Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

276 emaitza m bilaketarentzat

2469: ajuar de la novia / cortège et trousseau d. m / trousseau

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): ajuar de la novia
 • Galdera (fr): cortège et trousseau d. m
 • Galdera (en): trousseau
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Aia arrio arrió 1: [ar̄ió] -
Alkotz arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Altzai hatü hátü 1: [háty] -
Altzürükü hatüka hátüká 1: [hátyká:] -
Altzürükü hatüka hátüka 2: [hátyka] -
Altzürükü hatü hátü 3: [háty] -
Amezketa arreo arréó 1: [ar̄ɛ́ɔ́] -
Andoain arreo árreó 1: [ár̄ɛó] -
Aniz yoi yói 1: [ǰói̯] -
Aramaio arrio árrio 1: [ár̄io] -
Araotz (Oñati) arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Arbizu arrijia arríjia 1: [ar̄íxia] -
Arboti hatüka hátüka 1: [hátyka] -
Armendaritze truzo trúzo 1: [trúso] -
Arnegi truzo trúzo 1: [trúso] -
Arrangoitze truzo trúzo 1: [trúso] -
Arrasate arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Arrazola (Atxondo) arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Arrieta arrio arríó 1: [ar̄íó] -
Arroa (Zestoa) arrio arrió 1: [ar̄ió] -
Asteasu arrio arrió 1: [ar̄iɔ́] -
Ataun arreo arreó 1: [ar̄ɛɔ́] -
Azkoitia arrio árrio 1: [ár̄io] -
Azpeitia arreo arréo 1: [ar̄ɛ́o] -
Baigorri yoia yoiak 1: [ǰojak] -
Bakio arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Bardoze yoia yóiak 1: [ǰójak] -
Barkoxe hatüka hat´üka 1: [hatýka] -
Beasain arreo arréo 1: [ar̄ɛ́ɔ] -
Behorlegi presenka présenka 1: [préśeŋka] -
Behorlegi ioiaegun ióiaegúna 1: [jói̯aeɣúna] -
Beizama arreo árreó 1: [ár̄ɛɔ́] -
Bergara arrio árrio 1: [ár̄io] -
Bermeo arrigo arrígo 1: [ar̄íɣo] -
Berriz arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Beruete arreo árreó 1: [ár̄eó] -
Beskoitze truzeu trrúzeu 1: [tr̄úseu̯] -
Bidarrai muntadur muntádurr 1: [muntáður̄] -
Bidarrai truzo trúzo 1: [trúso] -
Bolibar arriu árriu 1: [ár̄iu] -
Busturia arrigo arrígo 1: [ar̄íɣo] -
Deba arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Dima arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Domintxaine truzeu truzéu 1: [truséu̯] -
Donamaria arriddo arríddo 1: [ar̄íddo] -
Donostia arrio arrio 1: [ar̄io] -
Dorrao / Torrano arrije arríje 1: [ar̄íxe] -
Eibar arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Elantxobe arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Elduain arreo árreó 1: [ár̄ɛó] -
Elgoibar arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Elorrio arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Erratzu yuye yúye 1: [ǰúǰe] -
Errezil arreo arreó 1: [ar̄ɛó] -
Errigoiti arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Eskiula truson eemaitia trúson eemaitía 1: [trúśon eemai̯tía] -
Etxalar arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Etxalar arrigu arrígu 2: [ar̄íɣu] -
Etxalar alabaza alábazá 3: [aláβasá] -
Etxaleku arrio árrió 1: [ár̄ió] -
Etxarri (Larraun) arreo árreó 1: [ár̄eó] -
Etxebarri arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Etxebarria arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Etxebarria arriu arríué 2: [ar̄íué] -
Eugi gala gálak 1: [gálak] -
Ezkio-Itsaso arreo árreó 1: [ár̄ɛó] -
Ezkurra arreio arreió 1: [ar̄ei̯ó] -
Gaintza arreo arreó 1: [ar̄ɛó] -
Gamarte ioiaegun ióiaeguna 1: [iói̯aeɣuna] -
Gamiz-Fika arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Getaria arreo arreó 1: [ar̄eó] -
Getxo dote dóte 1: [dóte] -
Gizaburuaga arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Goizueta arreo arréo 1: [ar̄ɛ́o] -
Goizueta arreo arreó 2: [ar̄ɛɔ́] -
Hazparne trozo trrózo 1: [tr̄óso] -
Hernani arriu arriú 1: [ar̄iú] -
Hondarribia arrio arrio 1: [ar̄io] -
Ibarruri (Muxika) arrigo árrigo 1: [ár̄iɣo] -
Igoa arrio árrió 1: [ár̄ió] -
Ikaztegieta arreo árreo 1: [ár̄eo] -
Irisarri muntadura múntadúra 1: [múntaðúra] -
Itsasu truzo trruzó 1: [tr̄usó] -
Itsasu lindda líndda 2: [líndda] -
Izturitze lindda lindda 1: [lindda] -
Jaurrieta ogatzearropa ogátzearrópará 1: [oɣátsear̄ópará] -
Jutsi dote dote 1: [dote] -
Jutsi ekipamendu ekipamendu 2: [ekipamendu] -
Kortezubi arrigu arrígu 1: [ar̄íɣu] -
Landibarre truzeo trúzeo 1: [trúseo] -
Landibarre yoia yóiak 1: [ǰói̯ak] -
Larrabetzu arrio árrio 1: [ár̄io] -
Larraine hatüka hátüka 1: [hátyka] -
Larraine presentka preséntka 2: [preźéntka] -
Larraine presenska presenska 3: [preźenśka] -
Larzabale presenka presenka 1: [preśeŋka] -
Larzabale yoiaka yoiaka 2: [ǰojaka] -
Lasarte-Oria arreo arreó 1: [ar̄eó] -
Laukiz arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Legazpi arreo arreo 1: [ar̄eo] -
Leintz Gatzaga arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Leioa arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Leitza arreo arreó 1: [ar̄ɛó] -
Lekaroz yoia yóia 1: [ǰói̯a] -
Lekeitio arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Lemoa arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Lemoiz arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Luzaide / Valcarlos truzo trúzo 1: [trúso] -
Makea truzo trruzó 1: [tr̄usó] -
Makea yoia yóia 2: [ǰói̯a] -
Mañaria arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Mendaro arrio arríó 1: [ar̄íó] -
Mendata arrigo árrigo 1: [ár̄iɣo] -
Montori hatüka hátüka 1: [hátyka] -
Mungia arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Oderitz arreo árreó 1: [ár̄eó] -
Oiartzun arrio arrió 1: [ar̄ió] -
Oñati arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Ondarroa arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Orexa arreo arréo 1: [ar̄ɛ́o] -
Orio arrio arrió 1: [ar̄ió] -
Orozko arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Otxandio arreo árreo 1: [ár̄eo] -
Pagola presenka presenka 1: [preźeŋka] -
Pagola hatüka hátüka 2: [hátyka] -
Pasaia arrio árrió 1: [ár̄ió] -
Santa Grazi hatüka hatüká 1: [hatyká] -
Sara truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Senpere truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Sohüta hatüka hátüka 1: [hátyka] -
Sondika arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Suarbe arreo arréo 1: [ar̄ɛ́o] -
Sunbilla alabeza alábezá 1: [aláβəsá] -
Tolosa arreo árreó 1: [ár̄ɛó] -
Uharte Garazi truzo trúzo 1: [trúso] -
Urdiain arrija arríja 1: [ar̄íxa] -
Urdiñarbe presenka presénka 1: [preźéŋka] -
Urretxu arreo arréo 1: [ar̄ɛ́o] -
Uztaritze truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Uztaritze lindderia linddéria 2: [linddéria] -
Zaratamo arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Zeanuri arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Zeberio arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Zegama arreo arreó 1: [ar̄ɛó] -
Zollo (Arrankudiaga) arrio árrio 1: [ár̄io] -
Zornotza arrio arrío 1: [ar̄ío] -
 

2470: cortejo de la novia / cortège et trousseau d. m / suite

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): cortejo de la novia
 • Galdera (fr): cortège et trousseau d. m
 • Galdera (en): suite
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Aia arriua eaman árriua eáman 1: [ár̄iua eáman] -
Aldude etxesartze etxésarrtzé 1: [etʃéśar̄tsé] -
Altzai hatüka hátüká 1: [hátyká:] -
Altzai etxesartze étxesárrtzia 1: [étʃeśár̄tsja] -
Altzai presenka presénka 2: [preśéŋka:] -
Altzürükü etxesartze étxesartze 1: [étʃeśartse] -
Amezketa arreoa eaman arréoaeáman 1: [ar̄éoaeáman] -
Amezketa arreoa ekarri arréoaekárri 2: [ar̄éoaekár̄i] -
Amezketa aldaketa aldáketá 3: [aldáketá] -
Aramaio arrioentrego arríoentrrégo 1: [ar̄íoentr̄éɣo] -
Araotz (Oñati) arriua erutia arríua erútia 1: [ar̄íua erútia] -
Arboti truzeu truzéu 1: [truséu̯] -
Arboti yoia yóiak 2: [ǰójak] -
Arboti hatüka hátüka 3: [hátyka] -
Arboti etxesartze étxesártzia 4: [étʃeśártsja] -
Arnegi etzesartze etzésárrtze 1: [etséśár̄tse] -
Arrangoitze etxesartze etxésarrtzé 1: [etʃéśar̄tsé] -
Arrasate arreua ekarri arréue ekárri 1: [ar̄éue ekár̄i] -
Arrieta arrio arríó 1: [ar̄íó] -
Arroa (Zestoa) arriua eaman árriua eáman 1: [ár̄iua eáman] -
Ataun eaman eáman 1: [eáman] -
Azkaine etxesartze etxesárrtzia 1: [etʃeśár̄tsia] -
Azkoitia eman éman 1: [émãn] -
Azpeitia eaman eáman 1: [eáman] -
Baigorri etxesartze etxesarrtze 1: [etʃeśar̄tse] -
Bakio arrioa eroan arríoaeroan 1: [ar̄íoaeroan] -
Bardoze etxesartze etxesarrtzia 1: [etʃeśar̄tsja] -
Barkoxe etxesartze etxesártze 1: [etʃeśártse] -
Bastida etxesartze etxesarrtze 1: [etʃeśar̄tse] -
Beasain arreoa ekarri árreoa ekárri 1: [ár̄eoa ekár̄i] -
Beasain eaman eaman 2: [eaman] -
Beizama arreua eman árreua emán 1: [ár̄eua emán] -
Bergara arrio árrio 1: [ár̄io] -
Bermeo etxealdatz etxeáldatz 1: [etʃeálðats] -
Berriz arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Beruete eaman eáman 1: [eáman] -
Beruete arreoa ekar árreoá ékarr 2: [ár̄eoá ékar̄] -
Bidarrai etxesartze etxésárrze 1: [etʃéśár̄se] -
Bolibar arrigote arrígote 1: [ar̄íɣote] -
Busturia arrigoa eroan arrígoa éroan 1: [ar̄íɣoa éroan] -
Deba ekarri ekárri 1: [ekár̄i] -
Deba eraman erámán 2: [erámán] -
Dima arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Domintxaine etxesartze étxesártze 1: [étʃeśártse] -
Donamaria arriyua eraman arríyuAE eráman 1: [ar̄íǰuạ eráman] -
Donibane Lohizune etxesartze etxesárrtze 1: [etʃeśáRtse] -
Donostia arriu aundiya eaman arriu aundiya eaman 1: [ar̄iu au̯ndiǰa eaman] -
Dorrao / Torrano arrijia eman arríjia éman 1: [ar̄íxia éman] -
Eibar arriuakin jun árriuakin jun 1: [ár̄iuakiŋ xun] -
Elgoibar arriua árriuá 1: [ár̄iuá] -
Elorrio arriue eruen arríue erúen 1: [ar̄íue erúen] -
Errezil arreua eaman árreua eáman 1: [ár̄eua eáman] -
Errigoiti arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Eskiula presenten egitia presénten egitía 1: [preźénten eɣitía] -
Eskiula etxesartze etxesártzia 2: [etʃeśártsja] -
Etxaleku arriogurdi árriogurrdié 1: [ár̄ioɣur̄ðié] -
Etxarri (Larraun) eaman eáman 1: [eáman] -
Etxebarria arriote arrióte 1: [ar̄ióte] -
Eugi galak eman gálak emán 1: [gálak emán] -
Ezkio-Itsaso arreoa eamatea árreoá eámateá 1: [ár̄eoá eámateá] -
Ezterenzubi etxesartze etxésarrtze 1: [etʃéśar̄tse] -
Gaintza arreoa aldato árreoa áldató 1: [ár̄eoa áldató] -
Gamarte presenka présenka 1: [préśeŋka] -
Gamiz-Fika arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Garrüze etxesartze etxesarrtzé 1: [etʃeśar̄tsé] -
Getaria arriua eaman árriua eamatiá 1: [ár̄iua eamatiá] -
Gizaburuaga arriote arrióte 1: [ar̄ióte] -
Goizueta aldaketa áldaketá 1: [áldaketá] -
Ibarruri (Muxika) arrigo árrigo 1: [ár̄iɣo] -
Ibarruri (Muxika) etxealdatza etxéaldatza 1: [etʃéalðatsa] -
Igoa arrio earra ekar árrio eárra ékarr 1: [ár̄io eár̄a ékar̄] -
Ikaztegieta arreo arreoa 1: [ar̄eoa] -
Ikaztegieta arreoa eraman arreóa eraman 1: [ar̄eóa eraman] -
Irisarri etxesartze étxesarrtze 1: [étʃeśar̄tse] -
Itsasu etxesarte etxésarrté 1: [etʃéśar̄té] -
Izturitze etxesartze etxesárrtze 1: [etʃeśár̄tse] -
Jaurrieta norabuena eguna norábuenáeguná 1: [noráβwenáeɣuná] -
Jutsi etxesartze etxesarrtze 1: [etʃeśar̄tse] -
Kortezubi arrigue ekarri arrigue ekarri 1: [ar̄iɣue ekar̄i] -
Landibarre etxesartze etxésarrtzé 1: [etʃéśar̄tsé] -
Larrabetzu arrio árrio 1: [ár̄io] -
Larraine etxesartze étxesartzia 1: [étʃeśartsja] -
Larzabale etxesartze etxesarrtze 1: [etʃeśar̄tse] -
Laukiz arreoa eroan arreoa - eroán 1: [ar̄eoa - eroán] -
Legazpi arreoa ekartzea arreoa ekarrtzea 1: [ar̄eoa ekar̄tsea] -
Leintz Gatzaga arrioentrega arríoentrréga 1: [ar̄íoentr̄éɣa] -
Leintz Gatzaga arrioeruete arríoerúete 2: [ar̄íoerúete] -
Leioa etzealdatza etzéaldatza 1: [etséaldatsa] -
Leitza eaman eáman 1: [eáman] -
Lemoa arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Lemoiz etzealdatz etzealdátz 1: [etsealðáts] -
Luzaide / Valcarlos etxesartze etxésárrtze 1: [etʃéśár̄tse] -
Makea etxesartze etxesárrtze 1: [etʃeśár̄tse] -
Mañaria arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Mendaro arriua eraman árriua erámán 1: [ár̄iua erámán] -
Mendaro ekarri ekárrí 2: [ekár̄í] -
Mendata arrigo eroate arrígoeroáte 1: [ar̄íɣoeroáte] -
Montori etxesartze étxesartze 1: [étʃeśartse] -
Mugerre etxesartze etxesarrtze 1: [etʃeśar̄tse] -
Mungia etzealdatze etzealdatzea 1: [etsealdatsea] -
Ondarroa arriote arríote 1: [ar̄íote] -
Orexa arreoa eamatea arréoaeamateá 1: [ar̄éoaeamateá] -
Orio arriua zamakiienen árriua zamákiienen 1: [ár̄iua samákijenen] -
Orozko arreo aldaketa arreóaldaketa 1: [ar̄eóaldaketa] -
Orozko aldansa aldánsa 2: [alðánśa] -
Otxandio arriue erutie arríué erutie 1: [ar̄íué erutie] -
Otxandio aldantza aldántza 1: [alðántsa] -
Pagola etxesartze etxesartze 1: [etʃeśartse] -
Santa Grazi hatü hátü 1: [háty] -
Sara truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Senpere truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Sohüta etxesartze étxesártzia 1: [étʃeśártsja] -
Sondika arrioa erroan arríoa erróan 1: [ar̄íoa er̄óan] -
Suarbe eman emán 1: [emán] -
Tolosa arreoa eamaten árreOUaematén 1: [ár̄ɛọaematén] -
Uharte Garazi etxesartze etxésárrze 1: [etʃéśár̄se] -
Urdiain kanbiatu kámbiatú 1: [kámbjatú] -
Urdiain aldatu áldatú 2: [áldatú] -
Urretxu eaman eáman 1: [eáman] -
Ürrüstoi etxesartze etxesártze 1: [etʃeśártse] -
Zaratamo arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Zeanuri arreoa eroan arréoa eróan 1: [ar̄éoa eróan] -
Zeanuri aldantza aldántza 1: [alðántsa] -
Zeberio aldantza aldántza 1: [alðántsa] -
Zegama ekarri ekárrí 1: [ekár̄í] -
Zegama eaman éamán 2: [éamán] -
Zornotza arrioerute arríoerute 1: [ar̄íoerute] -
Zugarramurdi bildu puskak bildú - puskák 1: [bildú - puśkák] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper