] -
Arboti arratiko árratiko 10: [ár̄atiko] -
Arboti ohitiko ohítiko 11: [ohítiko] -
Arboti gelditiko geldítiko 12: [gelðítiko] -
Arboti xankütiko xank´ütiko 13: [ʃaŋkýtiko] -
Arboti yien yién 14: [ǰjén] -
Arboti saldiko sáldiko 15: [śáldiko] -
Arboti yingeizü yingéizü 16: [ǰiŋgéi̯sy] -
Arboti yingei yingei 17: [ǰiŋgei̯] -
Arboti zertiko zertiko 19: [sertiko] -
Armendaritze yanen yanén 1: [ǰanén] -
Armendaritze ikusiko ikusikó 2: [ikuśikó] -
Armendaritze yain yáin 3: [ǰái̯n] -
Arnegi kusiko kusíko 1: [kuśíko] -
Arnegi yain yain 2: [ǰai̯n] -
Arrangoitze yanen yánen 1: [ǰánen] -
Arrangoitze hilen hílen 2: [hílen] -
Arrasate jango jángo 1: [xáŋgo] -
Arrazola (Atxondo) jango jango 1: [xaŋgo] -
Arrieta xango xángó 1: [ʒáŋgó] -
Arroa (Zestoa) jango jángo 1: [xáŋgo] -
Arrueta yain yain 1: [ǰai̯n] -
Arrueta hartiko hárrtiko 2: [hár̄tiko] -
Arrueta garbitiko garrbitiko 3: [gar̄bitiko] -
Arrueta gelditiko gelditiko 4: [gelditiko] -
Arrueta luatiko luátiko 5: [luátiko] -
Arrueta sartiko sarrtiko 6: [śar̄tiko] -
Arrueta zerratiko zerrátiko 7: [ser̄átiko] -
Arrueta phaatiko phaátiko 8: [phaátiko] -
Arrueta eihardiko eihárrdiko 9: [ei̯hár̄diko] -
Arrueta nahiko nahíko 10: [nahíko] -
Arrueta beotiko beótikó 11: [beótikó] -
Arrueta yen yén 12: [ǰén] -
Asteasu jango jangó 1: [xaŋgó] -
Ataun jango jángo 1: [xáŋgo] -
Ataun ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Azkaine yanen yanén 1: [ǰanén] -
Azkaine ilen ílen 2: [ílen] -
Azkoitia jango jángo 1: [xáŋgo] -
Azpeitia jango jángo 1: [xáŋgo] -
Baigorri yain yain 1: [ǰai̯n] -
Baigorri ikusiko ikusiko 2: [ikuśiko] -
Baigorri hilen hilen 3: [hilen] -
Baigorri egone intz egonéintz 4: [eɣonéi̯nts] -
Baigorri hile intz hileintz 5: [hilei̯nts] -
Baigorri yine intz yineintz 6: [ǰinei̯nts] -
Bakio xango xango 1: [ʒaŋgo] -
Bakio yango yango 2: [ǰaŋgo] -
Bardoze yan yán 1: [ǰá:n] -
Bardoze ikhusiko ikhúsikó 2: [ikhúśikó] -
Bardoze yien yíen 3: [ǰíen] -
Bardoze izaan izaan 4: [isaan] -
Bardoze egoen egoen 5: [eɣoen] -
Bardoze atxiko atxíko 6: [atʃí:ko] -
Bardoze hartiko hartíko 7: [hartíko] -
Bardoze yuango yuango 8: [ǰwaŋgo] -
Bardoze inen inén 9: [inén] -
Barkoxe ¡anen ¡ánen 1: [ʒánen] -
Barkoxe ikhusiko ikhusiko 2: [ikhuśiko] -
Barkoxe ikhusien ikhusíen 3: [ikhuśíen] -
Barkoxe eosiko eosíko 4: [eośíko] -
Bastida ikhusiko ikhusiko 1: [ikhuśiko] -
Bastida yaan yaán 2: [ǰaán] -
Bastida yien yien 3: [ǰien] -
Bastida yiin yiin 4: [ǰiin] -
Beasain jango jángo 1: [xáŋgo] -
Behorlegi ddain ddáin 1: [ddái̯n] -
Behorlegi ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Beizama jango jangó 1: [xaŋgó] -
Bergara jango jángo 1: [xáŋgo] -
Bermeo xango xángo 1: [ʒáŋgo] -
Berriz jango jangó 1: [xaŋgó] -
Berriz ikusiko ikúsikó 2: [ikúśikó] -
Beruete yaan yáan 1: [ǰáan] -
Beruete ekosko ekósko 2: [ekóśko] -
Beruete kosko kósko 3: [kóśko] -
Beruete ekosko ékoskó 4: [ékośkó] -
Beskoitze yaan yaán 1: [ǰaán] -
Beskoitze ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Beskoitze ilgo ilgo 2: [ilɣo] -
Beskoitze yango yángo 3: [ǰáŋgo] -
Beskoitze emango emangó 3: [emaŋgó] -
Bidarrai yanen yánen 1: [ǰánen] -
Bidarrai ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Bolibar jango jángo 1: [xáŋgo] -
Busturia jango jango 1: [xaŋgo] -
Deba jango jango 1: [xaŋgo] -
Dima yango yango 1: [ǰaŋgo] -
Domintxaine yain yain 1: [ǰai̯n] -
Domintxaine ikhusiko ikhúsiko 2: [ikhúśiko] -
Domintxaine hilen hilén 3: [hilén] -
Domintxaine izaen izánen 4: [isánen] -
Domintxaine izanen izánen 4: [isánen] -
Domintxaine phartitiko phartítiko 5: [phartítiko] -
Domintxaine yien yien 6: [ǰjen] -
Domintxaine geldituko uk geldítikouk 7: [geldítikou̯k] -
Domintxaine landatiko landátiko 8: [landátiko] -
Domintxaine beiratiko beiratiko 9: [bei̯ratiko] -
Domintxaine muztiko muztíko 10: [mustíko] -
Domintxaine higitiko higítiko 11: [hiɣítiko] -
Domintxaine zentzatiko zentzatiko 12: [sentsatiko] -
Domintxaine aurdiko aurdíko 13: [au̯rdíko] -
Domintxaine promenatiko promenatiko 14: [promenatiko] -
Domintxaine ekhaiko ekháiko 15: [ekháiko] -
Domintxaine pollikitiko pollíkitiko 16: [poʎíkitiko] -
Domintxaine saldiko saldíko 17: [śaldíko] -
Domintxaine gertatiko gertátiko 18: [gertátiko] -
Domintxaine ezautiko ezautiko 19: [esau̯tiko] -
Domintxaine ezkondiko ezkóndiko 20: [eskóndiko] -
Domintxaine hartiko hartiko 21: [hartiko] -
Domintxaine izartiko izártiko 22: [isártiko] -
Domintxaine errain erráin 23: [er̄ái̯n] -
Domintxaine mintzatiko mintzátiko 24: [mintsátiko] -
Domintxaine sartiko sartiko 25: [śartiko] -
Domintxaine khasatiko khasatiko 26: [khaśatiko] -
Domintxaine maingitiko maingítiko 27: [mai̯ŋgítiko] -
Domintxaine egoin egóin 28: [eɣói̯n] -
Donamaria yanen yánen 1: [ǰánen] -
Donamaria main máin 2: [mái̯n] -
Donamaria ikusko ikúsko 3: [ikúśko] -
Donibane Lohizune ddain ddáin 1: [ddái̯n] -
Donibane Lohizune ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Donibane Lohizune ilen ílen 3: [ílen] -
Donostia jango jango 1: [xaŋgo] -
Donostia ikusiko ikusiko 2: [ikuśiko] -
Dorrao / Torrano jain jáin 1: [xái̯n] -
Dorrao / Torrano ikusko ikúsko 2: [ikúśko] -
Eibar jango jángo 1: [xáŋgo] -
Elantxobe xango xango 1: [ʒaŋgo] -
Elduain jango jángó 1: [xáŋgó] -
Elgoibar jango jángo 1: [xáŋgo] -
Elorrio jango jángo 1: [xáŋgo] -
Erratzu yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Erratzu kusiko kusíko 2: [kuśíko] -
Errezil jango jangó 1: [xaŋgó] -
Errigoiti jango jángo 1: [xáŋgo] -
Errigoiti ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Eskiula ¡anen ¡anen 1: [ʒanen] -
Eskiula ikhusien ikhusíen 2: [ikhuśíen] -
Eskiula emaneko émanéko 3: [émanéko] -
Eskiula khexatüen khexatüen 4: [kheʃatyen] -
Eskiula galdüen galdüen 5: [galdyen] -
Eskiula egineko éginéko 6: [éɣinéko] -
Eskiula igorrien igorrien 7: [iɣor̄ien] -
Eskiula erraneko erráneko 8: [er̄áneko] -
Eskiula ükhüatüen ükhüatüen 9: [ykhyatyen] -
Eskiula batüen bat´üen 10: [ba:tý:en] -
Etxalar yanen yánen 1: [ǰánen] -
Etxalar ikusko ikusko 2: [ikuśko] -
Etxaleku jango jángo 1: [xáŋgo] -
Etxaleku ikusko ikuskó 2: [ikuśkó] -
Etxaleku izain izáin 3: [isáin] -
Etxarri (Larraun) jaen jáen 1: [xáen] -
Etxarri (Larraun) ekuseko ekúseko 2: [ekúśeko] -
Etxebarri xango xángo 1: [ʒáŋgo] -
Etxebarria jango jángo 1: [xáŋgo] -
Eugi yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Eugi ikusiko ikúsikó 2: [ikúśikó] -
Eugi izein izéin 3: [iséi̯n] -
Eugi artiko arrtíko 4: [ar̄tíko] -
Eugi errain erráin 5: [er̄ái̯n] -
Ezkio-Itsaso jango jángo 1: [xáŋgo] -
Ezkurra ddanen ddánen 1: [ddánen] -
Ezkurra ekusiko ekúsiko 2: [ekúśiko] -
Ezkurra joaen joáen 3: [xoáen] -
Ezterenzubi yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Ezterenzubi ilen ilen 2: [ilen] -
Ezterenzubi kusiko kusíko 3: [kuśíko] -
Ezterenzubi hunkiko hunkiko 4: [huŋkiko] -
Gaintza jango jángo 1: [xáŋgo] -
Gamarte yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Gamarte ikusiko ikusíko 2: [ikuśíko] -
Gamiz-Fika yango yangó 1: [ǰaŋgó] -
Gamiz-Fika ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Garrüze yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Garrüze ikusiko ikusikó 2: [ikuśikó] -
Getaria jango jángo 1: [xáŋgo] -
Getaria ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Getxo yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Gizaburuaga jango jango 1: [xaŋgo] -
Goizueta yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Hazparne yaan yáan 1: [ǰáan] -
Hazparne ikusiko ikusíko 2: [ikuśíko] -
Hazparne yien yíen 3: [ǰíen] -
Hendaia yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Hernani jango jangó 1: [xaŋgó] -
Hondarribia jango jango 1: [xaŋgo] -
Ibarruri (Muxika) jango jango 1: [xaŋgo] -
Igoa yan yán 1: [ǰán] -
Igoa yaan yáan 2: [ǰáan] -
Igoa ikusko ikúsko 3: [i̯kúśko] -
Ikaztegieta jango jángo 1: [xáŋgo] -
Irisarri yain yain 1: [ǰai̯n] -
Irisarri ikusiko ikusíko 2: [ikuśíko] -
Irisarri yain yaín 3: [ǰaín] -
Irisarri ikusiko ikúsikó 4: [ikúśikó] -
Itsasu yanen yánen 1: [ǰánen] -
Itsasu ilen ílen 2: [ílen] -
Itsasu yango yángo 3: [ǰáŋgo] -
Izturitze yanen yanen 1: [ǰanen] -
Izturitze hilen hílen 2: [hílen] -
Izturitze yohaan yohaan 3: [ǰohaan] -
Izturitze izaen izánen 4: [isánen] -
Izturitze izanen izánen 4: [isánen] -
Izturitze yien yién 5: [ǰién] -
Izturitze izaan izáan 6: [isáan] -
Izturitze yiintz yiíntz 7: [ǰiínts] -
Jaurrieta xaen xáen 1: [ʃáen] -
Jaurrieta ikusien ikúsien 2: [ikúśien] -
Jaurrieta xakinen xakínen 3: [ʃakínen] -
Jaurrieta armatren armátren 4: [armátren] -
Jaurrieta izaen izáen 5: [isáen] -
Jaurrieta faen faén 6: [faén] -
Jutsi ikhusiko ikhúsiko 1: [ikhúśiko] -
Jutsi hilen hilen 2: [hilen] -
Jutsi hilgo hilgo 3: [hilgo] -
Jutsi yingogo yingogo 4: [ǰiŋgoɣo] -
Jutsi yingo yingo 5: [ǰiŋgo] -
Jutsi yingeia yingeia 6: [ǰiŋgeja] -
Jutsi yingei yingei 7: [ǰiŋgei̯] -
Jutsi yohain yoháin 8: [ǰohái̯n] -
Kortezubi jango jango 1: [xaŋgo] -
Landibarre yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Landibarre ikusiko ikusikó 2: [ikuśikó] -
Larrabetzu yango yango 1: [ǰaŋgo] -
Larraine ¡anen ¡ánen 1: [ʒánen] -
Larraine ikhusien ikhusíen 2: [ikhuśíen] -
Larraine ¡inen ¡ínen 3: [ʒínen] -
Larraine hilen hilen 4: [hilen] -
Larraine ekharien ekhárien 5: [ekhárien] -
Larraine igorrien igorrien 6: [iɣor̄ien] -
Larraine handitün handit´ün 7: [handitýn] -
Larraine ehaitsien eháitsien 8: [ehái̯tśien] -
Larraine ikhusiko ikhusiko 9: [ikhuśiko] -
Larzabale yain yain 1: [ǰai̯n] -
Larzabale ikhusiko ikhusiko 2: [ikhuśiko] -
Larzabale hilen hilen 3: [hilen] -
Larzabale yien yien 4: [ǰien] -
Larzabale izain izain 5: [isai̯n] -
Larzabale yien nuk yiénuk 6: [ǰiénuk] -
Larzabale yiintz yiintz 7: [ǰiints] -
Lasarte-Oria jango jángo 1: [xáŋgo] -
Laukiz yango yango 1: [ǰaŋgo] -
Legazpi jango jango 1: [xaŋgo] -
Leintz Gatzaga jango jango 1: [xaŋgo] -
Leioa jango jángo 1: [xáŋgo] -
Leitza ddanen ddanen 1: [ddanen] -
Leitza asiko asíko 2: [aśíko] -
Lekaroz yain yain 1: [ǰai̯n] -
Lekaroz kusiko kusiko 2: [kuśiko] -
Lekeitio xango xángo 1: [ʒáŋgo] -
Lemoa yango yango 1: [ǰaŋgo] -
Lemoa ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Lemoiz yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Luzaide / Valcarlos yanen yánen 1: [ǰánen] -
Luzaide / Valcarlos ikusiko ikúsikó 2: [ikúśikó] -
Makea yanen yánen 1: [ǰánen] -
Mañaria jango jángo 1: [xáŋgo] -
Mendaro jango jángo 1: [xáŋgo] -
Mendata jango jango 1: [xaŋgo] -
Mezkiritz ddain ddáin 1: [ddái̯n] -
Montori ¡anen ¡ánen 1: [ʒánen] -
Montori erranen erránen 2: [er̄ánen] -
Montori ikhusiko ikhúsiko 3: [ikhúśiko] -
Montori gütüketzü gütükétzü 4: [gytykétsy] -
Montori altxatün altxat´ün 5: [altʃatý:n] -
Montori eztükek ezt´ükek 6: [estýkek] -
Montori date date 7: [date] -
Montori dükek d´ükek 8: [dýkek] -
Montori ikhusiren ikhusíren 9: [ikhuśíren] -
Mugerre yaan yaán 1: [ǰaán] -
Mugerre ikusiren ikusiren 1: [ikuśiren] -
Mugerre ikusiko ikusiko 2: [ikuśiko] -
Mugerre yihe iz yihéiz 3: [ǰihéi̯s] -
Mugerre yinen yinén 4: [ǰinén] -
Mugerre samurtukok samurtukok 5: [śamurtukok] -
Mugerre hilgo hilgo 6: [hilgo] -
Mugerre ddanen edanen 7: [eðanen] -
Mungia yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Oderitz jango jangó 1: [xaŋgó] -
Oderitz jaen jáen 2: [xáen] -
Oderitz jain jáin 3: [xái̯n] -
Oderitz ikusiko ikúsikó 4: [ikúśikó] -
Oiartzun jango jángó 1: [xáŋgó] -
Oñati jango jángo 1: [xáŋgo] -
Ondarroa jango jango 1: [xaŋgo] -
Orexa jango jángo 1: [xáŋgo] -
Orio jango jángo 1: [xáŋgo] -
Orozko yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Otxandio yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Pagola ikhusiko ikhúsiko 1: [ikhúśiko] -
Pagola ¡aen ¡áen 2: [ʒáen] -
Pagola hilen hílen 3: [hílen] -
Pagola ¡inen ¡ínen 4: [ʒínen] -
Pagola sien síen 5: [źíen] -
Pagola baitüken bait´üken 6: [bai̯týken] -
Pagola etziate etzíate 7: [etsíate] -
Pasaia jango jangó 1: [xaŋgó] -
Santa Grazi ¡anen ¡anen 1: [ʒanen] -
Santa Grazi ¡inen ¡inen 2: [ʒinen] -
Santa Grazi ¡ineko ¡inekó 3: [ʒinekó] -
Santa Grazi egoneko egoneko 4: [eɣoneko] -
Santa Grazi büstien büstíen 5: [byśtíen] -
Santa Grazi ¡ineko ¡inekó 6: [ʒinekó] -
Santa Grazi ¡uanen ¡uanen 7: [ʒwanen] -
Santa Grazi izaen izánen 8: [isánen] -
Santa Grazi izanen izánen 8: [isánen] -
Santa Grazi sinhetsien sinhetsíen 9: [śinhetśíen] -
Santa Grazi ikhusien ikhusíen 10: [ikhuśíen] -
Sara yain yáin 1: [ǰáin] -
Sara ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Sara hilen hílen 3: [hílen] -
Senpere yain yaín 1: [ǰaín] -
Senpere ilen ilén 2: [ilén] -
Senpere ikusiko ikusikó 3: [ikuśikó] -
Sohüta ¡anen ¡ánen 1: [ʒánen] -
Sohüta ikhusiko ikhusíko 2: [ikhuśíko] -
Sohüta ¡inen ¡ínen 3: [ʒínen] -
Sohüta ¡uiten ahal dükek ¡uiten ahal d´ükek 4: [ʒui̯ten ahal dýkek] -
Sohüta ¡uiten ahal datekia ¡úiten áhal dátekía 5: [ʒúi̯ten áhal dátekía] -
Sohüta ¡uiten ahal nizatekia ¡úiten áhal nizátekía 6: [ʒúi̯ten áhal nisátekía] -
Sohüta iañen iáñen 7: [iãɲen] -
Sohüta mendekiko mendekíko 8: [mendekíko] -
Sohüta eztükezü eztükezü 9: [estykesy] -
Sondika yanko yánko 1: [ǰáŋko] -
Suarbe yain yáiñ 1: [ǰáɲ] -
Suarbe kusko kúsko 2: [kúśko] -
Suarbe yain yáim 3: [ǰái̯m] -
Sunbilla yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Sunbilla ikusiko ikusiko 2: [ikuśiko] -
Tolosa jango jangó 1: [xaŋgó] -
Uharte Garazi ddain ddáin 1: [ddái̯n] -
Uharte Garazi ikusiko ikusíko 2: [ikuśíko] -
Urdiain jain jáin 1: [xái̯n] -
Urdiain ikusko ikúsko 2: [ikúśko] -
Urdiain fanko fánko 3: [fáŋko] -
Urdiñarbe ¡ain ¡áin 1: [ʒái̯n] -
Urdiñarbe hilen hilén 2: [hilén] -
Urketa yanen yánen 1: [ǰánen] -
Urketa ikhusiko ikhúsiko 2: [ikhúśiko] -
Urketa eosiko eósiko 3: [eóśiko] -
Urketa atxiko atxíko 4: [atʃíko] -
Urketa yien yíen 5: [ǰíen] -
Urketa ukhanen ukhánen 6: [ukhánen] -
Urketa izaen izánen 7: [isánen] -
Urketa izanen izánen 7: [isánen] -
Urketa yuaan yuaan 8: [ǰwaan] -
Urretxu jango jángo 1: [xáŋgo] -
Ürrüstoi ¡anen ¡anen 1: [ʒanen] -
Ürrüstoi ikhusiko ikhusiko 2: [ikhuśiko] -
Ürrüstoi ikhusien ikhusien 3: [ikhuśien] -
Ürrüstoi hilen hilén 4: [hilén] -
Ürrüstoi date date 5: [date] -
Ürrüstoi ¡oangei ¡oangei 6: [ʒoaŋgei̯] -
Uztaritze ikusiko ikúsiko 1: [ikúśiko] -
Uztaritze hilgo hílgo 1: [hílɣo] -
Uztaritze yanen yanén 2: [ǰanén] -
Zaratamo yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Zaratamo ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Zeanuri txango txángo 1: [tʃáŋgo] -
Zeanuri egongo egongo 2: [eɣoŋgo] -
Zeberio yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Zegama jango jangó 1: [xaŋgó] -
Zilbeti yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Zollo (Arrankudiaga) yango yango 1: [ǰaŋgo] -
Zornotza jango jángo 1: [xáŋgo] -
Zugarramurdi yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Zugarramurdi ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper