Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

3526 emaitza ezkontza bilaketarentzat

240: chubasco / giboulée / downpour

 • Gaia: Eguraldia
 • Galdera (es): chubasco
 • Galdera (fr): giboulée
 • Galdera (en): downpour
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Bardoze debrian ezkontza debrián ezkóntza 1: [debrján eskóntsa] -
 

2297: hacer el amor / faire l'amour / make love (to)

 • Gaia: Haurgintza
 • Galdera (es): hacer el amor
 • Galdera (fr): faire l'amour
 • Galdera (en): make love (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Itsasu ezkontza konsomatu ezkóntza konsomatu 3: [eskóntsa konśomatu] -
 

2462: casarse / se marier / marry (to)

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): casarse
 • Galdera (fr): se marier
 • Galdera (en): marry (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta boda in bódain 2: [bóðai̯n] -
Ahetze esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
Ahetze ezkondu ezkondú 2: [eskondú] -
Ahetze soka lepotik eman soká lepótik emán 3: [śoká lepótik emán] -
Ahetze uztartu uztárrtu 4: [ustár̄tu] -
Aia ezkondu ezkondú 1: [eskondú] -
Aia uztartu uztárrtu 1: [ustár̄tu] -
Aia senarremaztetu senárremaztetú 2: [śenár̄emastetú] -
Aldude ezkondu ézkondu 1: [éskondu] -
Aldude esposatu espósatu 2: [eśpóśatu] -
Alkotz ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Alkotz esposa espósa 2: [eśpóśa] -
Altzai espusatü espusátü 1: [eśpuźá:ty] -
Altzai ezkuntü ezkúntü 2: [eskúnty] -
Altzai esküntü esk´üntü 3: [eśkýnty] -
Altzürükü ezkuntü ezkúntü 1: [eskúnty] -
Altzürükü esposatü esposátü 2: [eśpośáty] -
Amezketa ezkondu ezkóndú 1: [eskóndú] -
Amezketa esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
Amezketa uztartu uztárrtu 2: [ustár̄tu] -
Andoain esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
Andoain uztartu uztárrtu 1: [ustár̄tu] -
Andoain ezkondu ézkóndú 2: [éskóndú] -
Aniz ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Aniz esposatu esposátu 1: [eśpośátu] -
Aramaio eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Araotz (Oñati) eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Arbizu ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Arboti esposatü esposatü 1: [eśpośaty] -
Arboti ezkondü ezkóndü 2: [eskóndy] -
Arboti esposatu espósatu 3: [eśpóśatu] -
Armendaritze esposatu espósatu 1: [eśpóśatu] -
Armendaritze ezkundu ezkundú 2: [eskundú] -
Arnegi esposatu ésposatu 1: [éśpośatu] -
Arnegi elgarretaatu élgarretaatú 2: [élɣar̄etaatú] -
Arrangoitze esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
Arrangoitze ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Arrasate eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Arrazola (Atxondo) eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Arrieta eskondu eskóndú 1: [eśkóndú] -
Arrieta bustertu busterrtú 1: [buśter̄tú] -
Arroa (Zestoa) ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Arroa (Zestoa) uztartu uztárrtu 1: [ustár̄tu] -
Arroa (Zestoa) esposau espósau 2: [eśpóśau̯] -
Arrueta ezkundü ezkúndü 1: [eskúndy] -
Asteasu ezkondu ezkóndú 1: [eskóndú] -
Asteasu esposatu espósatu 1: [eśpóśatu] -
Asteasu uztartu uztárrtu 2: [ustár̄tu] -
Ataun ezkondu ézkondú 1: [éskondú] -
Azkaine ezkondu ezkóndú 1: [eskóndú] -
Azkaine esposatu espósatú 2: [eśpóśatú] -
Azkaine uztartu uztárrtu 2: [ustár̄tu] -
Azkoitia ezkondu ezkóndu 1: [eskɔ́ndu] -
Azkoitia uztertu uztérrtu 1: [ustɛ́r̄tu] -
Azkoitia esposau espósau 3: [eśpóśau̯] -
Azpeitia ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Azpeitia uztertu uztérrtu 1: [ustɛ́r̄tu] -
Azpeitia esposau espósau 2: [eśpóśau̯] -
Baigorri ezkondu ezkondu 1: [eskondu] -
Bakio eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Bardoze ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Bardoze espozatu espózatu 2: [eśpósatu] -
Bardoze ezkontu ezkóntu 3: [eskóntu] -
Barkoxe ezkuntü ezkúntü 1: [eskúnty] -
Barkoxe esposatü esposatü 2: [eśpoźaty] -
Bastida esposatu esposatu 1: [eśpośatu] -
Bastida ezkondu ezkóndu 2: [eskóndu] -
Beasain ezkondu ezkóndú 1: [eskóndú] -
Beasain uztartu uztárrtu 1: [ustátu] -
Behorlegi ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Behorlegi esposatu espósatu 1: [eśpóśatu] -
Beizama ezkondu ézkondú 1: [éskondú] -
Beizama esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
Beizama uztartu uztárrtu 2: [ustár̄tu] -
Bergara ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Bergara uztartu uztarrtú 1: [ustar̄tú] -
Bermeo eskondu eskondú 1: [eśkondú] -
Berriz eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Berriz bustertu bustérrtu 1: [βuśtɛ́r̄tu] -
Beruete ezkondo ezkóndó 1: [eskóndó] -
Beruete feato féató 1: [féató] -
Beruete esposato espósató 2: [eśpóśató] -
Beruete esposatu espósatu 3: [eśpóśatu] -
Beskoitze esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
Bidarrai esposatu espósatu 1: [eśpóśatu] -
Bidarrai ezkondu ezkóndu 2: [eskóndu] -
Bolibar eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Bolibar bustartu bustarrtú 1: [buśtar̄tú] -
Busturia eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Deba eskondu eskóndú 1: [eśkóndú] -
Deba senarremastetu senárremastetú 1: [śenár̄emaśtetú] -
Deba ezkondu eSZkóndú 2: [es̟kóndú] -
Deba ustartu ustárrtu 2: [uśtár̄tu] -
Dima eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Dima bustertu bustérrtu 2: [buśtér̄tu] -
Domintxaine esposatu ésposátu 1: [éśpośátu] -
Domintxaine ezkondü ezkóndü 2: [eskóndy] -
Domintxaine espu¡atzen espú¡atzen 3: [eśpúʒatsen] -
Domintxaine ezkondu ezkóndu 4: [eskóndu] -
Domintxaine izkuntzen izkúntzen 5: [iskúntsen] -
Donamaria espostu espóstu 1: [eśpóśtu] -
Donamaria ezkondu ezkóndu 2: [eskóndu] -
Donibane Lohizune esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
Donibane Lohizune ezkondu ezkóndu 2: [eskóndu] -
Donostia ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Dorrao / Torrano ezkondu ézkondú 1: [éskondú] -
Dorrao / Torrano featu feátu 2: [feátu] -
Eibar eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Eibar bustartu bustárrtu 1: [buśtár̄tu] -
Elantxobe eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Elduain ezkondu ézkondú 1: [éskondú] -
Elgoibar ezkondu eSZkóndu 1: [es̟kóndu] -
Elorrio eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Erratzu ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Errezil ezkondu ezkóndú 1: [eskóndú] -
Errezil esposatu espósatú 2: [eśpóśatú] -
Errigoiti eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Errigoiti bustertu bustertú 1: [buśtertú] -
Eskiula ezkuntü ezkúntü 1: [eskúnty] -
Etxalar espostu espóstu 1: [eśpóśtu] -
Etxalar ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Etxaleku ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Etxaleku esposatu ésposatú 2: [éśpośatú] -
Etxarri (Larraun) ezkondu ézkondú 1: [éskondú] -
Etxebarri eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Etxebarria eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Etxebarria bustartu bustárrtu 1: [buśtár̄tu] -
Eugi ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Ezkio-Itsaso ezkondu ezkóndú 1: [eskóndú] -
Ezkio-Itsaso uztartu uztárrtu 2: [ustár̄tu] -
Ezkurra ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Ezterenzubi ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Ezterenzubi espozatu espózatu 2: [eśpósatu] -
Gaintza ezkundo ezkúndó 1: [eskúndó] -
Gaintza esposato espósató 2: [eśpóśató] -
Gamarte ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Gamarte esposatu espósatu 2: [eśpóśatu] -
Gamiz-Fika eskondu eskóndú 1: [eśkóndú] -
Gamiz-Fika bustertu busterrtú 1: [buśter̄tú] -
Garrüze esposatu esposatú 1: [eśpośatú] -
Garrüze ezkondu ezkondú 1: [eskondú] -
Getaria eskondu eskóndú 1: [eśkóndú] -
Getaria esposatu espósatú 2: [eśpóśatú] -
Getxo eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Gizaburuaga eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Goizueta espostu espóstú 1: [ɛśpóśtú] -
Goizueta ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Goizueta uztartu uztárrtu 2: [ustár̄tu] -
Hazparne esposatu espósátu 1: [eśpóśátu] -
Hazparne ezkondu ezkóndu 2: [eskóndu] -
Hazparne elgarretaatu elgárretaátu 3: [elɣár̄etaátu] -
Hendaia esposatu esposatu 1: [eśpośatu] -
Hernani ezkondu ézkondú 1: [éskondú] -
Hernani esposatu espósatu 1: [eśpóśatu] -
Hondarribia ezkondu ezkondu 1: [eskondu] -
Hondarribia esposatu espósatu 2: [eśpóśatu] -
Hondarribia andria artu andriarrtu 3: [andriar̄tu] -
Ibarruri (Muxika) eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Igoa ezkondu ézkondú 1: [éskondú] -
Igoa esposatu ésposatú 3: [éśpośatú] -
Ikaztegieta ezkondu ezkóndu in 1: [eskóndu in] -
Ikaztegieta uztartu uztarrtu 1: [ustar̄tu] -
Irisarri ezkondu ezkondú 1: [eskondú] -
Irisarri uztartu uztárrtu 1: [ustár̄tu] -
Irisarri esposatu espósatu 2: [eśpóśatu] -
Itsasu esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
Itsasu uztartia uztárrtia 1: [ustár̄tia] -
Itsasu ezkontu ezkóntu 2: [eskóntu] -
Izturitze ezkondu ezkondu 1: [eskondu] -
Izturitze esposatu esposatu 2: [eśpośatu] -
Jaurrieta ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Jaurrieta kasatu kásatu 2: [káśatu] -
Jutsi esposatu espósatu 1: [eśpóśatu] -
Jutsi ezkondu ezkóndu 2: [eskóndu] -
Kortezubi eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Landibarre esposatu espósatu 1: [eśpóśatu] -
Landibarre ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Larrabetzu eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Larrabetzu bustertu bustérrtu 1: [buśtér̄tu] -
Larraine ezkuntü ezkúntü 1: [eskúnty] -
Larraine esposatü esposátü 1: [eśpoźáty] -
Larzabale esposatu esposátu 1: [eśpośátu] -
Larzabale ezkondu ezkondu 2: [eskondu] -
Lasarte-Oria eskondu eskondú 1: [eśkondú] -
Laukiz eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Legazpi ezkondu ezkondu 1: [eskondu] -
Legazpi uztartu uztarrtu 2: [ustar̄tu] -
Leintz Gatzaga eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Leintz Gatzaga andragisondu andrrágisondu 1: [andr̄áɣiśondu] -
Leioa eskondu eskondú 1: [eśkondú] -
Leitza ezkondu ézkondú 1: [éskondú] -
Lekaroz ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Lekaroz esposatu esposatú 2: [eśpośatú] -
Lekeitio eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Lemoa eskondu eskondú 1: [eśkondú] -
Lemoa bustertu busterrtu 1: [buśter̄tu] -
Lemoiz eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Luzaide / Valcarlos esposatu esposátu 1: [eśpośátu] -
Luzaide / Valcarlos ezkondu ezkóndu 2: [eskóndu] -
Luzaide / Valcarlos yuntatu yuntátu 3: [ǰuntátu] -
Makea esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
Makea uztartu uztárrtu 1: [ustár̄tu] -
Makea ezkondu ezkóndu 2: [eskóndu] -
Mañaria eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Mendaro eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Mendaro ustartu ustárrtu 1: [uśtár̄tu] -
Mendata eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Mendata alkartu alkárrtu 2: [alkár̄tu] -
Mendata bustertu busterrtú 2: [buśter̄tú] -
Mezkiritz espostu espóstu 1: [eśpóśtu] -
Mezkiritz ezkondu ezkóndu 2: [eskóndu] -
Montori ezkuntü ezkúntü 1: [eskúnty] -
Montori espusatü espusatü 2: [eśpuźaty] -
Mugerre esposatu esposatu 1: [eśpośatu] -
Mugerre ezkondu ezkondu 2: [eskondu] -
Mungia eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Mungia bustertu bustérrtu 1: [βuśtér̄tu] -
Oderitz ezkondu ezkóndú 1: [eskóndú] -
Oiartzun ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Oiartzun uztartu uztárrtu 2: [ustár̄tu] -
Oñati eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Ondarroa eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Orexa ezkondu ezkóndú 1: [eskóndú] -
Orexa esposatu espósatu 1: [eśpóśatu] -
Orio ezkondu ezkóndú 1: [eskóndú] -
Orio uztartu uztárrtú 2: [ustár̄tú] -
Orozko eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Orozko senarremaste ein senarremáste éin 3: [śenar̄emáśte éi̯n] -
Otxandio eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Pagola ezkuntü ezkúntü 1: [eskúnty] -
Pagola espusatü espusátü 2: [eśpuźáty] -
Pasaia esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
Pasaia ustartu ustárrtú 1: [uśtár̄tú] -
Pasaia eskondu eskóndu 2: [eśkóndu] -
Pasaia ustarriyan pasa ustárriyam pasá 3: [uśtár̄iǰam paśá] -
Santa Grazi ezkuntü ezkúntü 1: [eskúnty] -
Santa Grazi zenharremaztetü zenharremaztétü 3: [senhar̄emastéty] -
Sara esposatu espósatu 1: [eśpóśatu] -
Sara eztai eztái 2: [estái̯] -
Sara uztartu uztárrtu 2: [ustár̄tu] -
Sara ezkondu ezkóndu 3: [eskóndu] -
Senpere esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
Senpere ezkondu ezkóndu 2: [eskóndu] -
Sohüta ezkundü ezkúndü 1: [eskúndy] -
Sohüta ezkuntü ezkúntü 2: [ẽskṹnty] -
Sohüta espusatü espusátü 3: [eśpuźáty] -
Sohüta ezkontü ezkóntü 4: [eskónty] -
Sondika eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Suarbe ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Sunbilla espostu espóstu 1: [eśpóśtu] -
Sunbilla ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Tolosa eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Tolosa esposatu espósatú 2: [eśpóśatú] -
Uharte Garazi ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Uharte Garazi esposatu espósatú 2: [eśpóśatú] -
Urdiain ezkondu ézkondú 1: [éskondú] -
Urdiñarbe ezkuntü ezkúntü 1: [eskúnty] -
Urdiñarbe espusatü espusátü 1: [eśpuźáty] -
Urdiñarbe esposatü esposátü 2: [eśpośáty] -
Urketa esposatu espósátu 1: [eśpóśátu] -
Urketa ezkondu ezkóndu 2: [eskóndu] -
Urretxu ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Urretxu uztartu uztárrtu 1: [ustár̄tu] -
Ürrüstoi ezkuntü ezkuntü 1: [eskunty] -
Uztaritze ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Uztaritze uztartu uztárrtu 1: [ustár̄tu] -
Zaratamo eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Zaratamo bustertu bustérrtu 1: [buśtér̄tu] -
Zeanuri eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Zeberio eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Zegama ezkondu ézkondú 1: [éskondú] -
Zilbeti ezkondu ezkóndu 1: [eskóndu] -
Zollo (Arrankudiaga) eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Zornotza eskondu eskóndu 1: [eśkóndu] -
Zugarramurdi esposatu espósatú 1: [eśpóśatú] -
 

2463: novio / fiancé / fiancé

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): novio
 • Galdera (fr): fiancé
 • Galdera (en): fiancé
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta senargai senarrgái 1: [śenar̄ɣái̯] -
Ahetze gizongai gízongái 1: [gísoŋgái̯] -
Aia senargai sénarrgái 1: [śénar̄ɣái̯] -
Aia nobiyo nobiyó 2: [noβiǰó] -
Aldude gizongai gizongái 1: [ɣisoŋgái̯] -
Aldude senargai senárrgaí 1: [śenár̄ɣaí] -
Aldude esposgai espósgaí 2: [eśpóśɣaí] -
Alkotz senargai sénarrgáye 1: [śénar̄ɣáǰe] -
Altzai senhargei sénharrgéi 1: [śénhar̄ɣéi̯] -
Altzürükü senhargei senhargéi 1: [śenharɣéi̯] -
Altzürükü gizongei gízongéi 1: [gísoŋgéi̯] -
Altzürükü lagüngei lágüngei 2: [láɣyŋgei̯] -
Amezketa nobio nobíó 1: [noβíɔ́] -
Andoain nobiyo nobiyó 1: [noβiǰó] -
Aniz senargai senárrgai 1: enár̄ɣai̯] -
Aramaio nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Araotz (Oñati) nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Arbizu senargai senarrgái 1: [śenar̄ɣái̯] -
Arbizu nobiddo nóbidduá 2: [nóβidduá] -
Arboti senhargei sénharrgei 1: [śénhar̄ɣei̯] -
Armendaritze gizongei gizongéi 1: [ɣisoŋgéi̯] -
Armendaritze senargei senarrgéi 1: [śenar̄ɣéi̯] -
Arnegi gizongai gizóngai 1: [ɣisóŋgai̯] -
Arnegi senargai senárrgai 1: [śenár̄ɣai̯] -
Arrangoitze gizongei gizongéi 1: [ɣisoŋgéi̯] -
Arrasate nobi¡o nobí¡o 1: [noβíʒo] -
Arrazola (Atxondo) nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Arrazola (Atxondo) senargei senárrgei 1: [śenár̄ɣei̯] -
Arrieta nobi¡o nóbi¡ó 1: [nóβiʒó] -
Arrieta senargei senárrgei 1: [śenár̄ɣei̯] -
Arrieta gisonki gisónki 2: [giśóŋki] -
Arroa (Zestoa) senargai sénarrgái 1: [śénar̄ɣái̯] -
Arroa (Zestoa) nobiyo nobiyó 2: [noβiǰó] -
Arrueta gizungei gizúngei 1: [gisúŋgei̯] -
Asteasu gizongai gízongái 1: [gísoŋgái̯] -
Asteasu senargai senarrgái 2: enar̄ɣái̯] -
Ataun nobio nobió 1: [noβjó] -
Azkaine gizongai gizongái 1: [ɣisoŋgái̯] -
Azkoitia nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Azkoitia mutill mútill 2: [mútiʎ] -
Azpeitia nobiyo nobiyó 1: [noβiǰó] -
Baigorri gizongai gizongai 1: [gisoŋgai̯] -
Baigorri ezkongai ezkongai 2: [eskoŋgai̯] -
Bakio nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Bakio gixongei gixóngei 1: [ɣiʃóŋgei̯] -
Bardoze gizongei gízongéi 1: [gísoŋgéi̯] -
Bardoze gizongai gízongai 2: [gísoŋgai̯] -
Barkoxe senhargei senhargei 1: [śenharɣei̯] -
Bastida gizongei gizongei 1: [gisoŋgei̯] -
Beasain gizongai gizóngai 1: [ɣisóŋgai̯] -
Behorlegi gizongai gizongái 1: [ɣisoŋgái̯] -
Beizama nobiyo nóbiyó 1: [nóβiǰó] -
Bergara nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Bergara gizongei gízongéi 2: [gísoŋgéi̯] -
Bermeo nobi¡o nobí¡o 1: [noβíʒo] -
Berriz nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Berriz gixongei gíxongei 1: [ɣíʃoŋgei̯] -
Berriz eskongei eskóngei 2: [eśkóŋgei̯] -
Beruete nobio nobió 1: [noβjó] -
Beruete senargai sénarrgái 2: [śénar̄ɣái̯] -
Beskoitze gizongei gizóngei 1: [ɣisóŋgei̯] -
Bidarrai gizongai gizóngai 1: [ɣisóŋgai̯] -
Bidarrai senargai sénarrgái 2: [śénar̄ɣái̯] -
Bolibar nobi¡o nobí¡o 1: [noβíʒo] -
Bolibar senargai senárrgai 2: [śenár̄ɣai̯] -
Bolibar gixongei gixóngei 3: [giʃóŋgei̯] -
Busturia senargei senárrgei 1: [śenár̄ɣei̯] -
Deba nobixo nóbixó 1: [nóβiʃó] -
Deba senargai senárrgai 1: [śenár̄ɣai̯] -
Dima nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Dima gixongei gíxongei 1: [ɣíʃoŋgei̯] -
Dima senargei sénarrgei 2: [śénar̄ɣei̯] -
Domintxaine gizongei gizóngeia 1: [gisóŋgeja] -
Domintxaine senhargei senhárgei 2: [śenhárgei̯] -
Donamaria gizongai gizóngai 1: [gisóŋgai̯] -
Donibane Lohizune gizongai gizóngai 1: [gisóŋgai̯] -
Donostia mutil mutil 1: [mutil] -
Donostia senargai senarrgaya 1: [śenar̄ɣaǰa] -
Donostia gizongai gizóngaya 3: [gisóŋgaǰa] -
Dorrao / Torrano nobiyo nobíyo 1: [noβíǰo] -
Eibar nobi¡o nobi¡ó 1: [noβiʒó] -
Eibar nobixo nóbixua 2: [nóβiʃua] -
Elantxobe nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Elduain nobio nobió 1: [noβjó] -
Elduain senargai senárrgái 2: [śenár̄ɣái̯] -
Elgoibar nobixo nobixó 1: [noβiʃó] -
Elorrio nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Erratzu gizongai gizóngai 1: [ɣisóŋgai̯] -
Errezil nobio nobió 1: [noβjó] -
Errezil senargai senárrgái 1: [śenár̄ɣái̯] -
Errigoiti nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Errigoiti senargei sénarrgei 2: [śénar̄ɣei̯] -
Eskiula algarrengei algárrengéiak 1: [algár̄eŋgéi̯ak] -
Eskiula senhargei senhargéi 2: [śenhargéi̯] -
Etxalar senarbiar senárrbiárr 1: [śenár̄βiár̄] -
Etxalar senargai senárrgái 2: [śenár̄ɣái̯] -
Etxalar gizongai gizóngaya 3: [gisóŋgaǰa] -
Etxaleku senargai senarrgái 1: [śenar̄ɣái̯] -
Etxarri (Larraun) nobio nobió 1: [noβjó] -
Etxebarri nobi¡o nobi¡o 1: [noβiʒo] -
Etxebarri gixongi gixóngi 2: [ɣiʃóŋgi] -
Etxebarria senargei senárrgei 1: [śenár̄ɣei̯] -
Etxebarria gisongei gisóngei 1: [giśóŋgei̯] -
Etxebarria nobixo nóbixó 2: [nóβiʃó] -
Eugi senargai senárrgáya 1: [śenár̄ɣáǰa] -
Ezkio-Itsaso mutill mutíll 1: [mutíʎ] -
Ezkio-Itsaso motill motíll 2: [motíʎ] -
Ezkio-Itsaso nobio nobió 3: [noβjó] -
Ezkurra senargai sénarrgái 1: [śénar̄ɣái̯] -
Ezterenzubi gizongai gizóngái 1: [gisóŋgái̯] -
Ezterenzubi senargai senárrgai 1: [śenár̄ɣai̯] -
Ezterenzubi esposgai espósgai 2: [eśpóźgai̯] -
Ezterenzubi gizonbehar gizómbehárra 3: [gisómbehár̄a] -
Gaintza nobio nobió 1: [noβjó] -
Gaintza gizongai gizóngái 2: [ɣisóŋgái̯] -
Gamarte gizongai gízongai 1: [gísoŋgai̯] -
Gamiz-Fika nobi¡o nóbi¡ó 1: [nóβiʒó] -
Gamiz-Fika gixongei gíxongei 1: [gíʃoŋgei̯] -
Gamiz-Fika senargei senárrgei 2: [śenár̄ɣei̯] -
Garrüze senargei senárgei 1: [śenárɣei̯] -
Getaria nobiyo nobiyó 1: [noβiǰó] -
Getaria senargai senarrgái 1: [śenar̄ɣái̯] -
Getaria mutill mutíllá 2: [mutíʎá] -
Getaria gisongai gisongái 2: [ɣiśoŋgái̯] -
Getxo nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Gizaburuaga nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Goizueta senargai senárrgAEiá 1: [śenár̄ɣạjá] -
Hazparne gizongei gizongéi 1: [gisoŋgéi̯] -
Hazparne senargei senárrgei 1: [śenár̄ɣei̯] -
Hendaia gizongai gizongái 1: [gisoŋgái̯] -
Hendaia gizonbear gizómbeárr 2: [gisómbeáR] -
Hernani nobiyo nobiyó 1: [noβiǰó] -
Hernani senargai senárrgái 1: [śenár̄ɣái̯] -
Hondarribia nobiyo nobiyo 1: [noβiǰo] -
Hondarribia senargai senarrgai 1: [śenar̄ɣai̯] -
Ibarruri (Muxika) nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Ibarruri (Muxika) senargei senárrgei 1: [śenár̄ɣei̯] -
Igoa nobio nobió 1: [noβjó] -
Igoa senargai sénarrgái 1: [śénar̄ɣái̯] -
Ikaztegieta nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Ikaztegieta senargai senarrgaie 1: [śenar̄ɣai̯e] -
Irisarri ezkongai ezkóngai 1: [eskóŋgai̯] -
Irisarri senargei sénarrgéi 1: [śénar̄ɣéi̯] -
Irisarri gizongei gizóngei 2: [gisóŋgei̯] -
Itsasu ezkongei ezkóngei 1: [eskóŋgei̯] -
Itsasu senargei senárrgei 1: [śenár̄ɣei̯] -
Itsasu gizongei gizóngei 2: [gisóŋgei̯] -
Izturitze gizongei gizongei 1: [gisoŋgei̯] -
Izturitze senhargei senharrgei 2: [śenhar̄ɣei̯] -
Izturitze gizongea gizóngea 3: [gisóŋgea] -
Jaurrieta senargai senarrgái 1: [śenar̄ɣái̯] -
Jaurrieta mutil mutíla 2: [mutíla] -
Jutsi senargei senarrgei 1: [śenar̄gei̯] -
Kortezubi nobi¡o nobí¡o 1: [noβíʒo] -
Landibarre gizongei gizóngei 1: [ɣisóŋgei̯] -
Landibarre senargei sénarrgei 1: [śénar̄ɣei̯] -
Larrabetzu nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Larrabetzu senargei senárrgei 1: [śenár̄ɣei̯] -
Larrabetzu gixongei gíxongei 2: [gíʃoŋgei̯] -
Larraine senhargei senhargei 1: [śenhargei̯] -
Larraine algarrengei algarréngei 2: [algar̄éŋgei̯] -
Larraine ezkungei ézkungéiak 3: [éskuŋgéjak] -
Larzabale gizongei gizongéi 1: [gisoŋgéi̯] -
Lasarte-Oria eskongai eskongái 1: [eśkoŋgái̯] -
Lasarte-Oria senargai senarrgái 1: [śenar̄ɣái̯] -
Lasarte-Oria nobiyo nobiyó 2: [noβiǰó] -
Laukiz nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Legazpi gizongai gizongai 1: [gisoŋgai̯] -
Leintz Gatzaga nobi¡o nobí¡o 1: [noβíʒo] -
Leintz Gatzaga gisongei gisóngei 1: [ɣiśóŋgei̯] -
Leioa nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Leitza senargai senarrgái 1: [śenar̄ɣái̯] -
Lekaroz senargai sénargai 1: [śénarɣai̯] -
Lekeitio aiskide aiskíde 1: [ai̯śkíðe] -
Lemoa nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Lemoa senargai sénarrgai 1: [śénar̄ɣai̯] -
Lemoa gixongei gíxongei 2: [gíʃoŋgei̯] -
Lemoiz nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Lemoiz gisongei gisóngei 1: [ɣiśóŋgei̯] -
Luzaide / Valcarlos gizongai gizongái 1: [gisoŋgái̯] -
Luzaide / Valcarlos senargai senarrgái 1: [śenar̄ɣái̯] -
Makea gizongei gízongéi 1: [gísoŋgéi̯] -
Makea senargei sénarrgéi 1: [śénar̄ɣéi̯] -
Makea esposgei espósgei 2: [eśpóśɣei̯] -
Mañaria nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Mendaro nobixo nóbixó 1: [nóβiʃó] -
Mendaro senargai senárrgái 1: [śenár̄ɣái̯] -
Mendata nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Mezkiritz senargai senárrgai 1: [śenár̄ɣai̯] -
Mezkiritz gizongai gizóngai 2: [gisóŋgai̯] -
Montori senhargei sénhargéi 1: [śénharɣéi̯] -
Mugerre gizongei gizongei 1: [gisoŋgei̯] -
Mungia nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Mungia senargei senárrgei 1: [śenár̄ɣei̯] -
Mungia gixongei gixóngei 2: [giʃóŋgei̯] -
Oderitz gizongai gízongái 1: [ɣísoŋgái̯] -
Oderitz senargai sénarrgái 2: [śénar̄ɣái̯] -
Oiartzun nobiyo nobiyó 1: [noβiǰó] -
Oñati nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Ondarroa nobixo nobíxo 1: [noβíʃo] -
Orexa nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Orexa senargai sénarrgái 2: [śénar̄gái̯] -
Orio gizongai gízongái 1: [ɣísoŋgái̯] -
Orio senargai sénarrgái 1: [śénar̄ɣái̯] -
Orio nobiyo nobiyó 2: [noβiǰó] -
Orozko nobio nóbio 1: [nóβio] -
Orozko senargai senárrgai 1: [śenár̄ɣai̯] -
Otxandio nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Otxandio senargai senárrgai 1: [śenár̄ɣai̯] -
Pagola senhargei senharrgéi 1: [śenhar̄géi̯] -
Pasaia nobiyo nóbiyó 1: [nóβiǰó] -
Pasaia senargai SZénarrgái 2: [s̟énar̄ɣái̯] -
Santa Grazi zenhargei zenhárrgei 1: [senhár̄ɣei̯] -
Santa Grazi gizungei gizúngei 2: [gisúŋgei̯] -
Sara gizongai gizongái 1: [ɣisoŋgái̯] -
Senpere gizongai gizóngai 1: [ɣisóŋgai̯] -
Sohüta senhargei senhargéi 1: [śenhargéi̯] -
Sondika nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Suarbe nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Suarbe senargai senárrgai 1: [śenár̄ɣai̯] -
Sunbilla ezkongai ezkóngái 1: [eskóŋgái̯] -
Sunbilla gizongai gizóngai 2: isóŋgai̯] -
Tolosa senargai senárrgái 1: [śenár̄ɣái̯] -
Uharte Garazi gizongai gizóngai 1: [gisóŋgai̯] -
Uharte Garazi senargai sénarrgai 1: [śénar̄ɣai̯] -
Urdiain senargai senárrgai 1: [śenár̄ɣai̯] -
Urdiñarbe senhargei senhargéi 1: [śenhargéi̯] -
Urketa agaño ágaño 1: [áɣaɲo] -
Urketa aganua áganua 2: [áɣanwa] -
Urretxu senargai senárrgái 1: [śenár̄ɣái̯] -
Urretxu nobiyo nóbiyó 2: [nóβiǰó] -
Ürrüstoi senargei senargéi 1: [śenarɣéi̯] -
Uztaritze gizongei gizongéi 1: [gisoŋgéi̯] -
Uztaritze senargei senarrgéi 1: [śenar̄ɣéi̯] -
Zaratamo nobi¡o nobí¡o 1: [noβíʒo] -
Zaratamo senarrebei senárrebei 1: [śenár̄eβei̯] -
Zaratamo gixongei gixóngei 2: [giʃóŋgei̯] -
Zeanuri nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Zeanuri senargai senárrgai 1: [śenár̄ɣai̯] -
Zeberio nobio nóbio 1: [nóβio] -
Zeberio senargai senárrgai 1: [śenár̄ɣai̯] -
Zegama nobio nobió 1: [noβjó] -
Zilbeti senargai sénarrgái 1: [śénar̄ɣái̯] -
Zollo (Arrankudiaga) nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Zornotza nobi¡o nóbi¡o 1: [nóβiʒo] -
Zugarramurdi gizongai gizóngayá 1: [gisóŋgaǰá] -
 

2464: novia / fiancée / fiancée

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): novia
 • Galdera (fr): fiancée
 • Galdera (en): fiancée
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta andregai andrregái 1: [andr̄eɣái̯] -
Ahetze emaztegai emáztegái 1: [emásteɣái̯] -
Aia emaztegai emáztegái 1: [emásteɣái̯] -
Aia andregai ándregái 1: [ándreɣái̯] -
Aia nobi nobí 2: [noβí] -
Aldude emaztegai emáztegái 1: [emásteɣái̯] -
Aldude andregai ándregái 1: [ándreɣái̯] -
Alkotz andregai andregáye 1: [andreɣáǰe] -
Altzai emaztegei émaztegéi 1: [émasteɣéi] -
Altzürükü emaztegei emáztegéi 1: [emásteɣéi̯] -
Amezketa andregai andrégái 1: [andréɣái̯] -
Andoain andregai ándregái 1: [ándreɣái̯] -
Aniz andregai andrégai 1: [andréɣai̯] -
Aramaio nobi¡a nóbí¡a 1: [nóβíʒa] -
Araotz (Oñati) nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Arbizu andregai andrregái 1: [andr̄eɣái̯] -
Arboti emaztegei emáztegei 1: [emásteɣei̯] -
Armendaritze emazteei emázteei 1: [emástee] -
Armendaritze maztegei maztegéi 2: [masteɣéi̯] -
Arnegi emaztegai emaztégai 1: [emastéɣai̯] -
Arnegi andregai ándregai 1: [ándreɣai̯] -
Arrangoitze emaztei emázteí 1: [emásteí] -
Arrasate nobi¡a nobí¡a 1: [noβíʒa] -
Arrazola (Atxondo) nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Arrazola (Atxondo) andregei andrrégei 2: [andr̄éɣei̯] -
Arrieta nobi¡e nóbi¡e 1: [nóβiʒe] -
Arrieta andregei andrégei 1: [andréɣei̯] -
Arrieta emastegei emástegei 2: [emáśteɣei̯] -
Arroa (Zestoa) andregai ándregái 1: [ándreɣái̯] -
Arroa (Zestoa) emaztegai emáztegái 1: [emásteɣái̯] -
Arroa (Zestoa) nobiya nobiyá 2: [noβiǰá] -
Arrueta emaztei émaztei 1: [émastei̯] -
Asteasu andregai andrégái 1: [andréɣái̯] -
Ataun nobia nobiá 1: [noβjá] -
Ataun andregai andregái 1: [andreɣái̯] -
Ataun andragai andragái 2: [andraɣái̯] -
Azkaine andregai andrégaí 1: [andréɣaí] -
Azkaine emaztegai emáztegáia 1: [emásteɣái̯a] -
Azkoitia andragai andrrágai 1: [andr̄áɣai̯] -
Azkoitia neska néska 2: [néśka] -
Azpeitia andregai andrégai 1: [andréɣai̯] -
Baigorri emaztegai emaztegai 1: [emasteɣai̯] -
Baigorri andregai andregai 1: [andreɣai̯] -
Bakio nobi¡e nóbi¡e 1: [nóβiʒe] -
Bakio andragei andrrágei 1: [andr̄áɣei̯] -
Bardoze andregei ándregéi 1: [ándreɣéi̯] -
Barkoxe emaztegei emaztegéi 1: [emasteɣéi̯] -
Bastida emaztegei emaztegéi 1: [emasteɣéi̯] -
Beasain andregai ándregái 1: [ándreɣái̯] -
Behorlegi emaztegai emaztegái 1: [emasteɣái̯] -
Beizama andregai ándregái 1: [ándrɛɣái̯] -
Bergara andragei ándragéi 1: [ándraɣɛ́i̯] -
Bergara nobi¡a nóbi¡a 2: [nóβiʒa] -
Bermeo nobi¡e nobí¡e 1: [noβíʒe] -
Bermeo andragai andrrágai 1: [andr̄áɣai̯] -
Berriz nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Berriz eskongei eskóngei 2: [eśkóŋgei̯] -
Berriz andragei andrágei 3: [andráɣei̯] -
Beruete andregai ándregái 1: [ándreɣái̯] -
Beskoitze emaztei emáztei 1: [emástei̯] -
Bidarrai emaztegai emáztegái 1: [emásteɣái̯] -
Bidarrai andregai andrégai 2: [andréɣai̯] -
Bolibar nobi¡e nóbi¡e 1: [nóβiʒe] -
Bolibar andragai andrágai 2: [andráɣai̯] -
Busturia emastegei emástegei 1: [emáśteɣei̯] -
Deba nobixa nóbixá 1: [nóβiʃá] -
Deba andragai andrágái 1: [andráɣái̯] -
Dima nobi nóbi 1: [nóβi] -
Dima emastegei emástegei 1: [emáśteɣei̯] -
Dima andregei andrégei 2: [andréɣei̯] -
Domintxaine emaztegei emáztegéia 1: [emásteɣéja] -
Donamaria andregai andrégai 1: [andréɣai̯] -
Donibane Lohizune emaztegai emaztégai 1: [emastéɣai̯] -
Donostia andregai andrégai 1: [andréɣai̯] -
Donostia emaztegai emáztegaya 1: [emásteɣaǰa] -
Dorrao / Torrano nobiya nobiyá 1: [noβiǰá] -
Dorrao / Torrano andregai ándregái 2: [ándreɣái̯] -
Eibar nobixa nóbixa 1: [nóβiʃa] -
Elantxobe nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Elduain andregai ándregaié 1: [ándreɣajé] -
Elduain emaztegai emáztegái 2: [emásteɣái̯] -
Elgoibar nobixa nobixá 1: [noβiʃá] -
Elorrio nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Erratzu andregai andrégai 1: [andréɣai̯] -
Errezil andregai andrégái 1: [andrɛ́ɣái̯] -
Errezil emaztegai emáztegái 1: [emásteɣái̯] -
Errezil nobia nobiá 2: [noβjá] -
Errigoiti emastegei emástegei 1: [emáśteɣei̯] -
Errigoiti andragei andrágei 2: [andráɣei̯] -
Errigoiti nobi¡e nóbi¡e 3: [nóβiʒe] -
Eskiula emaztegei emáztegéi 1: [emásteɣéi̯] -
Etxalar andregai andrégai 1: [andréɣai̯] -
Etxaleku andregai andrregái 1: [andr̄eɣái̯] -
Etxarri (Larraun) nobia nobiá 1: [noβjá] -
Etxarri (Larraun) andregai ándregái 1: [ándreɣái̯] -
Etxebarri nobi¡a nobí¡a 1: [noβíʒa] -
Etxebarri andragi andrrági 2: [andr̄áɣi] -
Etxebarria andragei andrágei 1: [andráɣei̯] -
Etxebarria emastegei emástegéi 1: [emáśteɣéi̯] -
Etxebarria nobixe nóbixé 2: [nóβiʃé] -
Eugi andregai andrrégáya 1: [andr̄éɣáǰa] -
Ezkio-Itsaso andragai andrágái 1: [andráɣái̯] -
Ezkio-Itsaso neska neská 2: [neśká] -
Ezkurra andregai andrregái 1: [andr̄eɣái̯] -
Ezterenzubi emaztegai emáztegái 1: [emásteɣái] -
Ezterenzubi maztegai maztégai 2: [mastéɣai̯] -
Ezterenzubi emaztegai emáztegáia 3: [emásteɣái̯a] -
Ezterenzubi esposgai espósgai 4: [eśpóźgai̯] -
Gaintza andregai andrégái 1: [andréɣái̯] -
Gamarte emaztegai emáztegái 1: [emásteɣái̯] -
Gamiz-Fika nobi¡e nóbi¡e 1: [nóβiʒe] -
Gamiz-Fika andregei andrégei 1: [andréɣei̯] -
Gamiz-Fika emastegi emástegi 2: [emáśteɣi] -
Garrüze emaztegei emáztegei 1: [emásteɣei̯] -
Getaria nobiya nobiyá 1: [noβiǰá] -
Getaria emastegai emástegái 1: [emáśteɣái̯] -
Getaria andregai andregái 2: [andreɣái̯] -
Getxo nobia nóbia 1: [nóβja] -
Gizaburuaga nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Goizueta andregai andrégAEiá 1: [andréɣạjá] -
Goizueta andreei andréeiak 2: [andrɛ́ejak] -
Goizueta andregai andregAEi 3: [andreɣại̯] -
Hazparne emaztegei emaztégei 1: [emastéɣei̯] -
Hazparne andregei andrrégei 1: [andr̄éɣei̯] -
Hendaia andregai andrregái 1: [andReɣái̯] -
Hendaia andrebear andrrébeárr 2: [andRébeáR] -
Hernani nobiya nobiyá 1: [noβiǰá] -
Hernani andregai andrégái 1: [andréɣái̯] -
Hondarribia nezka nézka 1: [néska] -
Hondarribia emaztegai emaztegai 1: [emasteɣai̯] -
Ibarruri (Muxika) nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Ibarruri (Muxika) andragei andrrágei 1: [andr̄áɣei̯] -
Igoa andregai ándregái 1: [ándreɣái̯] -
Igoa emaztegai émaztegái 1: [émasteɣái̯] -
Ikaztegieta emaztegai emáztegai 1: [emásteɣai̯] -
Ikaztegieta andregai andregai 1: [andreɣai̯] -
Irisarri emaztegai emaztégai 1: [emastéɣai̯] -
Itsasu emaztegei emáztegéi 1: [emásteɣéi̯] -
Itsasu andregei andrrégei 1: [andr̄éɣei̯] -
Izturitze emaztegei emaztegéi 1: [emasteɣéi̯] -
Jaurrieta emaztegai emáztegái 1: [emásteɣái̯] -
Jutsi emaztegei emaztegei 1: [emasteɣei̯] -
Kortezubi nobi¡a nobí¡a 1: [noβíʒa] -
Landibarre emazteei emazteéi 1: [emasteéi̯] -
Larrabetzu nobie nóbie 1: [nóβje] -
Larrabetzu andragei ándrragei 2: [ándr̄aɣei̯] -
Larraine emaztegei emáztegéi 1: [emásteɣéi̯] -
Larzabale emaztegei emaztegéi 1: [emastegéi̯] -
Lasarte-Oria emastegai emastegái 1: [emaśteɣái̯] -
Lasarte-Oria nobiya nobiyá 2: [noβiǰá] -
Laukiz nobi nóbi 1: [nóβi] -
Laukiz andragai andrrágai 2: [andr̄áɣai̯] -
Legazpi andragai andragai 1: [andraɣai̯] -
Leintz Gatzaga nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Leintz Gatzaga andragei andrrágei 2: [andr̄áɣei̯] -
Leioa nobia nóbia 1: [nóβja] -
Leioa emastegei emástegei 2: [emáśteɣei̯] -
Leitza andregai andrégái 1: [andréɣái̯] -
Lekaroz andregai andregái 1: [andreɣái̯] -
Lekeitio aiskide aiskíde 1: [ai̯śkíðe] -
Lemoa nobie nóbie 1: [nóβje] -
Lemoa emastegei emástegei 1: [emáśteɣei̯] -
Lemoa andragi ándrragi 2: [ándr̄aɣi] -
Lemoiz nobi nóbi 1: [nóβi] -
Lemoiz andragei andrrágei 1: [andr̄áɣei̯] -
Luzaide / Valcarlos maztegai maztegái 1: [masteɣái̯] -
Luzaide / Valcarlos andregai andregái 2: [andreɣái̯] -
Makea esposgei espósgeí 1: [eśpóśɣeí] -
Makea andregei ándrregéi 1: [ándr̄eɣéi̯] -
Makea emaztegei emáztegeí 2: [emásteɣeí] -
Mañaria nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Mendaro nobixa nóbixá 1: [nóβiʃá] -
Mendaro aiskide áiskidé 2: [ái̯śkiðé] -
Mendaro andragai andrrágái 2: [andr̄áɣái̯] -
Mendata nobi¡e nobí¡e 1: [noβíʒe] -
Mezkiritz andregai andrrégai 1: [andr̄éɣai̯] -
Montori emaztegei emáztegéi 1: [emásteɣéi̯] -
Mugerre emaztegei emaztegei 1: [emasteɣei̯] -
Mungia andragei andrágei 1: [andráɣei̯] -
Oderitz andregai ándregái 1: [ándreɣái̯] -
Oiartzun andregai andregái 1: [andreɣái̯] -
Oñati nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Ondarroa nobixa nobíxa 1: [noβíʃa] -
Orexa nobia nobiá 1: [noβiá] -
Orexa andregai ándregái 2: [ándreɣái̯] -
Orio andregai andregái 1: [andreɣái̯] -
Orio emaztegai emáztegái 2: [emásteɣái̯] -
Orozko nobi nóbi 1: [nóβi] -
Orozko andragai andrrágai 1: [andr̄áɣai̯] -
Orozko emastegai emástegai 2: [emáśteɣai̯] -
Otxandio nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Otxandio emastegai emástegai 1: [emáśteɣai̯] -
Otxandio andragai andrrágai 2: [andr̄áɣai̯] -
Pagola emaztegei emaztegéi 1: [emasteɣéi̯] -
Pasaia andregai ándregái 1: [ándreɣái̯] -
Pasaia nobiya nobiyá 2: [noβiǰá] -
Santa Grazi emaztegei emaztégei 1: [emastéɣei̯] -
Sara emaztegai emáztegái 1: [emásteɣái̯] -
Senpere emaztegai emáztegai 1: [emásteɣai̯] -
Sohüta emaztegei émaztegéi 1: [émasteɣéi̯] -
Sondika nobi nóbi 1: [nóβi] -
Sondika andragai andrrágai 2: [andr̄áɣai̯] -
Suarbe nobia nóbia 1: [nóβja] -
Suarbe andregai andrégai 1: [andréɣai̯] -
Sunbilla ezkongai ezkóngái 1: [eskóŋgái̯] -
Sunbilla andregai andrégai 2: [andrɛ́ɣai̯] -
Tolosa andregai andregái 1: [andreɣái̯] -
Uharte Garazi maztegai máztegai 1: [másteɣai̯] -
Uharte Garazi andregai andregai 2: [andreɣai̯] -
Urdiain andragai andrrágai 1: [andr̄áɣai̯] -
Urdiñarbe emaztegei emaztegéi 1: [emasteɣéi̯] -
Urketa emaztei emázteia 1: [emásteja] -
Urretxu andregai andrégai 1: [andréɣai̯] -
Urretxu nobiya nóbiyá 2: [nóβiǰá] -
Ürrüstoi emaztegei emaztegéi 1: [emasteɣéi̯] -
Uztaritze emaztegei emáztegéi 1: [emásteɣéi̯] -
Uztaritze andregei ándrregéi 1: [ándr̄eɣéi̯] -
Zaratamo nobi¡e nóbí¡e 1: [nóβíʒe] -
Zaratamo emastegei emástegéi 1: [emáśteɣéi̯] -
Zaratamo andragei andrágei 2: [andráɣei̯] -
Zeanuri nobi nóbi 1: [nóβi] -
Zeanuri andragai ándrragai 1: [ándr̄aɣai̯] -
Zeanuri emastegai emástegai 3: [emáśteɣai̯] -
Zeberio emastegai emástegai 1: [emáśteɣai̯] -
Zeberio andregai andrrégai 1: [andr̄éɣai̯] -
Zeberio nobi nóbi 2: [nóβi] -
Zegama andragai andrágái 1: [andráɣái̯] -
Zilbeti andregai ándrregái 1: [ándr̄eɣái̯] -
Zollo (Arrankudiaga) nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Zornotza nobi¡a nóbi¡a 1: [nóβiʒa] -
Zugarramurdi andregai andrregái 1: [andr̄eɣái̯] -
 

2465: recién casados / les mariés / newlywed

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): recién casados
 • Galdera (fr): les mariés
 • Galdera (en): newlywed
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ezkonberri ezkómberriág 1: [eskómber̄iáɣ] -
Ahetze ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómber̄í] -
Aia ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbɛr̄í] -
Aldude ezkontberri ezkóntberrí 1: [eskóntβer̄í] -
Aldude esposberri espósberrí 1: [eśpóśβer̄í] -
Alkotz ezkonduberri ezkónduberríek 1: [eskónduβer̄íek] -
Altzai espusezpus éspusezpúsak 1: [éśpuźespúźak] -
Altzürükü espusespus espúsespúsak 1: [eśpúśeśpúźak] -
Altzürükü ezkuntüberri ezkúntüberrik 2: [eskúntyβer̄ik] -
Altzürükü ezkuntberri ézkuntbérri 3: [éskuntbér̄i] -
Amezketa exkonberri exkómberrík 1: [eʃkómbɛr̄ík] -
Andoain exkonberri exkómberrí 1: [eʃkómbɛr̄í] -
Aniz ezkonberri ezkómberriék 1: [eskómbɛr̄iék] -
Aramaio eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Araotz (Oñati) eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Arbizu ezkonberri ezkómberriddék 1: [eskómber̄iddék] -
Arboti espusberri espusberriak 1: [eśpuśber̄iak] -
Arboti espusberrik espusberrik 2: [eśpuźber̄ik] -
Arboti yaunespos yáunespósa 3: [ǰáu̯neśpóśa] -
Arboti andereespos ándereespósa 4: [ándereeśpóśa] -
Armendaritze esposberri esposberrí 1: [eśpośβer̄í] -
Arnegi ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómber̄í] -
Arnegi esposberri espósberri 2: [eśpóśβer̄i] -
Arrangoitze ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómber̄í] -
Arrasate eskonberri eskómberri 1: [eśkómber̄i] -
Arrazola (Atxondo) eskonparri eskómparri 1: [eśkómpar̄i] -
Arrieta eskonparri eskomparrí 1: [eśkompar̄í] -
Arroa (Zestoa) ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbɛr̄í] -
Arrueta esposberri espósberriak 2: [eśpóśβer̄iak] -
Asteasu exkonberri exkómberrík 1: [eʃkómbɛr̄ík] -
Ataun ezkonberri ezkomberrí 1: [eskombɛr̄í] -
Azkaine ezkonberri ezkómberríak 1: [eskómber̄íak] -
Azkoitia ezkonberri ezkómberrí 1: [eskɔ́mbɛr̄í] -
Azpeitia ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbɛr̄í] -
Baigorri ezkongaiberri ezkongaiberri 1: [eskoŋgai̯βer̄i] -
Baigorri senarremazte senarremazte 2: [śenar̄emaste] -
Bakio eskonparri eskómparri 1: [eśkómpar̄i] -
Bardoze espoz espózak 1: [eśpósak] -
Bardoze yaunespos yáunesposa 2: [ǰáu̯neśpośa] -
Bardoze andereespos andereésposa 3: [andereéśpośa] -
Bardoze yaunisposgei yáunispósgéia 4: [ǰáu̯njśpóśgéja] -
Bardoze andereesposgai ándereespósgáia 5: [ándereeśpóśgája] -
Barkoxe ezkuntüberri ezkuntübérri 1: [eskuntyβér̄i] -
Barkoxe espos espos 2: [eśpoś] -
Bastida yaunandereespos yaunandereesposak 1: [ǰau̯nandereeśpośak] -
Bastida ezkonberri ezkomberriak 2: [eskomber̄iak] -
Beasain ezkonberri ezkómberrík 1: [eskómbɛr̄ík] -
Behorlegi espos esposák 1: [eśpośák] -
Behorlegi esposgazte espósgaztiák 2: [eśpóśɣastják] -
Behorlegi ezkonberri ezkómberri 3: [eskómber̄i] -
Beizama ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbɛr̄í] -
Bergara ezkonberri ezkombérri 1: [eskombér̄i] -
Bermeo eskonbarri eskombarrí 1: [eśkombar̄í] -
Berriz eskonbarri eskómbarrí 1: [eśkómbar̄í] -
Beruete ezkonberre ezkómberré 1: [eskómbɛr̄ɛ́] -
Beskoitze esposberri espósbérri 1: [eśpóśβér̄i] -
Bidarrai esposberri espósberrí 1: [eśpóśβer̄í] -
Bolibar eskonbarri eskómbarrí 1: [eśkómbar̄í] -
Busturia eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Deba eskonberri eskómberrí 1: [eśkómbɛr̄í] -
Dima eskonbarri eskombárri 1: [eśkombár̄i] -
Domintxaine espu¡ak espú¡ak 1: [eśpúʒak] -
Domintxaine ezkunberri ezkumberriak 1: [eskumber̄iak] -
Domintxaine senharremaztegei senhárremáztegéiak 2: [śenhár̄emásteɣéjak] -
Donamaria exkonberri exkómberriák 1: [eʃkómbɛr̄iák] -
Donibane Lohizune ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbeRí] -
Donostia ezkonberri ezkómberri 1: [eskómber̄i] -
Dorrao / Torrano ezkonberri ézkombérri 1: [éskombɛ́r̄i] -
Eibar eskonbarri eskómbarri¡ák 1: [eśkómbar̄iʒák] -
Elantxobe eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Elduain ezkonberri ezkómberrík 1: [eskómbɛr̄ík] -
Elduain ezkonberri ezkómberrí 2: [eskómbɛr̄í] -
Elgoibar eskonberri eskómberrixak 1: [eśkómbɛr̄iʃak] -
Elorrio eskonparri eskómparri 1: [eśkómpar̄i] -
Erratzu ezkonberri ezkómberriiék 1: [eskómbɛr̄ijék] -
Errezil ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbɛr̄í] -
Errezil exkonberri exkómberrí 2: [eʃkómbɛr̄í] -
Errigoiti eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Eskiula espusespus éspusespusák 1: [éśpuśeśpuźák] -
Eskiula nobik nóbik 2: [nóβik] -
Eskiula noik nóik 3: [nóik] -
Etxalar ezkonberri ezkómberríyak 1: [eskómbɛr̄íǰak] -
Etxaleku ezkonduberri ezkónduberrík 1: [eskónduβer̄ík] -
Etxaleku ezkonberri ezkómberrík 2: [eskómber̄ík] -
Etxarri (Larraun) ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbɛr̄í] -
Etxebarri eskonparri eskómparri 1: [eśkómpar̄i] -
Etxebarria eskonbarri eskómbarrí 1: [eśkómbar̄í] -
Eugi ezkonduberri ezkónduberriék 1: [eskónduβer̄jék] -
Ezkio-Itsaso ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbɛr̄í] -
Ezkurra ezkonberri ezkómberrík 1: [eskómbɛr̄ík] -
Ezterenzubi espos esposak 1: [eśpośak] -
Ezterenzubi ezkonberi ezkombériak 2: [eskombériak] -
Gaintza ezkunberri ezkúmberrí 1: [eskúmbɛr̄í] -
Gamiz-Fika eskonparri eskómparrí 1: [eśkómpar̄í] -
Garrüze esposberri esposberríak 1: [eśpośβer̄íak] -
Garrüze esposgazte espósgaztéak 2: [eśpóśɣastéak] -
Getaria eskonberri eskómberrí 1: [eśkómbɛr̄í] -
Getxo eskonparri eskómparri 1: [eśkómpar̄i] -
Gizaburuaga eskonbarri eskombárri 1: [eśkombár̄i] -
Goizueta exkonberri exkómberrík 1: [eʃkómbɛr̄ík] -
Hazparne esposberri espósberri 1: [eśpóśβer̄i] -
Hendaia ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbeRí] -
Hernani exkonberri exkómberrík 1: [eʃkómbɛr̄ík] -
Hondarribia ezkonberri ezkómberri 1: [eskómber̄i] -
Ibarruri (Muxika) eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Igoa ezkonberri ézkomberrí 1: [éskombɛr̄í] -
Ikaztegieta ezkonberri ezkómberri 1: [eskómber̄i] -
Irisarri esposberri esposbérri 1: [eśpośβér̄i] -
Itsasu ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómber̄í] -
Izturitze yaunandereespos yaunandereespósak 1: [ǰau̯nandereeśpóśak] -
Jaurrieta ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómber̄í] -
Jutsi esposberri esposberri 1: [eśpoźber̄i] -
Kortezubi eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Landibarre esposberri espósberri 1: [eśpóśβer̄i] -
Larrabetzu eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Larraine espusespos espusespósak 1: [eśpuźeśpóźak] -
Larraine ezkunberri ezkumberríak 2: [eskumber̄íak] -
Larzabale espos esposak 1: [eśpośak] -
Lasarte-Oria eskonberri eskómberrí 1: [eśkómber̄í] -
Laukiz matrimonio barri matrrimónio barrí 1: [matr̄imónjo βar̄í] -
Laukiz eskonparri eskómparri 1: [eśkómpar̄i] -
Legazpi ezkonberri ezkomberri 1: [eskomber̄i] -
Leintz Gatzaga eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Leioa eskonparri eskompárri 1: [eśkompár̄i] -
Leitza ezkonberri ezkómberrík 1: [eskómbɛr̄ík] -
Lekaroz ezkonberri ezkomberriég 1: [eskomber̄iég] -
Lekeitio eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Lemoa eskonbarri eskombárri 1: [eśkombár̄i] -
Lemoiz eskonparri eskómparri 1: [eśkómpar̄i] -
Luzaide / Valcarlos esposberri espósbérri 1: [eśpóśβér̄i] -
Luzaide / Valcarlos ezkonberri ezkombérri 1: [eskombér̄i] -
Makea esposberri espósberrí 1: [eśpóśβer̄í] -
Mañaria eskonbarri eskómbárri 1: [eśkómbár̄i] -
Mendaro eskonberri eskómberrí 1: [eśkómbɛr̄í] -
Mendata eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Mezkiritz ezkonduberri ezkóndubérri 1: [eskónduβér̄i] -
Montori espusespus espúsespusak 1: [eśpúźeśpuźak] -
Mugerre espos esposak 1: [eśpośak] -
Mugerre esposberri esposberriak 2: [eśpośber̄iak] -
Mungia eskonparri eskómparri 1: [eśkómpar̄i] -
Oderitz ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbɛr̄í] -
Oiartzun ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbɛr̄í] -
Oñati eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Ondarroa eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Orexa ezkonberri ezkómberrík 1: [eskómbɛr̄ík] -
Orio exkonberri exkómberrík 1: [eʃkómbɛr̄ík] -
Orio eskonberri eskómberrí 2: [eśkómbɛr̄í] -
Orozko eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Otxandio eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Pagola espus espúsak 1: [eśpúźak] -
Pasaia eskonberri eskómberrí 1: [eśkómbɛr̄í] -
Santa Grazi espus éspus 1: [éśpuś] -
Santa Grazi espus espusak 2: [eśpuźak] -
Sara ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómber̄í] -
Senpere ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómber̄í] -
Senpere esposberri espósbérri 1: [eśpóśβér̄i] -
Sohüta espusespus éspusespusák 1: [éśpuźeśpuźák] -
Sondika eskonduparri eskondúparri 1: [eśkondúpar̄i] -
Suarbe ezkonberri ezkombérri 1: [eskombɛ́r̄i] -
Sunbilla ezkonberri ezkómberríyag 1: [eskómbɛr̄íǰag] -
Tolosa exkonberri exkómberrík 1: [eʃkómbɛr̄ík] -
Uharte Garazi esposberri espósberrí 1: [eśpóśβer̄í] -
Urdiain ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómber̄í] -
Urdiñarbe ezkunperri ezkumpérri 1: [eskumpér̄i] -
Urdiñarbe ezkuntberri ezkuntbérri 2: [eskuntbér̄i] -
Urketa yaunandere yáunanderiák 1: [ǰáu̯nanderják] -
Urretxu ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbɛr̄í] -
Ürrüstoi espusespus espusespúsa 1: [eśpuśeśpúźa] -
Ürrüstoi ezkuntüberri ezkuntüberri 1: [eskuntyβer̄i] -
Uztaritze ezkonberri ezkombérri 1: [eskombér̄i] -
Zaratamo eskonparri eskómparrí 1: [eśkómpar̄í] -
Zeanuri eskonbarri eskombárri 1: [eśkombár̄i] -
Zeberio eskonbarri eskombárri 1: [eśkombár̄i] -
Zegama ezkonberri ezkómberrí 1: [eskómbɛr̄í] -
Zilbeti ezkonberri ézkombérriek 1: [éskombér̄iek] -
Zilbeti ezkonduberri ezkóndubérriek 2: [eskónduβér̄iek] -
Zollo (Arrankudiaga) eskonbarri eskómbarri 1: [eśkómbar̄i] -
Zornotza eskonparri eskómparri 1: [eśkómpar̄i] -
Zugarramurdi esposatuberri espósatuberríak 1: [eśpóśatuβer̄íak] -
 

2466: esposo / époux / husband

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): esposo
 • Galdera (fr): époux
 • Galdera (en): husband
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta senar senárr 1: [śenár̄] -
Ahetze iaun iaun 1: [jau̯n] -
Ahetze yaunespos yaunespós 1: [ǰau̯neśpóś] -
Ahetze gizon gizón 2: [ɣisón] -
Ahetze senar sénarr 3: [śénar̄] -
Aia senar senárr 1: [śenár̄] -
Aia gizon gizón 2: [ɣisón] -
Aldude senar senárr 1: [śenár̄] -
Aldude gizon gizón 2: [gisón] -
Alkotz gizon gizóna 1: [gisóna] -
Alkotz senar senárra 2: [śenár̄a] -
Altzai senhar senhárra 1: [śenhár̄a] -
Altzai lagün lag´üna 2: [laɣýna] -
Altzai nausi náusi 3: [náu̯śi] -
Altzürükü senhar senhar 1: [śenhar] -
Altzürükü etxeko ¡aun etxéko ¡áun 2: [etʃéko ʒáu̯n] -
Amezketa gizon gizón 1: [gisón] -
Andoain gizon gizón 1: [ɣisón] -
Andoain senar senárr 1: enár̄] -
Aniz senar senárr 1: enár̄] -
Aramaio gison gíson 1: [ɣíśon] -
Aramaio senar sénarr 1: [śénar̄] -
Araotz (Oñati) gison gisón 1: [ɣiśón] -
Arbizu senar senárr 1: [śenár̄] -
Arboti senhar senhárra 1: [śenhár̄a] -
Armendaritze senar senárr 1: [śenár̄] -
Armendaritze gizon gizón 1: [ɣisón] -
Arnegi senar senárr 1: [śenár̄] -
Arrangoitze senar sénarr 1: [śénar̄] -
Arrazola (Atxondo) gixon gíxon 1: [ɣíʃon] -
Arrieta gixon gixón 1: [giʃón] -
Arrieta senar senárr 2: [śenár̄] -
Arroa (Zestoa) gizon gizón 1: [ɣisón] -
Arroa (Zestoa) senar senárr 1: [śenár̄] -
Arrueta gizun gízun 1: [gísun] -
Asteasu senar senárr 1: [śenár̄] -
Asteasu gizon gizón 2: [ɣisón] -
Ataun gizon gizón 1: [ɣisón] -
Ataun senar senárr 2: [śenár̄] -
Azkaine senar senárr 1: [śenár̄] -
Azkaine esposlagun espóslagúna 1: [eśpóślaɣúna] -
Azkaine gison gisona 2: [ɣiśona] -
Azkoitia gizon gízon 1: [ɣíson] -
Azpeitia gizon gizón 1: [ɣisón] -
Baigorri senar senarr 1: [śenar̄] -
Baigorri esposlagun esposlagun 2: [eśpoślaɣun] -
Bakio gixon gixón 1: [ɣiʃón] -
Bardoze senar senárra 1: [śenár̄a] -
Bardoze zenar zenárr 2: [senár̄] -
Barkoxe senhar senhár 1: [śenhár] -
Bastida senhar senhárr 1: [śenhár̄] -
Beasain senar senárr 1: [śenár̄] -
Beasain gizon gizón 2: isón] -
Behorlegi senar senárr 1: [śenár̄] -
Beizama gizon gízon 1: [gíson] -
Bergara gizon gízon 1: [ɣíson] -
Bermeo gixon gixón 1: [ɣiʃón] -
Bermeo senar senárr 1: [śenár̄] -
Berriz gixon gíxon 1: [ɣíʃon] -
Berriz senar sénarr 1: [śénar̄] -
Beruete senar senárr 1: [śenár̄] -
Beruete gizon gizón 2: [ɣisón] -
Beskoitze gizon gízon 1: [ɣíson] -
Bidarrai senar sénarr 1: [śénar̄] -
Bidarrai gizon gízon 1: [ɣíson] -
Bolibar senar sénarr 1: [śénar̄] -
Bolibar gison gíson 1: [gíśon] -
Busturia senar senárr 1: [śenár̄] -
Deba gison gíson 1: [ɣíśon] -
Deba senar senárr 1: [śenár̄] -
Deba gizon gizón 2: [gisón] -
Dima gixon gíxon 1: [ɣíʃon] -
Dima senar sénarr 1: [śénar̄] -
Domintxaine senhar senhárra 1: [śenhár̄a] -
Domintxaine etxeko nausi etxéko náusia 2: [etʃéko náu̯śia] -
Domintxaine nausixahar náusixahárra 3: [náu̯śiʃahár̄a] -
Donamaria gizon gizón 1: isón] -
Donibane Lohizune senar sénarr 1: [śénaR] -
Donibane Lohizune gizon gizona 2: [gisona] -
Donostia gizon gizón 1: [ɣisón] -
Donostia senar senar 2: [śenar] -
Dorrao / Torrano gizon gizón 1: [ɣisón] -
Dorrao / Torrano senar sénarr 1: [śénar̄] -
Eibar gizon gízon 1: [gíson] -
Elantxobe gixon gixón 1: [ɣiʃón] -
Elantxobe senar senárr 1: [śenár̄] -
Elduain gizon gízón 1: [gísón] -
Elduain senar sénárr 2: [śénár̄] -
Elgoibar gison gisón 1: [ɣiśó:n] -
Elorrio gison gíson 1: [ɣíśon] -
Erratzu senar sénarr 1: [śénar̄] -
Erratzu gizon gízon 2: [ɣíson] -
Errezil senar senárr 1: [śenár̄] -
Errezil gizon gizón 2: [gisón] -
Errigoiti gixon gíxon 1: [gíʃon] -
Errigoiti senar sénarr 1: [śénar̄] -
Eskiula senhar senhár 1: [śenhár] -
Eskiula lagün lag´üna 2: [laɣýna] -
Etxalar gizon gizón 1: [ɣisón] -
Etxalar senar senárr 1: [śenár̄] -
Etxaleku gizon gízoná 1: [ɣísoná] -
Etxarri (Larraun) senar senárr 1: [śenár̄] -
Etxarri (Larraun) gizon gizón 2: [ɣisón] -
Etxebarri gixon gixón 1: [ɣiʃón] -
Etxebarri senar senárr 1: [śenár̄] -
Etxebarria gison giSZón 1: [gis̟ón] -
Etxebarria senar sénarr 1: [śénar̄] -
Eugi senar senárra 1: [śenár̄a] -
Eugi gizon gizón 2: [gisón] -
Ezkio-Itsaso gizon gizón 1: [ɣisón] -
Ezkio-Itsaso senar senárr 1: [śenár̄] -
Ezkurra zenar zenárr 1: [senár̄] -
Ezkurra gizon gizona 2: [gisona] -
Ezterenzubi senar senárr 1: [śenár̄] -
Ezterenzubi nauzi náuzia 2: [náu̯sia] -
Gaintza gizon gizón 1: [ɣisón] -
Gamarte senar senárr 1: [śenár̄] -
Gamiz-Fika gixon gixón 1: [giʃón] -
Gamiz-Fika senar senárr 1: [śenár̄] -
Garrüze senar sénar 1: [śénar] -
Getaria gison gisón 1: [ɣiśón] -
Getaria senar senárr 2: [śenár̄] -
Getxo gixon gixon 1: [ɣiʃon] -
Gizaburuaga gixon gixón 1: [ɣiʃón] -
Goizueta gizon gizón 1: [ɣisón] -
Goizueta senar senárr 2: [śɛnár̄] -
Hazparne senar sénarr 1: [śénar̄] -
Hazparne gizon gizón 1: [ɣisón] -
Hendaia senar senárr 1: [śenáR] -
Hendaia gizon gizón 2: [gisón] -
Hernani gizon gizón 1: [ɣisón] -
Hernani senar senárr 1: [śɛnár̄] -
Hondarribia gizon gizón 1: [ɣisṍn] -
Hondarribia zenar zenárr 2: [senár̄] -
Ibarruri (Muxika) gixon gíxon 1: [ɣíʃon] -
Igoa gizon gizón 1: [gisón] -
Igoa senar sénárr 1: [śénár̄] -
Ikaztegieta gizon gizón 1: [ɣisón] -
Ikaztegieta senar senarr 2: [śenar̄] -
Irisarri senar sénarr 1: [śénar̄] -
Itsasu senar sénarr 1: [śénar̄] -
Izturitze yaunespos yaunespósa 1: [ǰau̯neśpóśa] -
Izturitze senhar senharr 2: [śenhar̄] -
Jaurrieta senar sénarr 1: [śénar̄] -
Jaurrieta gizon gízon 2: [gíson] -
Jutsi zenhar zenharr 1: [senhar̄] -
Jutsi gizon gizona 1: [gisona] -
Jutsi espos espos 2: [eśpoś] -
Jutsi yaunespos yaunespos 3: [ǰau̯neśpoś] -
Kortezubi gixon gíxon 1: [ɣíʃon] -
Landibarre senar senárr 1: [śenár̄] -
Landibarre gizon gizóm 1: [ɣisóm] -
Larrabetzu gixon gíxon 1: [gíʃon] -
Larrabetzu senar sénarr 2: [śénar̄] -
Larraine senhar senhárra 1: [śenhár̄a] -
Larzabale senhar senharr 1: [śenhar̄] -
Larzabale gizon gizona 1: [gisona] -
Lasarte-Oria senar senárr 1: [śenár̄] -
Laukiz gixon gixón 1: [ɣiʃón] -
Laukiz senar senárr 1: [śenár̄] -
Legazpi gizon gizon 1: [gison] -
Leintz Gatzaga gison gíson 1: [ɣíśon] -
Leintz Gatzaga senar sénarr 1: [śénar̄] -
Leioa gison gisón 1: [ɣiśón] -
Leitza gizon gizón 1: [gisón] -
Leitza senar senárr 2: [śenár̄] -
Lekaroz senar senárr 1: [śenár̄] -
Lekeitio gixon gixón 1: [ɣiʃón] -
Lekeitio senar sénarr 1: [śénar̄] -
Lemoa gixon gíxon 1: [ɣíʃon] -
Lemoa senar sénarr 1: [śénar̄] -
Lemoiz gison gisón 1: [ɣiśón] -
Lemoiz senar senárr 1: [śenár̄] -
Luzaide / Valcarlos senar sénarr 1: [śénar̄] -
Luzaide / Valcarlos yaunespos yaunéspos 2: [ǰau̯néśpoś] -
Makea senar senárr 1: [śenár̄] -
Makea gizon gízon 1: [gíson] -
Makea esposlagun espóslagún 2: [eśpóślaɣún] -
Mañaria senar sénarr 1: [śénar̄] -
Mendaro gison gíson 1: [gíśon] -
Mendata gixon gixón 1: [ɣiʃón] -
Mezkiritz senar senárr 1: [śenár̄] -
Montori senhar senhar 1: [śenhar] -
Montori gizun gízun 2: [gísun] -
Mugerre lagun lagun 1: [laɣun] -
Mugerre gizon gizon 2: [gison] -
Mugerre zenhar zenharr 3: [senhar̄] -
Mungia gixon gíxon 1: [gíʃon] -
Mungia senar sénarr 1: [śénar̄] -
Oderitz gizon gízón 1: [ɣísón] -
Oiartzun gizon gizón 1: [ɣisón] -
Oñati gison gíson 1: [ɣíśon] -
Ondarroa gixon gíxon 1: [ɣíʃon] -
Orexa gizon gízon 1: [gíson] -
Orexa senar sénárr 1: [śénár̄] -
Orio gizon gizón 1: [ɣisón] -
Orio senar senárr 2: [śenár̄] -
Orozko senar sénarr 1: [śénar̄] -
Orozko gison gisón 1: [ɣiśón] -
Otxandio gixon gíxon 1: [ɣíʃon] -
Otxandio senar sénarr 1: [śénar̄] -
Pagola senhar senhárr 1: [śenhár̄] -
Pagola espos espós 1: [eśpóś] -
Pagola lagün lágün 2: [láɣyn] -
Pasaia gizon gizón 1: [ɣisón] -
Pasaia senar senárr 2: [śenár̄] -
Santa Grazi zenhar zenharr 1: [senhar̄] -
Santa Grazi espos espos 2: [eśpoś] -
Santa Grazi lagün lágün 3: [láɣyn] -
Sara senar sénarr 1: [śénar̄] -
Sara gizon gizóna 1: [ɣisóna] -
Senpere senar sénarr 1: [śénar̄] -
Senpere gizon gízon 1: [ɣíson] -
Senpere espos éspos 2: [éśpoś] -
Sohüta senhar senhárra 1: [śenhár̄a] -
Sohüta etxeko ¡auna etxéko ¡áuna 2: [etʃéko ʒáu̯na] -
Sondika gixon gixón 1: [ɣiʃón] -
Suarbe senar sénarr 1: [śénar̄] -
Sunbilla gizon gizón 1: [gisón] -
Sunbilla senar senárr 2: [śenár̄] -
Tolosa senar senárr 1: [śenár̄] -
Tolosa gizon gizón 2: [ɣisón] -
Uharte Garazi senar sénarr 1: [śéna] -
Uharte Garazi gizon gízon 1: [gíson] -
Urdiain gizon gízoná 1: [ɣísoná] -
Urdiñarbe senhar senhár 1: [śenhár] -
Urdiñarbe gizun gízun 1: [gísun] -
Urdiñarbe ¡aunespos ¡aunespós 2: [ʒau̯neśpóś] -
Urketa gizon gizóna 1: [gisóna] -
Urketa senhar senharr 2: [śenhar̄] -
Urretxu senar sénarr 1: [śénar̄] -
Urretxu gizon gízon 2: [gíson] -
Ürrüstoi senar senar 1: [śenar] -
Uztaritze senar senárr 1: [śenár̄] -
Uztaritze esposlagun esposlágun 2: [eśpośláɣun] -
Zaratamo gixon gíxon 1: [gíʃon] -
Zeanuri gixon gíxon 1: [ɣíʃon] -
Zeanuri senar sénarr 1: [śénar̄] -
Zeberio gixon gíxon 1: [ɣíʃon] -
Zeberio senar sénarr 1: [śénar̄] -
Zegama gizon gizón 1: [ɣisón] -
Zegama senar senárr 1: [śenár̄] -
Zilbeti senar senárr 1: [śenár̄] -
Zollo (Arrankudiaga) gison gíson 1: [ɣíśon] -
Zornotza gixon gíxon 1: [ɣíʃon] -
Zugarramurdi gizon gizón 1: [ɣisón] -
 

2467: esposa / épouse / wife

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): esposa
 • Galdera (fr): épouse
 • Galdera (en): wife
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta andre andrré 1: [andr̄é] -
Ahetze emazte émazté 1: [émasté] -
Ahetze andre andrré 2: [andr̄é] -
Aia emazte emazté 1: [emasté] -
Aia andre andré 2: [andré] -
Aldude emazte emázte 1: [emáste] -
Aldude andre andré 1: [andré] -
Alkotz andre andré 1: [andré] -
Altzai emazte emáztia 1: [emástia] -
Altzai etxekande etxekandeia 2: [etʃekandeja] -
Altzai lagün lag´üna 3: [laɣýna] -
Altzürükü emazte emázte 1: [emáste] -
Altzürükü etxekande étxekande 2: [étʃekande] -
Amezketa andre andré 1: [andré] -
Andoain andre andré 1: [andrɛ́] -
Andoain emazte émazté 1: [émasté] -
Aniz emazte emázte 1: [emáste] -
Aramaio andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Aramaio emaste émaste 1: [émaśte] -
Araotz (Oñati) andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Arbizu emazte emazté 1: [emasté] -
Arboti andre ándrea 1: [ándrea] -
Arboti andere andéria 2: [andérja] -
Arboti emazte emázte 3: [emáste] -
Armendaritze emazte emazté 1: [emasté] -
Armendaritze andre ándre 2: [ándre] -
Arnegi emazte emázte 1: [emáste] -
Arnegi andre ándre 2: [ándre] -
Arrangoitze emazte emázte 1: [emáste] -
Arrangoitze andre ándre 1: [ándre] -
Arrasate emaste emáste 1: [emáśte] -
Arrasate andre ándrre 1: [ándr̄e] -
Arrazola (Atxondo) andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Arrieta enbra émbrá 1: [émbrá] -
Arrieta andra andrá 1: [andrá] -
Arrieta emaste emásté 2: [emáśté] -
Arroa (Zestoa) andre andré 1: [andré] -
Arroa (Zestoa) emazte emázte 1: [emáste] -
Arrueta emazte emázte 1: [emáste] -
Asteasu emazte emazté 1: [emasté] -
Asteasu andre andrré 2: [andr̄é] -
Ataun emazte emazté 1: [emasté] -
Ataun andre andré 1: [andrɛ́] -
Ataun andra andrá 2: [andrá] -
Azkaine emazte emazté 1: [emasté] -
Azkaine etxeko andre etxeko ándrria 1: [etʃeko ándr̄ia] -
Azkaine andre andrré 2: [andr̄é] -
Azkoitia andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Azpeitia andra andrá 1: [andrá] -
Baigorri emazte emazte 1: [emaste] -
Baigorri esposlagun esposlagun 2: [eśpoślaɣun] -
Baigorri emaztegai emaztegaia 3: [emasteɣaja] -
Bakio andra andrrá 1: [andr̄á] -
Bardoze emazte emáztia 1: [emástja] -
Bardoze emazteño emázteño 2: [emásteɲo] -
Barkoxe emazte emázte 1: [emáste] -
Bastida etxekondere etxekondere 1: [etʃekondere] -
Bastida emazte emazte 2: [emaste] -
Beasain emazte emázte 1: [emáste] -
Beasain andre andre 2: [andrɛ] -
Behorlegi emazte emazté 1: [emasté] -
Beizama andre ándre 1: [ándrɛ] -
Bergara andra ándra 1: [ándra] -
Bermeo andra andrrá 1: [andr̄á] -
Bermeo emaste emáste 1: [emáśte] -
Berriz emaste emáste 1: [emáśte] -
Berriz andra ándra 2: [ándra] -
Beruete andre andré 1: [andré] -
Beruete emazte emazté 2: [emasté] -
Beskoitze emazte emázte 1: [emá:ste] -
Bidarrai emazte emázte 1: [emáste] -
Bidarrai andre andrré 2: [andr̄é] -
Bolibar emaste emáste 1: [emáśte] -
Bolibar andra ándra 1: [ándra] -
Busturia emaste emáste 1: [emáśte] -
Deba andra ándra 1: [ándra] -
Deba emaste emáste 1: [emáśte] -
Dima andra ándra 1: [ándra] -
Dima emaste emáste 1: [emáśte] -
Domintxaine emazte emázte 1: [emáste] -
Domintxaine etxekandere etxékandere 2: [etʃékandere] -
Donamaria andre andre 1: [andre] -
Donibane Lohizune emazte emázte 1: [emáste] -
Donibane Lohizune andra andrria 2: [andr̄ia] -
Donostia andre andre 1: [andre] -
Donostia emazte emázte 2: [emáste] -
Dorrao / Torrano andre andré 1: [andré] -
Dorrao / Torrano emazte emázte 1: [emáste] -
Eibar andra andra 1: [andra] -
Elantxobe andra andrrá 1: [andr̄á] -
Elantxobe emaste emáste 1: [emáśte] -
Elduain andre ándré 1: [ándrɛ́] -
Elduain emazte émazté 2: [émasté] -
Elgoibar andra andra 1: [andra] -
Elorrio andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Erratzu andre ándre 1: [ándre] -
Erratzu mazte mazté 1: [masté] -
Errezil emazte emazté 1: [emasté] -
Errezil andre andré 2: [andré] -
Errigoiti emaste emáste 1: [emáśte] -
Errigoiti andra ándrá 2: [ándrá] -
Eskiula emazte emazte 1: [emaste] -
Eskiula espus espusa 2: [eśpuźa] -
Eskiula lagün lag´üna 3: [laɣýna] -
Etxalar andre andré 1: [andré] -
Etxalar emazte emázte 1: [emáste] -
Etxaleku andre andrré 1: [andr̄é] -
Etxarri (Larraun) andre andré 1: [andré] -
Etxebarri andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Etxebarria andra ándra 1: [ándra] -
Etxebarria emaste emáste 1: [emáśte] -
Eugi andre andrréa 1: [andr̄éa] -
Ezkio-Itsaso andra andrá 1: [andrá] -
Ezkio-Itsaso emazte emázte 1: [emáste] -
Ezkurra emazte emazté 1: [emasté] -
Ezkurra andre andrrea 2: [andr̄ea] -
Ezterenzubi emazte emázte 1: [emáste] -
Ezterenzubi etxekandere etxekánderia 1: [etʃekánderja] -
Gaintza andre andré 1: [andré] -
Gamarte emazte emázte 1: [emáste] -
Gamiz-Fika emaste emáste 1: [emáśte] -
Gamiz-Fika andra andrá 1: [andrá] -
Gamiz-Fika enbra émbra 2: [émbra] -
Garrüze emazte émazte 1: [émaste] -
Getaria andre andré 1: [andré] -
Getaria emazte emaSZté 2: [emas̟té] -
Getxo andra andrá 1: [andrá] -
Gizaburuaga andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Goizueta andre andré 1: [andré] -
Goizueta emazte emazté 2: [emasté] -
Hazparne emazte emázte 1: [emáste] -
Hazparne andre andrré 1: [andr̄é] -
Hendaia andre ándrre 1: [ándRe] -
Hendaia emazte emazté 2: [emasté] -
Hernani andre andré 1: [andré] -
Hernani emazte emazté 1: [emasté] -
Hondarribia emaste emáste 1: [emáśte] -
Hondarribia itxeko andre itxeko andre 2: [itʃeko andre] -
Hondarribia emakume emakumia 3: [emakumia] -
Hondarribia andra andrria 4: [andr̄ia] -
Ibarruri (Muxika) andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Igoa andre andré 1: [andré] -
Igoa emazte émazté 1: [émasté] -
Ikaztegieta emazte emázte 1: [emáste] -
Ikaztegieta andre andre 2: [andre] -
Irisarri emazte emázte 1: [emáste] -
Irisarri andre ándrre 1: [ándr̄e] -
Itsasu emazte emázte 1: [emáste] -
Itsasu andre andrré 1: [andr̄é] -
Izturitze emazte emazte 1: [emaste] -
Izturitze etxekandere etxekandere 2: [etʃekandere] -
Jaurrieta emazte emázte 1: [emáste] -
Jaurrieta andre ándrrea 2: [ándr̄ea] -
Jutsi emazte emazte 1: [emaste] -
Jutsi andre andre 2: [andre] -
Jutsi etxekandere etxekanderia 3: [etʃekanderia] -
Jutsi espos espos 4: [eśpoś] -
Jutsi andereespos andereespos 5: [andereeśpoś] -
Kortezubi andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Landibarre emazte emázte 1: [emáste] -
Larrabetzu andra ándra 1: [ándra] -
Larrabetzu emaste emáste 2: [emáśte] -
Larraine emazte emázte 1: [emáste] -
Larraine etxekande etxekandé 2: [etʃekandé:] -
Larraine etxenkandeia etxénkandéia 3: [etʃénkandéja] -
Larzabale emazte emázte 1: [emáste] -
Larzabale andre ándre 1: [ándre] -
Lasarte-Oria emaste emáste 1: [emáśte] -
Laukiz andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Laukiz emaste emáste 1: [emáśte] -
Legazpi andra andra 1: [andra] -
Leintz Gatzaga andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Leintz Gatzaga emaste emáste 1: [emáśte] -
Leioa andra andrá 1: [andrá] -
Leioa emaste emáste 2: [emáśte] -
Leitza andre andré 1: [andré] -
Leitza emazte emazté 2: [emasté] -
Lekaroz emazte emazte 1: [ɛmaste] -
Lekeitio andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Lekeitio emaste emáste 1: [emáśte] -
Lemoa andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Lemoa emaste emáste 1: [emáśte] -
Lemoiz andra andrrá 1: [andr̄á] -
Lemoiz emaste emáste 2: [emáśte] -
Luzaide / Valcarlos mazte mázte 1: [máste] -
Luzaide / Valcarlos andereespos ándereespósa 2: [ándereeśpóśa] -
Makea andre ándrre 1: [ándr̄e] -
Makea emazte emázte 2: [emáste] -
Makea esposlagun espóslagún 3: [eśpóślaɣún] -
Mañaria emaste émaste 1: [émaśte] -
Mendaro andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Mendata andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Mezkiritz andre ándrre 1: [ándr̄e] -
Montori etxekande étxekandéia 1: [étʃekandéja] -
Montori andre andre 1: [andre] -
Montori espus espúsa 2: [eśpúźa] -
Montori emazte emáztia 3: [emástja] -
Mugerre emazte emazte 1: [emaste] -
Mugerre andre andre 2: [andre] -
Mungia andra andra 1: [andra] -
Oderitz andre andré 1: [andré] -
Oiartzun andre andré 1: [andrɛ́] -
Oñati andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Ondarroa andra andrra 1: [andr̄a] -
Orexa andre ándre 1: [ándre] -
Orexa emazte emázte 1: [emáste] -
Orio andre andré 1: [andré] -
Orio emazte emazté 2: [emasté] -
Orozko emaste emáste 1: [emáśte] -
Orozko andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Otxandio andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Otxandio emaste emáste 1: [emáśte] -
Pagola emazte emazte 1: [emaste] -
Pagola espos espósa 1: [eśpóźa] -
Pagola etxekande etxekandéia 2: [etʃekandéja] -
Pagola lagün lag´üna 3: [laɣýna] -
Pasaia emaste emásté 1: [emáśté] -
Pasaia andre andré 2: [andré] -
Santa Grazi emazte emázte 1: [emáste] -
Santa Grazi lagün lágün 2: [láɣyn] -
Santa Grazi espus espus 3: [eśpuś] -
Sara andre ándrre 1: [ándr̄e] -
Senpere emazte emázte 1: [emáste] -
Senpere andre ándrre 1: [ándr̄e] -
Sohüta emazte emaztía 1: [emastía] -
Sohüta etxekande etxekandé 2: [etʃekandé:] -
Sohüta espus espúsa 3: [eśpúźa] -
Sondika andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Suarbe andre ándre 1: [ándre] -
Sunbilla andre andré 1: [andré] -
Sunbilla emazte emazté 2: [emasté] -
Tolosa andre andré 1: [andré] -
Tolosa emazte emázté 2: [emásté] -
Uharte Garazi mazte mazté 1: [masté] -
Uharte Garazi andre ándre 2: [ándre] -
Urdiain andra andrriá 1: [andr̄iá] -
Urdiñarbe emazte emázte 1: [emáste] -
Urdiñarbe espus espusá 2: [eśpuźá] -
Urketa emazte emáztia 1: [emástja] -
Urketa andre andría 2: [andría] -
Urretxu andra ándra 1: [ándra] -
Urretxu emazte emázte 2: [emáste] -
Ürrüstoi emazte emázte 1: [emáste] -
Ürrüstoi andre andré 2: [andré] -
Uztaritze emazte emázte 1: [emáste] -
Uztaritze andre ándrre 1: [ándr̄e] -
Uztaritze esposlagun esposlágun 2: [eśpośláɣun] -
Zaratamo andra ándra 1: [ándra] -
Zaratamo emaste emáste 1: [emáśte] -
Zeanuri emaste emáste 1: [emáśte] -
Zeanuri andra ándrra 2: [ándr̄a] -
Zeberio emaste emáste 1: [emáśte] -
Zeberio andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Zegama andra andrá 1: [andrá] -
Zegama emazte emazté 1: [emasté] -
Zilbeti mazte mázte 1: [máste] -
Zollo (Arrankudiaga) andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Zornotza andra ándrra 1: [ándr̄a] -
Zugarramurdi andre andrré 1: [andr̄é] -
 

2468: padrino, madrina de boda / garçon,demoiselle d'honne / best man ; maid of honor

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): padrino, madrina de boda
 • Galdera (fr): garçon,demoiselle d'honne
 • Galdera (en): best man ; maid of honor
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta nobiolaguna nóbiolagúna 1: [nóβjolaɣúna] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta nobian lagun nóbian lagúna 2: [nóβjan laɣúna] -
Ahetze kontrespos kóntrespós 1: [kóntreśpóś] -
Aia padrino padrinó 1: [paðrinó] -
Aia madrina madriná 2: [maðriná] -
Aldude destio destío 1: [deśtío] -
Aldude lekuko lekúko 1: [lekúko] -
Alkotz aitutxi aitútxi 1: [ai̯tútʃi] -
Alkotz amutxi amútxie 2: [amútʃie] -
Alkotz aitutxiamutxi aitútxiamútxiék 3: [ai̯tútʃiamútʃiék] -
Altzai espuslagün espúslag´üna 1: [eśpúślaɣýna] -
Altzai espusalagün espúsalag´üna 2: [eśpúźalaɣýna] -
Altzai iakile iakilíak 3: [jakilíak] -
Altzürükü ¡akile ¡ákíle 1: [ʒákíle] -
Altzürükü kuntrespus kúntrespús 1: [kúntreśpúś] -
Altzürükü xerkhai xerkhái 2: [ʃerkhái̯] -
Amezketa padrinomadrina padrínomádrinák 1: [paðrínomáðrinák] -
Amezketa padrinomadrina pádrinomadriná 2: [páðrinomaðriná] -
Andoain attajaun áttajáun 1: [áttaxáu̯n] -
Andoain amandre amandré 2: [amandré] -
Aniz testigu testigu 1: [teśtiɣu] -
Aramaio amaponteko amáponteko 1: [amáponteko] -
Aramaio aitteponteko áitteponteko 2: [ái̯tteponteko] -
Aramaio nobi¡oalboko nobí¡oalboko 3: [noβíʒoalβoko] -
Aramaio nobi¡alboko nobí¡alboko 4: [noβíʒalβoko] -
Araotz (Oñati) padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Araotz (Oñati) madrina madrrína 2: [maðr̄ína] -
Arbizu nobiddolaun nóbiddoláuna 1: [nóβiddoláuna] -
Arbizu nobiyolaan nóbiyolaán 2: [nóβiǰolaán] -
Arboti destamoñio déstamoñio 1: [déśtamoɲjo] -
Arboti kuntresposa kuntrésposa 2: [kuntréśpośa] -
Armendaritze lekuko lekukó 1: [lekukó] -
Arnegi destimonio destímonio 1: [ðeśtímonio] -
Arnegi esposlaun espóslaún 2: [eśpóślaún] -
Arrasate padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Arrasate padrina padrrína 2: [paðr̄ína] -
Arrazola (Atxondo) padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Arrazola (Atxondo) madrina madrrína 2: [maðr̄ína] -
Arrieta nobi¡olagun nóbi¡olagún 1: [nóβiʒolaɣún] -
Arroa (Zestoa) padrino padrinó 1: [paðrinó] -
Arroa (Zestoa) madrina madriná 2: [maðriná] -
Arrueta kontraespos kúntraesposá 1: [kúntraeśpośá] -
Asteasu mezentzuntzalliak mezéntzuntzalliák 1: [meséntsuntsaʎiák] -
Asteasu padrinu pádrinuák 2: [páðrinuák] -
Asteasu mezaentzunlaun mezáentzunlaunák 3: [mesáentsunlau̯nák] -
Asteasu padrino pádrino 4: [páðrino] -
Asteasu madrina mádrina 5: [máðrina] -
Ataun aittepunte aittépunté 1: [ai̯ttépunté] -
Ataun amapunte amápunté 2: [amápunté] -
Ataun padrino padrinó 3: [paðrinó] -
Ataun madrina madriná 4: [maðriná] -
Ataun aittepunteko aittépuntekó 5: [attépuntekó] -
Ataun amapunteko amápuntekoá 6: [amápuntekoá] -
Azkaine lekuko lekukó 1: [lekukó] -
Azkaine kontrespos kóntrespós 2: [kóntreśpóś] -
Azkoitia padrino pádrinó 1: [páðrinó] -
Azkoitia madrina mádriná 2: [máðriná] -
Azpeitia padrino padríno 1: [paðríno] -
Azpeitia madrina madrína 2: [maðrína] -
Baigorri lekuko lekuko 1: [lekuko] -
Bakio padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Bakio madrino madrríno 2: [maðr̄íno] -
Bardoze lekuko lékukua 1: [lékukwa] -
Bardoze kontrespos kontresposa 2: [kontreśpośa] -
Barkoxe yakile yakíle 1: [ǰakíle] -
Bastida kontrespus kontrespús 1: [kontreśpúś] -
Bastida kuntrezpuz kuntrezpuz 2: [kuntrespus] -
Beasain padrino pádrinó 1: [páðrinó] -
Beasain madrina mádrina 2: [máðrina] -
Behorlegi destimonio destímonió 1: [ðeśtímonjó] -
Beizama padrino pádrinó 1: [páðrinó] -
Beizama madrina mádriná 2: [máðriná] -
Bergara padrino pádrino 1: [páðrino] -
Bergara madrina mádrina 2: [máðrina] -
Bermeo padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Bermeo aitebitxi aitebítxi 1: [ai̯teβítʃi] -
Bermeo madriñe madrríñe 2: [maðr̄íɲe] -
Bermeo amabitxi amabítxi 2: [amaβítʃi] -
Berriz padrino padríño 1: [paðríɲo] -
Berriz madrina madrína 2: [maðrína] -
Beruete ataotxe átaotxé 1: [átaotʃé] -
Beruete amatxe amatxé 2: [amatʃé] -
Beskoitze lekuko lekúko 1: [lekúko] -
Bidarrai lekuko lekúko 1: [lekúko] -
Bolibar nobi¡oldeko nobi¡óldekó 1: [noβiʒóldekó] -
Bolibar nobi¡aldeko nobí¡aldeko 2: [noβíʒaldeko] -
Busturia amabitxi amábitxi 1: [amáβitʃi] -
Busturia aitxebitxi aitxébitxi 2: [ai̯tʃéβitʃi] -
Deba padrino padríno 1: [paðríno] -
Deba madrina madrína 2: [maðrína] -
Dima aitebitxi aitebítxi 1: [ai̯teβítʃi] -
Dima amabitxi amabítxi 2: [amaβítʃi] -
Domintxaine kuntrespus kúntrespús 1: [kúntreśpúś] -
Domintxaine yakile yakíle 2: [ǰakíle] -
Donamaria atautxi atáutxi 1: [atáutʃi] -
Donamaria amatxi amátxi 2: [amátʃi] -
Donibane Lohizune gaztelagun gaztélagún 1: [ɣastélaɣún] -
Donibane Lohizune kontrespos kontrréspos 2: [kontRéśpoś] -
Donostia bodako attajaun bodako attajaun 1: [βoðako attaxau̯n] -
Donostia padrinu padrinua 2: [paðrinua] -
Donostia amandre amándre 3: [amándre] -
Donostia madrina madrina 4: [maðrina] -
Dorrao / Torrano eittajunteko éittajuntéko 1: [éttaxuntéko] -
Dorrao / Torrano amajunteko ámajuntéko 2: [ámaxuntéko] -
Eibar nobi¡oaldeko nobí¡oaldéko 1: [noβíʒoaldéko] -
Elantxobe aitxebitxi aitxebítxi 1: [ai̯tʃeβítʃi] -
Elantxobe amabitxi amábitxi 2: [amáβitʃi] -
Elduain padrino pádrinó 1: [páðrinó] -
Elduain madrina mádriná 2: [má:ðriná] -
Elgoibar padrino pádrinó 1: [páðrinó] -
Elgoibar madrina madrina 2: [maðrina] -
Elorrio aittepontako aittépontako 1: [ai̯ttépontako] -
Elorrio amapontako amápontako 2: [amápontako] -
Erratzu aitetxi aitétxi 1: [ai̯tétʃi] -
Erratzu amatxi amátxi 2: [amátʃi] -
Errezil padrino padríno 1: [paðríno] -
Errezil madrina madrína 2: [maðrína] -
Errigoiti aittebitxi aittébitxi 1: [ai̯ttéβitʃi] -
Errigoiti amabitxi amábitxi 2: [amáβitʃi] -
Etxalar atautxi atautxí 1: [atautʃí] -
Etxalar amautxi amaútxi 2: [amaútʃi] -
Etxalar attautxi attaútxi 3: [attaútʃi] -
Etxaleku atautxi atáutxi 1: [atáu̯tʃi] -
Etxaleku amautxi amáutxi 2: [amáu̯tʃi] -
Etxarri (Larraun) atteutxi átteutxí 1: [átteu̯tʃí] -
Etxarri (Larraun) amautxi ámautxí 2: [ámau̯tʃí] -
Etxebarri aittebitxi aittébitxi 1: [ai̯ttéβitʃi] -
Etxebarri amabitxi amábitxi 2: [amáβitʃi] -
Etxebarria nobixualdeko nobíxualdéko 1: [noβíʃwaldéko] -
Etxebarria nobixaldeko nobíxaldekó 2: [noβíʃaldekó] -
Eugi aitegutxi áitegútxie 1: [ái̯teɣútʃje] -
Eugi amutxi amútxi 2: [amútʃi] -
Ezkio-Itsaso padrino padrinó 1: [paðrinó] -
Ezkio-Itsaso madrina mádrina 2: [máðrina] -
Ezkurra desteu désteúk 1: [déśteúk] -
Ezkurra destegu destegú 2: [deśteɣú] -
Ezterenzubi lekuko lekúko 1: [lekúko] -
Ezterenzubi testimonio testímonio 2: [teśtímonjo] -
Ezterenzubi destimonio destimonió 3: [deśtimonjó] -
Gaintza padrina padriná 1: [paðriná] -
Gaintza madrina madriná 2: [maðriná] -
Gamiz-Fika aittebitxi aittebítxi 1: [ai̯tteβítʃi] -
Gamiz-Fika amabitxi amábítxi 2: [amáβítʃi] -
Garrüze deztamenio deztaménio 1: estamǿnjo] -
Getaria padrino padrinó 1: [paðrinó] -
Getaria aitajaun aitájauná 1: [ai̯táxau̯ná] -
Getaria madrina madriná 2: [maðriná] -
Getaria amandre amandré 2: [amandré] -
Getxo aitxeostako áitxéostako 1: [ái̯tʃéośtako] -
Getxo amaostako amaostako 2: [amáośtako] -
Gizaburuaga albotiko albótiko 1: [alβótiko] -
Goizueta attanobio attánobió 1: [attánoβjó] -
Goizueta amanobia amánobiá 2: [amánoβjá] -
Hazparne lekuko lekúko 1: [lekúko] -
Hendaia lekuko lekukó 1: [lekukó] -
Hendaia kontrespos kontrréspos 1: [kontRéśpoś] -
Hernani padrinu padrínú 1: [paðrínú] -
Hernani madrina madríná 2: [maðríná] -
Hondarribia attautxi attáutxi 1: [attáu̯tʃi] -
Hondarribia amautxi amáutxi 2: [amáu̯tʃi] -
Ibarruri (Muxika) lagun lágun 1: [láɣun] -
Ibarruri (Muxika) nobi¡olagun nobi¡olagune 2: [noβiʒolaɣune] -
Ibarruri (Muxika) albotiko albótiko 3: [alβótiko] -
Igoa ataotxe átaotxé 1: [átaotʃé] -
Igoa amatxe ámatxé 2: [ámatʃé] -
Ikaztegieta padrino padríno 1: [padríno] -
Ikaztegieta madrina madrína 2: [madrína] -
Irisarri esposlaun espósláun 1: [eśpóśláun] -
Itsasu lekuko lekúko 1: [lekúko] -
Itsasu esposlagun espóslagún 2: [eśpóślaɣún] -
Izturitze lekuko lekuko 1: [lekuko] -
Izturitze kontrespos kontrespos 2: [kontreśpoś] -
Jaurrieta aitaborze aitabórrze 1: [ai̯taβór̄se] -
Jaurrieta amurze amúrrze 2: [amúr̄se] -
Jutsi anaialekuko anaialekuko 1: [anajalekuko] -
Jutsi arrebalekuko arrebalekuko 2: [ar̄eβalekuko] -
Kortezubi albolagun albólagun 1: [alβólaɣun] -
Landibarre lekuko lekukó 1: [lekukó] -
Larrabetzu nobiolagun nobiólagún 1: [noβjólaɣún] -
Larrabetzu aitebitxi aitébitxi 1: [ai̯téβitʃi] -
Larrabetzu amabitxi amábitxi 2: [amáβitʃi] -
Larraine ¡akile ¡akíle 1: [ʒakíle] -
Larraine mothikolagün mothíkolag´üna 2: [mothíkolaɣýna] -
Larraine nexkatilalagün nexkatilalag´üna 3: [neʃkatilalaɣýna] -
Larzabale ahizpalekuko ahízpalekúko 1: [ahíspalekúko] -
Larzabale anaialekuko anáialekúko 2: [anájalekúko] -
Lasarte-Oria aitajaun áitajaun 1: [ái̯taxau̯n] -
Lasarte-Oria amandre amandré 2: [amandré] -
Laukiz padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Laukiz aitabitxi aitábitxi 1: [ai̯táβitʃi] -
Laukiz madrina madrrína 2: [maðr̄ína] -
Laukiz amabitxi amábitxi 3: [amáβitʃi] -
Legazpi attepuntako attepuntako 1: [attepuntako] -
Legazpi amapuntako amapuntako 2: [amapuntako] -
Leintz Gatzaga aittapontako aittápontako 1: [ai̯ttápontako] -
Leintz Gatzaga amapontako amápontako 2: [amápontako] -
Leioa aitebitxi aitébitxi 1: [ai̯téβitʃi] -
Leioa amabitxi amábitxi 2: [amáβitʃi] -
Leitza attautxiamautxi áttautxiamautxík 1: [áttau̯tʃiamau̯tʃík] -
Leitza testigu testigúk 2: [teśtiɣúk] -
Leitza attautxi attáutxi 3: [attáu̯tʃi] -
Leitza amautxi amaútxi 4: [amaútʃi] -
Leitza padrino pádrinoák 5: [páðrinoák] -
Lekaroz aitetxi aitétxi 1: [ai̯tétʃj] -
Lekaroz amatxi amátxi 2: [amátʃi] -
Lekeitio aittabitxi aittábitxi 1: [ai̯ttáβitʃi] -
Lekeitio amabitxi amabítxi 2: [amaβítʃi] -
Lemoa padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Lemoa padrina padrrína 2: [paðr̄ína] -
Lemoiz padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Lemoiz madrina madrrína 2: [maðr̄ína] -
Luzaide / Valcarlos aitatxi aitatxí 1: [ai̯tatʃí] -
Luzaide / Valcarlos amatxi amátxiak 2: [amátʃiak] -
Makea lekuko lékuko 2: [lékuko] -
Mañaria aittebitxi aittébitxí 1: [ai̯ttéβitʃí] -
Mañaria amabitxi amábitxi 2: [amáβitʃi] -
Mendaro padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Mendaro madrina madrrína 2: [maðr̄ína] -
Mendata nobi¡olagun nobi¡olágun 1: [noβiʒoláɣun] -
Mezkiritz aitatxi aitátxi 1: [ai̯tátʃi] -
Mezkiritz amatxi amátxi 2: [amátʃi] -
Montori esposlagun espuslagúna 1: [eśpuźlaɣúna] -
Montori espusalagün espusalag´üna 2: [eśpuźalaɣýna] -
Mugerre lekuko lekuko 1: [lekuko] -
Mugerre kontrespos kontrespos 2: [kontreśpoś] -
Mungia nobio nóbio 1: [nóβjo] -
Mungia aittebitxi aittébitxi 1: [ai̯ttéβitʃi] -
Mungia nobia nobia 2: [noβja] -
Mungia amabitxi amábitxi 2: [amáβitʃi] -
Mungia madrina madríne 3: [maðrínɛ] -
Oderitz atautxi átautxí 1: [átautʃí] -
Oderitz amautxi ámautxí 2: [ámau̯tʃí] -
Oiartzun attautsi attautsí 1: [attau̯tśí] -
Oiartzun amautsi amautsí 2: [amau̯tśí] -
Oñati padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Oñati madrina madrrína 2: [maðr̄ína] -
Ondarroa aitxebesuetako aitxebesuétako 1: [ai̯tʃeβeśwétako] -
Ondarroa amabesuetako amabesuétako 2: [amaβeśwétako] -
Orexa padrino padríno 1: [paðríno] -
Orexa aitamezentzutego áitamezéntzutegó 2: [ái̯tameséntsutegó] -
Orexa madrina madrína 3: [maðrína] -
Orexa amamezentzutego ámamezentzutégo 4: [ámamesentsutéɣo] -
Orio aitajaun aitájáun 1: [ai̯táxáu̯n] -
Orio amandre amándré 2: [amándré] -
Orozko aitebitxi aitébitxi 1: [ai̯téβitʃi] -
Orozko amabitxi amábitxi 2: [amáβitʃi] -
Otxandio aittepuntako aittépuntako 1: [ai̯ttépuntako] -
Otxandio amapuntako amápuntako 2: [amápuntako] -
Pagola yakile yakíle 1: [ǰakíle] -
Pagola kontrespus kontrespúsa 2: [kontreśpúźa] -
Pasaia apaidin ápaidín 1: [ápai̯ðín] -
Pasaia amaidiñ ámaidíñ 2: [ámai̯ðíɲ] -
Santa Grazi lagün lagün 1: [laɣyn] -
Santa Grazi muthikolagün muthikolágün 2: [muthikoláɣyn] -
Santa Grazi nexkatilalagün neskatilalágün 3: [neśkatilaláɣyn] -
Sara lekuko lekúko 1: [lekúko] -
Senpere lekuko lekúko 1: [lekúko] -
Senpere kontraespos kontrraéspos 1: [kontr̄aéśpoś] -
Sohüta ¡akile ¡akilík 1: [ʒakilík] -
Sohüta kontrespus kóntrespús 2: [kóntreśpúś] -
Sondika aitebitxi aitébitxi 1: [ai̯téβitʃi] -
Sondika amabitxi amábitxi 2: [amáβitʃi] -
Suarbe atautxi atáutxi 1: [atáu̯tʃi] -
Suarbe amautxi amáutxi 2: [amáu̯tʃi] -
Sunbilla atautxi atáutxi 1: [atáutʃi] -
Sunbilla amatxi amátxi 2: [amátʃi] -
Tolosa padrino padrinó 1: [paðrinó] -
Uharte Garazi lekuko lekúko 1: [lekúko] -
Urdiain aitapuntako áitapúntakuá 1: [ái̯tapúntakwá] -
Urdiain amapuntako ámapúntakuá 2: [ámapúntakwá] -
Urdiñarbe kuntrespus kuntrespús 1: [kuntreśpúś] -
Urdiñarbe ¡akile ¡akíle 2: [ʒakíle] -
Urketa kontrespos kóntrespósa 1: [kóntreśpóśa] -
Urketa kontrepu kóntrepu 2: [kóntrepu] -
Urretxu aittapuntako aittápuntakó 1: [attápuntakó] -
Urretxu amapuntako amápuntakó 2: [amápuntakó] -
Ürrüstoi kontrespus kontrespús 1: [kontreśpúś] -
Uztaritze lekuko lekúko 1: [lekúko] -
Uztaritze kontraespos kontraéspos 1: [kontraéśpoś] -
Zaratamo aitebitxi aitébitxí 1: [ai̯téβitʃí] -
Zaratamo amabitxi amábitxí 2: [amáβitʃí] -
Zeanuri padrino padrríno 1: [paðr̄íno] -
Zeanuri aitebitxi aitebítxi 1: [ai̯teβítʃi] -
Zeanuri madrine madrríne 2: [maðr̄íne] -
Zeanuri amabitxi amabítxi 3: [amaβítʃi] -
Zeberio padrinu padrrínu 1: [padr̄ínu] -
Zeberio amabitxi amabítxi 1: [amaβítʃi] -
Zeberio madrina madrrína 2: [madr̄ína] -
Zeberio aitebitxi aitebítxi 2: [ai̯teβítʃi] -
Zegama padrino padrinó 1: [paðrinó] -
Zegama madrina madriná 2: [maðriná] -
Zilbeti aiteutxi áiteútxi 1: [ái̯teútʃi] -
Zilbeti amautxi amaútxi 2: [amaútʃi] -
Zilbeti amatxi amátxi 3: [amátʃi] -
Zollo (Arrankudiaga) aitebitxi aitébitxi 1: [ai̯téβitʃi] -
Zollo (Arrankudiaga) amabitxi amabítxi 2: [amaβítʃi] -
Zollo (Arrankudiaga) padrino pádrrino 3: [páðr̄ino] -
Zollo (Arrankudiaga) madrina mádrrina 4: [máðr̄ina] -
Zornotza aitteponteko aittéponteko 1: [ai̯ttéponteko] -
Zornotza amaponteko amapónteko 2: [amapónteko] -
Zugarramurdi aitatxi áitatxí 1: [ái̯tatʃí] -
Zugarramurdi amatxi amátxi 2: [amátʃi] -
 

2469: ajuar de la novia / cortège et trousseau d. m / trousseau

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): ajuar de la novia
 • Galdera (fr): cortège et trousseau d. m
 • Galdera (en): trousseau
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Aia arrio arrió 1: [ar̄ió] -
Alkotz arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Altzai hatü hátü 1: [háty] -
Altzürükü hatüka hátüká 1: [hátyká:] -
Altzürükü hatüka hátüka 2: [hátyka] -
Altzürükü hatü hátü 3: [háty] -
Amezketa arreo arréó 1: [ar̄ɛ́ɔ́] -
Andoain arreo árreó 1: [ár̄ɛó] -
Aniz yoi yói 1: [ǰói̯] -
Aramaio arrio árrio 1: [ár̄io] -
Araotz (Oñati) arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Arbizu arrijia arríjia 1: [ar̄íxia] -
Arboti hatüka hátüka 1: [hátyka] -
Armendaritze truzo trúzo 1: [trúso] -
Arnegi truzo trúzo 1: [trúso] -
Arrangoitze truzo trúzo 1: [trúso] -
Arrasate arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Arrazola (Atxondo) arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Arrieta arrio arríó 1: [ar̄íó] -
Arroa (Zestoa) arrio arrió 1: [ar̄ió] -
Asteasu arrio arrió 1: [ar̄iɔ́] -
Ataun arreo arreó 1: [ar̄ɛɔ́] -
Azkoitia arrio árrio 1: [ár̄io] -
Azpeitia arreo arréo 1: [ar̄ɛ́o] -
Baigorri yoia yoiak 1: [ǰojak] -
Bakio arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Bardoze yoia yóiak 1: [ǰójak] -
Barkoxe hatüka hat´üka 1: [hatýka] -
Beasain arreo arréo 1: [ar̄ɛ́ɔ] -
Behorlegi presenka présenka 1: [préśeŋka] -
Behorlegi ioiaegun ióiaegúna 1: [jói̯aeɣúna] -
Beizama arreo árreó 1: [ár̄ɛɔ́] -
Bergara arrio árrio 1: [ár̄io] -
Bermeo arrigo arrígo 1: [ar̄íɣo] -
Berriz arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Beruete arreo árreó 1: [ár̄eó] -
Beskoitze truzeu trrúzeu 1: [tr̄úseu̯] -
Bidarrai muntadur muntádurr 1: [muntáður̄] -
Bidarrai truzo trúzo 1: [trúso] -
Bolibar arriu árriu 1: [ár̄iu] -
Busturia arrigo arrígo 1: [ar̄íɣo] -
Deba arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Dima arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Domintxaine truzeu truzéu 1: [truséu̯] -
Donamaria arriddo arríddo 1: [ar̄íddo] -
Donostia arrio arrio 1: [ar̄io] -
Dorrao / Torrano arrije arríje 1: [ar̄íxe] -
Eibar arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Elantxobe arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Elduain arreo árreó 1: [ár̄ɛó] -
Elgoibar arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Elorrio arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Erratzu yuye yúye 1: [ǰúǰe] -
Errezil arreo arreó 1: [ar̄ɛó] -
Errigoiti arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Eskiula truson eemaitia trúson eemaitía 1: [trúśon eemai̯tía] -
Etxalar arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Etxalar arrigu arrígu 2: [ar̄íɣu] -
Etxalar alabaza alábazá 3: [aláβasá] -
Etxaleku arrio árrió 1: [ár̄ió] -
Etxarri (Larraun) arreo árreó 1: [ár̄eó] -
Etxebarri arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Etxebarria arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Etxebarria arriu arríué 2: [ar̄íué] -
Eugi gala gálak 1: [gálak] -
Ezkio-Itsaso arreo árreó 1: [ár̄ɛó] -
Ezkurra arreio arreió 1: [ar̄ei̯ó] -
Gaintza arreo arreó 1: [ar̄ɛó] -
Gamarte ioiaegun ióiaeguna 1: [iói̯aeɣuna] -
Gamiz-Fika arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Getaria arreo arreó 1: [ar̄eó] -
Getxo dote dóte 1: [dóte] -
Gizaburuaga arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Goizueta arreo arréo 1: [ar̄ɛ́o] -
Goizueta arreo arreó 2: [ar̄ɛɔ́] -
Hazparne trozo trrózo 1: [tr̄óso] -
Hernani arriu arriú 1: [ar̄iú] -
Hondarribia arrio arrio 1: [ar̄io] -
Ibarruri (Muxika) arrigo árrigo 1: [ár̄iɣo] -
Igoa arrio árrió 1: [ár̄ió] -
Ikaztegieta arreo árreo 1: [ár̄eo] -
Irisarri muntadura múntadúra 1: [múntaðúra] -
Itsasu truzo trruzó 1: [tr̄usó] -
Itsasu lindda líndda 2: [líndda] -
Izturitze lindda lindda 1: [lindda] -
Jaurrieta ogatzearropa ogátzearrópará 1: [oɣátsear̄ópará] -
Jutsi dote dote 1: [dote] -
Jutsi ekipamendu ekipamendu 2: [ekipamendu] -
Kortezubi arrigu arrígu 1: [ar̄íɣu] -
Landibarre truzeo trúzeo 1: [trúseo] -
Landibarre yoia yóiak 1: [ǰói̯ak] -
Larrabetzu arrio árrio 1: [ár̄io] -
Larraine hatüka hátüka 1: [hátyka] -
Larraine presentka preséntka 2: [preźéntka] -
Larraine presenska presenska 3: [preźenśka] -
Larzabale presenka presenka 1: [preśeŋka] -
Larzabale yoiaka yoiaka 2: [ǰojaka] -
Lasarte-Oria arreo arreó 1: [ar̄eó] -
Laukiz arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Legazpi arreo arreo 1: [ar̄eo] -
Leintz Gatzaga arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Leioa arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Leitza arreo arreó 1: [ar̄ɛó] -
Lekaroz yoia yóia 1: [ǰói̯a] -
Lekeitio arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Lemoa arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Lemoiz arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Luzaide / Valcarlos truzo trúzo 1: [trúso] -
Makea truzo trruzó 1: [tr̄usó] -
Makea yoia yóia 2: [ǰói̯a] -
Mañaria arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Mendaro arrio arríó 1: [ar̄íó] -
Mendata arrigo árrigo 1: [ár̄iɣo] -
Montori hatüka hátüka 1: [hátyka] -
Mungia arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Oderitz arreo árreó 1: [ár̄eó] -
Oiartzun arrio arrió 1: [ar̄ió] -
Oñati arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Ondarroa arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Orexa arreo arréo 1: [ar̄ɛ́o] -
Orio arrio arrió 1: [ar̄ió] -
Orozko arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Otxandio arreo árreo 1: [ár̄eo] -
Pagola presenka presenka 1: [preźeŋka] -
Pagola hatüka hátüka 2: [hátyka] -
Pasaia arrio árrió 1: [ár̄ió] -
Santa Grazi hatüka hatüká 1: [hatyká] -
Sara truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Senpere truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Sohüta hatüka hátüka 1: [hátyka] -
Sondika arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Suarbe arreo arréo 1: [ar̄ɛ́o] -
Sunbilla alabeza alábezá 1: [aláβəsá] -
Tolosa arreo árreó 1: [ár̄ɛó] -
Uharte Garazi truzo trúzo 1: [trúso] -
Urdiain arrija arríja 1: [ar̄íxa] -
Urdiñarbe presenka presénka 1: [preźéŋka] -
Urretxu arreo arréo 1: [ar̄ɛ́o] -
Uztaritze truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Uztaritze lindderia linddéria 2: [linddéria] -
Zaratamo arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Zeanuri arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Zeberio arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Zegama arreo arreó 1: [ar̄ɛó] -
Zollo (Arrankudiaga) arrio árrio 1: [ár̄io] -
Zornotza arrio arrío 1: [ar̄ío] -
 

2470: cortejo de la novia / cortège et trousseau d. m / suite

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): cortejo de la novia
 • Galdera (fr): cortège et trousseau d. m
 • Galdera (en): suite
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Aia arriua eaman árriua eáman 1: [ár̄iua eáman] -
Aldude etxesartze etxésarrtzé 1: [etʃéśar̄tsé] -
Altzai hatüka hátüká 1: [hátyká:] -
Altzai etxesartze étxesárrtzia 1: [étʃeśár̄tsja] -
Altzai presenka presénka 2: [preśéŋka:] -
Altzürükü etxesartze étxesartze 1: [étʃeśartse] -
Amezketa arreoa eaman arréoaeáman 1: [ar̄éoaeáman] -
Amezketa arreoa ekarri arréoaekárri 2: [ar̄éoaekár̄i] -
Amezketa aldaketa aldáketá 3: [aldáketá] -
Aramaio arrioentrego arríoentrrégo 1: [ar̄íoentr̄éɣo] -
Araotz (Oñati) arriua erutia arríua erútia 1: [ar̄íua erútia] -
Arboti truzeu truzéu 1: [truséu̯] -
Arboti yoia yóiak 2: [ǰójak] -
Arboti hatüka hátüka 3: [hátyka] -
Arboti etxesartze étxesártzia 4: [étʃeśártsja] -
Arnegi etzesartze etzésárrtze 1: [etséśár̄tse] -
Arrangoitze etxesartze etxésarrtzé 1: [etʃéśar̄tsé] -
Arrasate arreua ekarri arréue ekárri 1: [ar̄éue ekár̄i] -
Arrieta arrio arríó 1: [ar̄íó] -
Arroa (Zestoa) arriua eaman árriua eáman 1: [ár̄iua eáman] -
Ataun eaman eáman 1: [eáman] -
Azkaine etxesartze etxesárrtzia 1: [etʃeśár̄tsia] -
Azkoitia eman éman 1: [émãn] -
Azpeitia eaman eáman 1: [eáman] -
Baigorri etxesartze etxesarrtze 1: [etʃeśar̄tse] -
Bakio arrioa eroan arríoaeroan 1: [ar̄íoaeroan] -
Bardoze etxesartze etxesarrtzia 1: [etʃeśar̄tsja] -
Barkoxe etxesartze etxesártze 1: [etʃeśártse] -
Bastida etxesartze etxesarrtze 1: [etʃeśar̄tse] -
Beasain arreoa ekarri árreoa ekárri 1: [ár̄eoa ekár̄i] -
Beasain eaman eaman 2: [eaman] -
Beizama arreua eman árreua emán 1: [ár̄eua emán] -
Bergara arrio árrio 1: [ár̄io] -
Bermeo etxealdatz etxeáldatz 1: [etʃeálðats] -
Berriz arriu arríu 1: [ar̄íu] -
Beruete eaman eáman 1: [eáman] -
Beruete arreoa ekar árreoá ékarr 2: [ár̄eoá ékar̄] -
Bidarrai etxesartze etxésárrze 1: [etʃéśár̄se] -
Bolibar arrigote arrígote 1: [ar̄íɣote] -
Busturia arrigoa eroan arrígoa éroan 1: [ar̄íɣoa éroan] -
Deba ekarri ekárri 1: [ekár̄i] -
Deba eraman erámán 2: [erámán] -
Dima arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Domintxaine etxesartze étxesártze 1: [étʃeśártse] -
Donamaria arriyua eraman arríyuAE eráman 1: [ar̄íǰuạ eráman] -
Donibane Lohizune etxesartze etxesárrtze 1: [etʃeśáRtse] -
Donostia arriu aundiya eaman arriu aundiya eaman 1: [ar̄iu au̯ndiǰa eaman] -
Dorrao / Torrano arrijia eman arríjia éman 1: [ar̄íxia éman] -
Eibar arriuakin jun árriuakin jun 1: [ár̄iuakiŋ xun] -
Elgoibar arriua árriuá 1: [ár̄iuá] -
Elorrio arriue eruen arríue erúen 1: [ar̄íue erúen] -
Errezil arreua eaman árreua eáman 1: [ár̄eua eáman] -
Errigoiti arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Eskiula presenten egitia presénten egitía 1: [preźénten eɣitía] -
Eskiula etxesartze etxesártzia 2: [etʃeśártsja] -
Etxaleku arriogurdi árriogurrdié 1: [ár̄ioɣur̄ðié] -
Etxarri (Larraun) eaman eáman 1: [eáman] -
Etxebarria arriote arrióte 1: [ar̄ióte] -
Eugi galak eman gálak emán 1: [gálak emán] -
Ezkio-Itsaso arreoa eamatea árreoá eámateá 1: [ár̄eoá eámateá] -
Ezterenzubi etxesartze etxésarrtze 1: [etʃéśar̄tse] -
Gaintza arreoa aldato árreoa áldató 1: [ár̄eoa áldató] -
Gamarte presenka présenka 1: [préśeŋka] -
Gamiz-Fika arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Garrüze etxesartze etxesarrtzé 1: [etʃeśar̄tsé] -
Getaria arriua eaman árriua eamatiá 1: [ár̄iua eamatiá] -
Gizaburuaga arriote arrióte 1: [ar̄ióte] -
Goizueta aldaketa áldaketá 1: [áldaketá] -
Ibarruri (Muxika) arrigo árrigo 1: [ár̄iɣo] -
Ibarruri (Muxika) etxealdatza etxéaldatza 1: [etʃéalðatsa] -
Igoa arrio earra ekar árrio eárra ékarr 1: [ár̄io eár̄a ékar̄] -
Ikaztegieta arreo arreoa 1: [ar̄eoa] -
Ikaztegieta arreoa eraman arreóa eraman 1: [ar̄eóa eraman] -
Irisarri etxesartze étxesarrtze 1: [étʃeśar̄tse] -
Itsasu etxesarte etxésarrté 1: [etʃéśar̄té] -
Izturitze etxesartze etxesárrtze 1: [etʃeśár̄tse] -
Jaurrieta norabuena eguna norábuenáeguná 1: [noráβwenáeɣuná] -
Jutsi etxesartze etxesarrtze 1: [etʃeśar̄tse] -
Kortezubi arrigue ekarri arrigue ekarri 1: [ar̄iɣue ekar̄i] -
Landibarre etxesartze etxésarrtzé 1: [etʃéśar̄tsé] -
Larrabetzu arrio árrio 1: [ár̄io] -
Larraine etxesartze étxesartzia 1: [étʃeśartsja] -
Larzabale etxesartze etxesarrtze 1: [etʃeśar̄tse] -
Laukiz arreoa eroan arreoa - eroán 1: [ar̄eoa - eroán] -
Legazpi arreoa ekartzea arreoa ekarrtzea 1: [ar̄eoa ekar̄tsea] -
Leintz Gatzaga arrioentrega arríoentrréga 1: [ar̄íoentr̄éɣa] -
Leintz Gatzaga arrioeruete arríoerúete 2: [ar̄íoerúete] -
Leioa etzealdatza etzéaldatza 1: [etséaldatsa] -
Leitza eaman eáman 1: [eáman] -
Lemoa arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Lemoiz etzealdatz etzealdátz 1: [etsealðáts] -
Luzaide / Valcarlos etxesartze etxésárrtze 1: [etʃéśár̄tse] -
Makea etxesartze etxesárrtze 1: [etʃeśár̄tse] -
Mañaria arrio arrío 1: [ar̄ío] -
Mendaro arriua eraman árriua erámán 1: [ár̄iua erámán] -
Mendaro ekarri ekárrí 2: [ekár̄í] -
Mendata arrigo eroate arrígoeroáte 1: [ar̄íɣoeroáte] -
Montori etxesartze étxesartze 1: [étʃeśartse] -
Mugerre etxesartze etxesarrtze 1: [etʃeśar̄tse] -
Mungia etzealdatze etzealdatzea 1: [etsealdatsea] -
Ondarroa arriote arríote 1: [ar̄íote] -
Orexa arreoa eamatea arréoaeamateá 1: [ar̄éoaeamateá] -
Orio arriua zamakiienen árriua zamákiienen 1: [ár̄iua samákijenen] -
Orozko arreo aldaketa arreóaldaketa 1: [ar̄eóaldaketa] -
Orozko aldansa aldánsa 2: [alðánśa] -
Otxandio arriue erutie arríué erutie 1: [ar̄íué erutie] -
Otxandio aldantza aldántza 1: [alðántsa] -
Pagola etxesartze etxesartze 1: [etʃeśartse] -
Santa Grazi hatü hátü 1: [háty] -
Sara truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Senpere truzo trrúzo 1: [tr̄úso] -
Sohüta etxesartze étxesártzia 1: [étʃeśártsja] -
Sondika arrioa erroan arríoa erróan 1: [ar̄íoa er̄óan] -
Suarbe eman emán 1: [emán] -
Tolosa arreoa eamaten árreOUaematén 1: [ár̄ɛọaematén] -
Uharte Garazi etxesartze etxésárrze 1: [etʃéśár̄se] -
Urdiain kanbiatu kámbiatú 1: [kámbjatú] -
Urdiain aldatu áldatú 2: [áldatú] -
Urretxu eaman eáman 1: [eáman] -
Ürrüstoi etxesartze etxesártze 1: [etʃeśártse] -
Zaratamo arreo arréo 1: [ar̄éo] -
Zeanuri arreoa eroan arréoa eróan 1: [ar̄éoa eróan] -
Zeanuri aldantza aldántza 1: [alðántsa] -
Zeberio aldantza aldántza 1: [alðántsa] -
Zegama ekarri ekárrí 1: [ekár̄í] -
Zegama eaman éamán 2: [éamán] -
Zornotza arrioerute arríoerute 1: [ar̄íoerute] -
Zugarramurdi bildu puskak bildú - puskák 1: [bildú - puśkák] -
 

2471: dote / dot / dowry

 • Gaia: Ezkontza
 • Galdera (es): dote
 • Galdera (fr): dot
 • Galdera (en): dowry
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta dote dóte 1: [ðóte] -
Ahetze dote doté 1: [doté] -
Aia dote doté 1: [ðoté] -
Aldude dote doté 1: [ðoté] -
Alkotz dote dótia 1: [dótja] -
Altzai dote doté 1: [doté] -
Altzürükü dote dóte 1: [dóte] -
Amezketa dote dóté 1: [dóté] -
Andoain dote doté 1: [ðotɛ́] -
Aniz dote dóte 1: [dóte] -
Aramaio dote dóte 1: [ðóte] -
Araotz (Oñati) dote dóte 1: [ðóte] -
Arbizu dote dóte 1: [dóte] -
Arboti dotü dótü 1: [dóty] -
Arboti dote dóte 2: [dóte] -
Armendaritze dote dóte 1: [dóte] -
Arnegi dote dóte 1: [ðóte] -
Arrangoitze dote dóte 1: [ðóte] -
Arrasate dote dóte 1: [ðóte] -
Arrazola (Atxondo) dote dóte 1: [ðóte] -
Arrieta dote dóté 1: [dóté] -
Arroa (Zestoa) dote dóte 1: [ðóte] -
Arrueta dote