Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

192 emaitza hondar-mondar bilaketarentzat

618: mondar patatas / peler / peel (to)

  • Gaia: Patata
  • Galdera (es): mondar patatas
  • Galdera (fr): peler
  • Galdera (en): peel (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta xuritu xúritu 1: [ʃúritu] -
Ahetze xuitu xuítu 1: [ʃuítu] -
Ahetze pelatu pelátu 2: [pelátu] -
Aia zuittu zuíttu 1: [swíttu] -
Aia azala kendu azála kéndu 2: [asála kéndu] -
Aldude xuritu xúritú 1: [ʃúritú] -
Alkotz zurittu zuríttu 1: [suríttu] -
Alkotz pelatu pelátu 2: [pelátu] -
Altzai xuitü xuitü 1: [ʃuity] -
Altzai pelatü pelátü 2: [peláty] -
Altzürükü xuitü xúitü 1: [ʃúity] -
Altzürükü pelatü pelátü 2: [peláty] -
Amezketa zuittu zúittú 1: [súittú] -
Andoain zuittu zúittú 1: [súittú] -
Andoain azala kendu azála kéndu 2: [asála kéndu] -
Aniz xuritu xurítu 1: [ʃurítu] -
Aramaio surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Araotz (Oñati) surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Arbizu txuritu txúritu 1: [tʃúritu] -
Arbizu txuitzen txúitzén 2: [tʃúitsén] -
Arboti pelatü pelátü 1: [peláty] -
Armendaritze xuitu xuítu 1: [ʃuítu] -
Arnegi xuitu xuítu 1: [ʃwítu] -
Arrangoitze pelatu pelatú 1: [pelatú] -
Arrangoitze xuritu xurítu 1: [ʃurítu] -
Arrasate surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Arrasate asala kendu asála kendu 2: [aśála kendu] -
Arrazola (Atxondo) surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Arrieta surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Arroa (Zestoa) zurittu zuríttu 1: [suríttu] -
Arroa (Zestoa) azala kendu azála kendú 2: [asála kendú] -
Arrueta pelatü pelátü 1: [peláty] -
Asteasu zurittu zuríttú 1: [suríttú] -
Asteasu azala kendu azála kendú 2: [asála kendú] -
Ataun zurittu zúrittú 1: [súrittú] -
Azkaine xuitu xuítu 1: [ʃuítu] -
Azkoitia zurittu zuríttu 1: [suríttu] -
Azpeitia zuritu zurítu 2: [surítu] -
Baigorri xuritu xuritu 1: [ʃuritu] -
Bakio suritxu surítxu 1: [śurítʃu] -
Bakio asala kendu asála kendu 2: [aśála kendu] -
Bardoze pelatu pélatu 1: [pélatu] -
Bardoze pelatü pélatü 2: [pélaty] -
Barkoxe pelatü pelátü 1: [peláty] -
Bastida xuitu xúitu 1: [ʃúitu] -
Bastida pelatu pelátu 2: [pelátu] -
Beasain zuittu zúittú 1: [súi̯ttú] -
Behorlegi xuitu xuítu 1: [ʃuítu] -
Beizama zuittu zuíttú 1: [swíttú] -
Bergara zurittu zuríttu 1: [suríttu] -
Bermeo suritxu suritxú 1: [śuritʃú] -
Berriz surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Beruete zuittu zúittú 1: [súittú] -
Beruete azala kendu azála kendú 1: [asála kɛndú] -
Beruete zuittu zuíttú 2: [swíttú] -
Beskoitze xuitu xuítu 1: [ʃuítu] -
Beskoitze pelatu pelatú 2: [pelatú] -
Bidarrai xuitu xúitú 1: [ʃúitú] -
Bolibar surittu suríttu/zuríttu 1: [s̟uríttu] -
Busturia suritxu surítxu 1: [śurítʃu] -
Deba suritxu surítxu/zurítxu 1: [s̟urítʃu] -
Deba asala kendu asála kendú/azála kendú 2: [as̟ála kendú] -
Dima suritu surítu 1: [śurítu] -
Domintxaine pelatü pelátzia 1: [pelátsja] -
Donamaria xurittu xuríttu 1: [ʃuríttu] -
Donibane Lohizune xuitu xúitu 1: [ʃúi̯tu] -
Donostia zuitu zuítu 1: [suítu] -
Donostia azala kendu azála kéndu 2: [asála kéndu] -
Dorrao / Torrano txurittu txuríttu 1: [tʃuríttu] -
Eibar surittu suíttu/zuíttu 1: [s̟uíttu] -
Elantxobe asala kendu asála kendu 1: [aśála kendu] -
Elantxobe suritxu surítxu 1: [śurítʃu] -
Elduain txurittu txuríttú 1: [tʃuríttú] -
Elgoibar surittu suíttu 1: [śuíttu] -
Elorrio surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Erratzu xuritu xurítu 1: [ʃurítu] -
Errezil zurittu zuríttu 1: [suríttu] -
Errigoiti surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Eskiula pelatü pelátü 1: [peláty] -
Etxalar txuritu txúritu 1: [tʃúritu] -
Etxalar xuritu xuritó 2: [ʃuritó] -
Etxaleku zuritu zuritzéa 1: [suritséa] -
Etxaleku zuitzen zúitzén 2: [súitsén] -
Etxarri (Larraun) zuittu zúittú 1: [súittú] -
Etxarri (Larraun) azala kendu azála kendú 2: [asála kendú] -
Etxebarri surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Etxebarria surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Eugi xuritu xúritú 1: [ʃúritú] -
Ezkio-Itsaso zuttu zúttú 1: [súttú] -
Ezkurra zuittu zúittú 1: [súi̯ttú] -
Ezkurra txurittu txúittú 2: [tʃúittú] -
Ezterenzubi xuitu xúitu 1: [ʃúitu] -
Gaintza azala kendu azála kendó 1: [asála kɛndó] -
Gamarte xuitu xuitú 1: [ʃuitú] -
Gamiz-Fika surittu surittú 1: [śurittú] -
Garrüze pelatü pélatü 1: [pélatœ] -
Getaria zuritu zurítu 1: [surítu] -
Getaria azala kendu azála kendú 1: [asála kendú] -
Getxo surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Gizaburuaga surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Goizueta zurittu zuríttu 1: [suríttu] -
Goizueta xurittu xuríttú 2: [ʃuríttú] -
Hazparne xuitu xuítu 1: [ʃuítu] -
Hendaia zuitu zúitu 1: [súitu] -
Hernani zurittu zuríttu 1: [suríttu] -
Hondarribia txurittu txuríttu 1: [tʃuríttu] -
Hondarribia surittu suríttu 2: [śuríttu] -
Ibarruri (Muxika) surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Ibarruri (Muxika) asala kendu asála kendu 2: [aśála kendu] -
Igoa xuitu xúittú 1: [ʃúittú] -
Igoa azala kendu azála kéndu 2: [asála kɛ́ndu] -
Igoa txurittu txúittú 3: [tʃúittú] -
Igoa txurittu txúittó 5: [tʃúittó] -
Ikaztegieta zurittu zuríttu 1: [suríttu] -
Ikaztegieta azala kendu azála kendu 2: [asála kendu] -
Irisarri zuitu zúitu 1: [súi̯tu] -
Itsasu xuritu xurítu 1: [ʃurítu] -
Izturitze xuitu xuítu 1: [ʃuítu] -
Jaurrieta xuritu xurítzen 1: [ʃurítsen] -
Jutsi xuitu xuitu 1: [ʃuitu] -
Kortezubi suritxu surítxu 1: [śurítʃu] -
Landibarre xuitu xuítu 1: [ʃuítu] -
Larrabetzu suritu surítu 1: [śurítu] -
Larraine xuitü x'üitü 1: [ʃýi̯ty] -
Larzabale xuitu xúitu 1: [ʃúitu] -
Lasarte-Oria zurittu zúrittú 1: [súrittú] -
Lasarte-Oria azala kendu azála kendú 2: [asála kendú] -
Laukiz surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Legazpi zuritu zurítu 1: [surítu] -
Legazpi azala kendu azála kendu 2: [asála kendu] -
Leintz Gatzaga surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Leintz Gatzaga asala kendu asála kendu 2: [aśála kendu] -
Leioa suritu surítu 1: [śurítu] -
Leitza zurittu zúrittú 1: [súrittú] -
Lekaroz xuritu xúritú 1: [ʃúritú] -
Lekeitio surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Lekeitio asala kendu asála kendú 2: [aśála kendú] -
Lemoa suritu surítu 1: [śurítu] -
Lemoiz suritxu suritxú 1: [śuritʃú] -
Luzaide / Valcarlos zuritu zurítu 1: [surítu] -
Makea zuitu zuítu 1: [swítu] -
Mañaria surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Mendaro suritxu surítxu 1: [śurítʃu] -
Mendata surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Mezkiritz xuritu xurítu 1: [ʃurítu] -
Mezkiritz azala kendu azála kéndu 2: [asála kéndu] -
Montori pelatü pelátzen 1: [pelátsen] -
Mugerre xuitu xuitu 1: [ʃuitu] -
Mugerre pelatu pelatu 2: [pelatu] -
Mungia surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Oderitz zuittu zúittú 1: [súittú] -
Oiartzun zuittu zuíttú 1: [suíttú] -
Oiartzun azala kendu azála kendú 2: [asála kendú] -
Oñati surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Ondarroa zuritu zurítxu 1: [surítʃu] -
Orexa txurittu txuríttu 1: [tʃuríttu] -
Orexa zuittu zuíttu 2: [suíttu] -
Orio zuritu zurítu 1: [surítu] -
Orozko suritu surítu 1: [śurítu] -
Otxandio surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Pagola pelatü pelátü 1: [peláty] -
Pagola xuitü xúitü 2: [ʃúity] -
Pasaia surittu súríttú 1: [śúríttú] -
Santa Grazi xuitü xuítü 1: [ʃuíty] -
Sara xuritu xuritú 1: [ʃuritú] -
Senpere xuitu xuítu 1: [ʃuítu] -
Sohüta pelatü pelátü 1: [peláty] -
Sondika suritu suritú 1: [śuritú] -
Suarbe zurittu zuríttu 1: [suríttu] -
Suarbe azala kendu azála kendú 2: [asála kɛndú] -
Sunbilla zurittu zuríttu 1: [suríttu] -
Tolosa zurittu zurittú 1: [surittú] -
Uharte Garazi xuitu xuítu 1: [ʃwítu] -
Urdiain zuitu zúitú 1: [súitú] -
Urdiñarbe txuitü txúitü 1: [tʃúity] -
Urketa pelatu pélatu 1: [pélatu] -
Urretxu zurittu zuríttú 1: [suríttú] -
Urretxu zuittu zuíttu 2: [swíttu] -
Ürrüstoi pelatü pelátü 1: [peláty] -
Uztaritze xuitu xúitu 1: [ʃúitu] -
Uztaritze azala kendu axála kéndu 2: [aʃála kéndu] -
Zaratamo surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Zeanuri suritu surítu 1: [śurítu] -
Zeberio suritu surítu 1: [śurítu] -
Zegama zuitu zúitú 1: [súitú] -
Zegama zuritu zúritú 2: [súritú] -
Zilbeti xuritu xurítu 1: [ʃurítu] -
Zollo (Arrankudiaga) suritu surítu 1: [śurítu] -
Zornotza surittu suríttu 1: [śuríttu] -
Zugarramurdi xuritu xurítu 1: [ʃurítu] -
Zugarramurdi azala kendu azála kendú 2: [asála kendú] -
Zugarramurdi zuritu zurítu 3: [surítu] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper