Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

198 emaitza gain bilaketarentzat

364: cresta (de una montaña) / crête / crest

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): cresta (de una montaña)
 • Galdera (fr): crête
 • Galdera (en): crest
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Garrüze gaiñ gáiñ 2: [ɣái̯ɲ] -
Legazpi gaiñ gáiñe 3: [gáɲe] -
 

375: puerto de montaña / col / pass

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): puerto de montaña
 • Galdera (fr): col
 • Galdera (en): pass
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aramaio gain gáin 1: [ɣái̯n] -
Bergara gaiñ gaiñ 1: [ɣai̯ɲ] -
Legazpi gaiñ gáiñe 1: [gái̯ɲe] -
Oñati gaiñ gaiñ 1: [ɣai̯ɲ] -
Orio gaiñ gaiñ 2: [gai̯ɲ] -
 

396: agua corriente / eau courante / running water

 • Gaia: Ibaia
 • Galdera (es): agua corriente
 • Galdera (fr): eau courante
 • Galdera (en): running water
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Armendaritze gainez gain gainez gáin 2: [gai̯nes ɣái̯n] -
 

961: techo, cielo raso / plafond / ceiling

 • Gaia: Teilatu eta zureria
 • Galdera (es): techo, cielo raso
 • Galdera (fr): plafond
 • Galdera (en): ceiling
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Irisarri gain gain 2: [ɣai̯n] -
 

978: hoja de la puerta / vantail / leaf (of door)

 • Gaia: Etxearen zatiak
 • Galdera (es): hoja de la puerta
 • Galdera (fr): vantail
 • Galdera (en): leaf (of door)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Beskoitze borta gain bortá gain 2: [βoRtá ɣai̯n] -
 

1039: -a + arengan / -a + arengan / -a + arengan / (-a bukaera + inesibo singularra (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -a + arengan
 • Galdera (fr): -a + arengan
 • Galdera (en): -a + arengan
 • Galdera (lat): -a bukaera + inesibo singularra (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrangoitze al(h)abaren gain(ean) alabaren gáineán 1: [alaβareŋ gái̯neán]
Eskiula al(h)abaren gain(ean) alhabáren gaiñen 2: [alhaβáreŋ gai̯ɲen]
Hendaia al(h)abaren gain(ean) alabén gañián 1: [alaβéŋ gaɲián]
Mugerre al(h)abaren gain(ean) alaban gainian 1: [alaβaŋ gai̯ŋian]
Urdiain al(h)abaren gain(ean) álabaingáin 1: [álaβai̯ŋgái̯n]
 

1108: -o + arengan / -o + arengan / -o + arengan / (-o bukaera + inesibo singularra (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
 • Galdera (es): -o + arengan
 • Galdera (fr): -o + arengan
 • Galdera (en): -o + arengan
 • Galdera (lat): -o bukaera + inesibo singularra (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Oderitz ástoan gáin ástoan gáin 2: [áśtoaŋ gái̯n]
 

1143: -dipt. + arengan / -dipt. + arengan / -dipt. + arengan / (diptongo bukaera + inesibo singularra (biziduna))

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -dipt. + arengan
 • Galdera (fr): -dipt. + arengan
 • Galdera (en): -dipt. + arengan
 • Galdera (lat): diptongo bukaera + inesibo singularra (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Oderitz beyen gain béyen gáin 2: [béǰeŋ gái̯n]
 

1162: -konts + (ta)z / -konts + (ta)z / -konts + (ta)z / (kontsonante bukaera + instrumental mugagabea)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -konts + (ta)z
 • Galdera (fr): -konts + (ta)z
 • Galdera (en): -konts + (ta)z
 • Galdera (lat): kontsonante bukaera + instrumental mugagabea
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Orexa gizonen gaiñ gizónen gáiñ 1: [ɣisóneŋ gái̯ɲ]
 

1163: -konts + az / -konts + az / -konts + az / (kontsonante bukaera + instrumental singularra)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -konts + az
 • Galdera (fr): -konts + az
 • Galdera (en): -konts + az
 • Galdera (lat): kontsonante bukaera + instrumental singularra
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Eugi ollarrain gain ollárrain gáin 1: [oʎár̄ai̯ŋ gái̯n]
Orexa ollárran gáiñ ollárrá:n gáiñ 1: [oʎár̄á:ŋ gái̯ɲ]
 

1164: -konts + ez / -konts + ez / -konts + ez / (kontsonante bukaera + instrumental plurala)

 • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
 • Galdera (es): -konts + ez
 • Galdera (fr): -konts + ez
 • Galdera (en): -konts + ez
 • Galdera (lat): kontsonante bukaera + instrumental plurala
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Orexa ollarran gaiñ ollarrán gáiñ 1: [oʎar̄áŋ gái̯ɲ]
 

1799: oraciones condicionales-causales / subordonnée conditionnelle-causale / conditional-causal sentences

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): oraciones condicionales-causales
 • Galdera (fr): subordonnée conditionnelle-causale
 • Galdera (en): conditional-causal sentences
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Urdiñarbe egiten dianaz gain egíten diánaz gain 4: [eɣíten djánas gai̯n] -
 

1935: nata / crème / cream

 • Gaia: Esne eta esnekiak
 • Galdera (es): nata
 • Galdera (fr): crème
 • Galdera (en): cream
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aniz gaiñ gáiñ 1: [gái̯ɲ] -
Armendaritze gain gáin 1: [gái̯n] -
Baigorri gain gain 1: [gai̯n] -
Behorlegi gain gáin 1: [gái̯n] -
Domintxaine gain gáin 1: [gái̯n] -
Donibane Lohizune gain gáin 2: [gái̯n] -
Ezkurra gaiñ gáiñ 1: [gái̯ɲ] -
Itsasu gain gain 2: [ɣai̯n] -
Landibarre gain gáin 1: [gái̯n] -
Larzabale gain gain 2: [gai̯n] -
Luzaide / Valcarlos gain gáin 1: [gái̯n] -
Oderitz gain gáin 1: [gái̯n] -
Oiartzun gaiñ gáiñ 1: [ɣáɲ] -
Pasaia gain gáin 1: [gái̯n] -
Uharte Garazi gain gáin 1: [gáin] -
Urdiain gain gáin 1: [gái̯n] -
Ürrüstoi gain gain 1: [gai̯n] -
 

2029: cara (de un tejido) / endroit d'une étoffe / good side

 • Gaia: Jostea
 • Galdera (es): cara (de un tejido)
 • Galdera (fr): endroit d'une étoffe
 • Galdera (en): good side
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arrasate gain gáin 1: [ɣái̯n] -
Oderitz gain gáin 1: [ɣái̯n] -
Oñati gain gáin 1: [ɣái̯n] -
 

2331: ganar / gagner / gain (to)

 • Gaia: Jokoak
 • Galdera (es): ganar
 • Galdera (fr): gagner
 • Galdera (en): gain (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta irabazi irabázi 1: [iraβási] -
Ahetze irabazi irabázi 1: [iraβási] -
Ahetze nausitu náusitu 2: [náu̯śitu] -
Aia irabazi irábazi 1: [iráβasi] -
Aldude irabazi irábazi 1: [iráβasi] -
Alkotz ebazi ebázi 1: [eβási] -
Altzai iabazi iabázi 1: [iaβási] -
Altzürükü iabazi íabázi 1: [íaβási] -
Amezketa irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Andoain irabazi írabazí 1: [íraβasí] -
Aniz irabazi irabázi 1: [iraβási] -
Aramaio irebasi irébasi 1: [iréβaśi] -
Araotz (Oñati) irabasi irábasi 1: [iráβaśi] -
Arbizu iraazi iráazí 1: [iráasí] -
Arboti iazi iázi 1: [iási] -
Armendaritze irabazi irábazi 1: [iráβasi] -
Arnegi irabazi irabazí 1: [iraβasí] -
Arrangoitze irabazi irábazi 1: [iráβasi] -
Arrasate irabasi irábasi 1: [iráβaśi] -
Arrazola (Atxondo) irebasi irébasi 1: [iréβaśi] -
Arrieta irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Arroa (Zestoa) irabazi irábazi 1: [iráβasi] -
Arrueta iazi iázi 1: [iási] -
Asteasu iraazi iráazí 1: [iráasí] -
Ataun irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Azkaine irabazi irábazi 1: [iráβasi] -
Azkoitia irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Azpeitia irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Baigorri irabazi irabazi 1: [iraβasi] -
Bakio irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Bardoze iazi iázi 1: [iási] -
Barkoxe iabazi iabazí 1: [iaβasí] -
Bastida idaazi idaázi 1: [iðaási] -
Bastida idaaz idaaz 2: [iðaas] -
Beasain irabazi irábazi 1: [iráβasi] -
Behorlegi irazi irá:zi 1: [irá:si] -
Beizama irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Bergara irabazi irabázi 1: [iraβási] -
Bermeo irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Berriz irabasi irábasí 1: [iráβaśí] -
Beruete iraazi iráazí 1: [iráasí] -
Beskoitze irabazi irabázi 1: [iraβási] -
Bidarrai irabazi írabázi 1: [íraβási] -
Bolibar irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Busturia irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Deba idabasi idábasí 1: [iðáβaśí] -
Deba irabasi irábasí 2: [iráβaśí] -
Dima iribasi iribási 1: [iriβáśi] -
Domintxaine iraazi iráazi 1: [iráasi] -
Donamaria irabazi irábAEzi 1: [irá:bạsi] -
Donibane Lohizune irazi ira:zí 1: [ira:sí] -
Donostia irabazi irabazi 1: [iraβasi] -
Dorrao / Torrano irebazi írebazí 1: [íreβasí] -
Eibar irabasi irabási 1: [iraβáśi] -
Elantxobe irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Elduain irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Elgoibar irabasi irábaSZi 1: [iráβas̟i] -
Elorrio irabasi irábasi 1: [iráβaśi] -
Erratzu idebezi idébezi 1: [iðéβesi] -
Errezil irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Errigoiti irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Eskiula iabazi iábazi 1: [iáβasi] -
Etxalar irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Etxaleku ebaazi ebaázi 1: [eβaási] -
Etxarri (Larraun) iraazi iráazí 1: [iráasí] -
Etxebarri iribasi iríbasi 1: [iríβaśi] -
Etxebarria irabasiñ irábasiñ 1: [iráβaśiɲ] -
Eugi idegazi idegázi 1: [iðeɣási] -
Ezkio-Itsaso irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Ezkurra irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Ezterenzubi iaazi iáazi 1: [iáasi] -
Gaintza iraazi íraazí 1: [íraasí] -
Gamarte idaazi idaazí 1: [idaasí] -
Gamiz-Fika irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Garrüze iazi iazí 1: [iasí] -
Getaria irabasi irábaSZí 1: [iráβas̟í] -
Getxo irabasi irábasi 1: [iráβaśi] -
Gizaburuaga irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Goizueta irauazi iráuazí 1: [iráwasí] -
Hazparne idaazi ídaazí 1: [íðaasí] -
Hendaia irazi irazi 1: [irasi] -
Hernani irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Hondarribia irabazi irábazi 1: [iráβasi] -
Ibarruri (Muxika) iribasi iribási 1: [iriβáśi] -
Igoa idaazi idáazí 1: [iðáasí] -
Igoa iraazi íraazí 2: [íraasí] -
Ikaztegieta irabazi irábazi 1: [iráβasi] -
Irisarri irabazi írabázi 1: [íraβási] -
Irisarri garaitu garráitu 1: [gar̄ái̯tu] -
Itsasu irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Itsasu nausitu nausitú 2: [nau̯śitú] -
Itsasu garaitu garráitu 3: [ɣar̄ái̯tu] -
Izturitze idaazi idaazi 1: [iðaasi] -
Jaurrieta irabazi irábazi 1: [iráβasi] -
Jutsi iabazi iabazi 1: [iaβasi] -
Kortezubi irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Landibarre iaazi iaazí 1: [iaasí] -
Larrabetzu irabasi irábasi 1: [iráβaśi] -
Larraine iabazi iabazí 1: [iaβasí] -
Larzabale irabazi irabázi 1: [iraβási] -
Lasarte-Oria irabasi irábasí 1: [iráβaśí] -
Laukiz irebasi irébasi 1: [iréβaśi] -
Legazpi irabazi irabazi 1: [iraβasi] -
Leintz Gatzaga irabasi irábasi 1: [iráβaśi] -
Leioa irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Leitza irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Lekaroz idebazi idebázi 1: [iðeβási] -
Lekeitio irabasi irabási 1: [iraβáśi] -
Lemoa iripasi iripási 1: [iripáśi] -
Lemoiz irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Luzaide / Valcarlos irabazi írabázi 1: [íraβási] -
Makea irabazi írabazí 1: [íraβasí] -
Makea nausitu náusitú 1: [náu̯śitú] -
Makea garaitu garráitu 2: [gar̄ái̯tu] -
Mañaria irebasi írebasí 1: [íreβaśí] -
Mendaro irabasi irábasí 1: [iráβaśí] -
Mendata irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Mezkiritz irezi irézi 1: [irési] -
Montori iabazi íabázi 1: [íaβási] -
Mugerre iabazi iabazi 1: [iaβasi] -
Mungia irebasi irébasi 1: [iréβaśi] -
Oderitz irabazi írabazí 1: [íraβasí] -
Oiartzun irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Oñati irabasi irábasi 1: [iráβaśi] -
Ondarroa irabasi irabási 1: [iraβáśi] -
Orexa irabazi írabazí 1: [íraβasí] -
Orio irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Orozko irabasi irábasi 1: [iráβaśi] -
Otxandio irabasi irábasi 1: [iráβaśi] -
Pagola iabazi iábazi 1: [iáβasi] -
Pasaia erabazi érabázi 1: [éraβási] -
Pasaia irabazi irábazí 2: [iráβasí] -
Santa Grazi iabazi iabazi 1: [iaβasi] -
Sara irazi irázi 1: [irási] -
Senpere irabazi irabázi 1: [iraβási] -
Sohüta iabazi íabázi 1: [íaβási] -
Sondika irebasi irebási 1: [ireβáśi] -
Suarbe ebazi ebázi 1: [eβási] -
Sunbilla irauzi iráuzi 1: [iráu̯si] -
Tolosa iraazi iráazí 1: [iráasí] -
Uharte Garazi iraazi iraazí 1: [iraasí] -
Uharte Garazi nausitu náusitu 1: [náu̯śitu] -
Urdiain irabazi irabázi 1: [iraβási] -
Urdiñarbe iabazi iabázi 1: [iaβási] -
Urketa iraazi iráazi 1: [iráasi] -
Urretxu irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Ürrüstoi iabazi iabazí 1: [iaβasí] -
Uztaritze irabazi irabázi 1: [iraβási] -
Zaratamo irepasi irépasí 1: [irépaśí] -
Zeanuri iribasi iribási 1: [iriβáśi] -
Zeberio iribasi iribási 1: [iriβáśi] -
Zegama irabazi irábazí 1: [iráβasí] -
Zilbeti irazi irázi 1: [irási] -
Zollo (Arrankudiaga) irepasi irépasi 1: [irépaśi] -
Zornotza irabasi irabási 1: [iraβáśi] -
Zugarramurdi irazi irá:zi 1: [irá:si] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper