Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

716 emaitza dar-dar bilaketarentzat

716: dar concorbos / se rouler (âne) / roll about, wallow (to)

 • Gaia: Etxabereak: behorrak
 • Galdera (es): dar concorbos
 • Galdera (fr): se rouler (âne)
 • Galdera (en): roll about, wallow (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta irauzkan iráuzkan 1: [iráu̯skan] -
Ahetze iharrozka iaózka 1: [iaóska] -
Aia garagarrak irabazi garágarra irábazi 1: [garáɣar̄a iráβasi] -
Aia garagarrak irabazi garáarra irábazten ái da 2: [garáar̄a iráβasten ái̯ ða] -
Aldude itzaloska ildóska 1: [ildóśka] -
Aldude ihalozka ildósk 2: [ildóśk] -
Alkotz iraulka iráulke 1: [iráu̯lke] -
Altzai ützülarrika ützülhárrikan 1: [ytsylhár̄ikan] -
Altzai ützülarrika ützülharrikátü 2: [ytsylhar̄ikáty] -
Altzürükü itzailteka itzáiltakán 1: [itsái̯ltakán] -
Amezketa zandalia egiten zaldálaiék 1: [saldálai̯ék] -
Amezketa zandala irabazi záldalaiíbazten 2: [sáldalai̯íβasten] -
Amezketa zandala irabazi záldabaieíbazten 3: [sáldaβai̯eíβasten] -
Andoain zandalia egiten zándaliak ateátzen 1: [sándaljak ateátsen] -
Aniz iraulka iráulke 1: [iráu̯lke] -
Aramaio garagarrak irabazi garágarrak irébasten 1: [garáɣar̄ak iréβaśten] -
Araotz (Oñati) garagarrak irabazi garágarrak irábasten 1: [garáɣar̄ak iráβaśten] -
Arboti iharrozka iháuzka 1: [ihãu̯ska] -
Armendaritze ihalozka íhalozka 1: [íhaloska] -
Armendaritze ihalozka ihálozka ái 2: [iháloska ái̯] -
Arnegi ihalozka ihálozkatú 1: [iháloskatú] -
Arrangoitze azka ázka 1: [áska] -
Arrangoitze ihalozka ialózka 1: [ialóska] -
Arrangoitze itzulika itzúlika 2: [itsúlika] -
Arrasate garagarrak irabazi garágarrak irébasten 1: [garáɣar̄ak iréβaśten] -
Arrazola (Atxondo) garagarrak irabazi garágarrak irebási 1: [garáɣar̄ak ireβáśi] -
Arrieta garagarrak irabazi garágarrak irebási 1: [garáɣar̄ak ireβáśi] -
Arroa (Zestoa) garagarrak irabazi garágarrak irábaztén 1: [garáɣar̄ak iráβastén] -
Arrueta iharrozka iháuskaari 1: [ihãu̯śkaari] -
Arrueta iharrozka iháunzkaari 2: [iháu̯nskaari] -
Asteasu zandalia egiten zaldalián 1: [saldalján] -
Asteasu zandalia egiten zaldálián 2: [saldálián] -
Ataun aztarrika áztarriká 1: [ástar̄iká] -
Azkaine inharroska iñáuska 1: [iɲáu̯śka] -
Azkoitia garagarrak irabazi garágarrak irábaztén 1: [garáɣar̄ak iráβastén] -
Azpeitia garagarrak irabazi garágarrák irábaztén 1: [garáɣar̄ák iráβastén] -
Baigorri itzaloska itzalóska 1: [itsalóśka] -
Baigorri itzaloska itzaloskatzen 2: [itsalośkatsen] -
Baigorri itzaloska itzoloskatia 3: [itsolośkatja] -
Bakio garagarraka garagárraka ibíl 1: [garaɣár̄aka iβíl] -
Bardoze iharrozka iháuzka 1: [iháu̯ska] -
Bardoze iharrozka iháuzkatzen 2: [iháu̯skatsen] -
Barkoxe itzailteka itzailthákan 1: [itsai̯lthákan] -
Bastida itzulika itzúlikaka 1: [itsúlikaka] -
Bastida ihalozka ihálozka 1: [iháloska] -
Beasain zandalia egiten zándaliká 1: [sándaliká] -
Behorlegi ihalozka iáloska 1: [iálośka] -
Behorlegi itzaloska itsáloska 2: [itśálośka] -
Beizama zandala irabazi záldaliak irábaztén 1: [sáldaljak iráβastén] -
Beizama zandalia egiten záldaliak atátzén 2: [sáldaljak atátsén] -
Bergara garagarrak irabazi garábarrak irebázi 1: [garáβar̄ak ireβási] -
Bermeo bueltaka buéltaka 1: [bwéltaka] -
Bermeo garagarrak ein garagár 1: [ɣaraɣár̄] -
Berriz garagarrak irabazi garágarrak irebási 1: [garáɣar̄ak ireβáśi] -
Beruete zandala irabazi záldali iráaztén 1: [sáldali iráastén] -
Beskoitze inharroska ínhauska 1: [ínhau̯śka] -
Bidarrai itzaloska itzóroska 1: [itsórośka] -
Busturia garagarraka garagárraka egón 1: [garaɣár̄aka eɣón] -
Deba garagarrak irabazi garágarrak irábasi/garágarrak irábazi 1: [garáɣar̄ak iráβas̟i] -
Deba garagarrak irabazi garágarrak irábasten/garágarrak irábazten 2: [garáɣar̄ak iráβas̟ten] -
Dima garagarrak irabazi garagárrak iribási 1: [garaɣár̄ak iriβáśi] -
Domintxaine inharroska inhárroska 1: [inhár̄ośka] -
Donamaria iraulka iráulka 1: [iráu̯lka] -
Donibane Lohizune iharrozka iáuska 1: [iáu̯śka] -
Donostia zandalia egiten zaldarriyan 1: [saldar̄iǰan] -
Dorrao / Torrano itzulika itzúlken 1: [itsúlken] -
Dorrao / Torrano itzulika ítzulkén 2: [ítsulkén] -
Eibar garagarraka garágarrága 1: [garáɣar̄áɣa] -
Elantxobe garagarraka garágarraka 1: [garáɣar̄aka] -
Elantxobe garagarrak ein garagárraka in 2: [garaɣár̄akai̯n] -
Elduain zandala irabazi zándala irábaztén 1: [sándala iráβastén] -
Elduain zandala irabazi zándala irábazi 2: [sándala iráβasi] -
Elduain zandala irabazi zándala írabazi 3: [sándala íraβasi] -
Elgoibar garagarrak irabazi garágarra irábasi/garágarra irábazi 1: [garáɣar̄a iráβas̟i] -
Elorrio garagarrak irabazi garágarrak irabási 1: [garáɣar̄ak iraβáśi] -
Erratzu itzaloska itzelóska 1: [itselóśka] -
Errezil garagarrak irabazi garágarra irábaztén 1: [garáɣar̄ai̯ráβastén] -
Errigoiti garagarrak ein garágarrak in 1: [garáɣar̄ak in] -
Eskiula itzailteka itzáitakan 1: [itsái̯takan] -
Etxalar iraulka iráulka 1: [iráu̯lka] -
Etxaleku iraulka íraulkén 1: [írau̯lkén] -
Etxaleku iraulka iáulken 2: [iáu̯lken] -
Etxarri (Larraun) iraultzika íraultzikén 1: [írau̯ltsikén] -
Etxebarria garagarraka garágarká 1: [garáɣar̄ká] -
Etxebarria garagarrak ein garágarkain/garágarkein 2: [garáɣar̄kại̯n] -
Eugi iraultzika iyáultzikan 1: [iǰáu̯ltsikan] -
Ezkio-Itsaso garagarrak irabazi garágarrak irábaztén 1: [garáɣar̄ak iráβastén] -
Ezkurra iraultzika iráltzeká 1: [iráltseká] -
Ezterenzubi ihalozka ihaloska 1: [ihalośka] -
Gaintza zandala irabazi zándaleak iráaztén 1: [sándaleak iráastén] -
Gamarte ihalozka ihalózkatzen 1: [ihalóskatsen] -
Gamarte iharrozka iharrózka 2: [ihar̄óska] -
Gamarte iharrozka iharrózkatu 3: [ihar̄óskatu] -
Gamiz-Fika garagarrak ein garagárrak ein 1: [garaɣár̄ak ei̯n] -
Garrüze iharrozka iháuzka 1: [iháu̯ska] -
Getaria garagarrak irabazi garábarrák irábaztén 1: [garáβar̄ák iráβastén] -
Getaria itzulipurdika zilípurdiká 1: [silípur̄ðiká] -
Getaria garagarrak irabazi garágarrák irábaztén 2: [garáɣar̄ák iráβastén] -
Getaria garagarrak irabazi garáarrak iráazten járrdun 3: [garáar̄ak iráasten xár̄ðun] -
Getaria garagarrak irabazi garábarrák irázten 4: [garáβar̄ák irá:sten] -
Getxo bueltaka buéltaka 1: [bwéltaka] -
Gizaburuaga garagarraka garagárraka 1: [garaɣár̄aka] -
Gizaburuaga garagarrak ein garagárrak ein 2: [garaɣár̄ak ei̯n] -
Goizueta zandala irabazi zaldálieirábaztén 1: [saldáljəi̯ráβastén] -
Goizueta zandala irabazi zaldáli írabazi 2: [saldá:li íraβasi] -
Hazparne iharrozka ihózka 1: [ihóska] -
Hendaia inharroska iñáuska 1: [iɲáu̯śka] -
Hernani zandala irabazi záldaligigíazí 1: [sáldaliɣiɣasí] -
Hernani zandala irabazi záldalik irábaztén 2: [sáldalik iráβastén] -
Hondarribia sandaliak irabazten sándalik irábazten 1: [śándalik iráβasten] -
Ibarruri (Muxika) garagarrak ein garágarrak eiñ 1: [garáɣar̄ak ei̯ɲ] -
Ibarruri (Muxika) garagarraka garágarraka 2: [garáɣar̄aka] -
Igoa iraulka íraulké 1: [írau̯lké] -
Igoa iraulka iráulke iílli 2: [iráu̯lke iíʎi] -
Igoa iraulka íraolké 3: [íraolké] -
Igoa iraulka iráulke iílle 4: [iráu̯lke iíʎe] -
Ikaztegieta sandaliak irabazten sandáliak irábazten 1: [śandáljak iráβasten] -
Irisarri ihalozka ialózka 1: [jalóska] -
Irisarri ihalozka íalózka 2: [íalóska] -
Itsasu iharrozka iarrózka 1: [iaRóska] -
Izturitze ihalozka ihalózka 1: [ihalóska] -
Jaurrieta imalauzkaka imaláuzkaká 1: [imaláu̯skaká] -
Jutsi ihalozka ihalozka 1: [ihaloska] -
Jutsi itzulika astoitzuli 2: [aśtoitsuli] -
Kortezubi garagarraka garagárraka ibil 1: [garaɣár̄akai̯βil] -
Landibarre ihalozka ihalózka 1: [ihalóska] -
Larrabetzu garagarrak irabazi garágarrak irabási 1: [garáɣar̄ak iraβáśi] -
Larraine itzailteka itzalkakan 1: [itsalkakan] -
Larzabale ihalozka iháloxka 1: [iháloʃka] -
Lasarte-Oria sandaliak irabazten sándaliak itén 1: [śándaliak itén] -
Laukiz azka áska 1: [áśka] -
Laukiz bueltaka buéltaka 2: [bwéltaka] -
Legazpi garagarrak irabazi garágarrak irabazten 1: [garáɣar̄ak iraβasten] -
Leintz Gatzaga garagarrak irabazi garágarrak irábasten 1: [garáɣar̄ak iráβaśten] -
Leioa azka áska 1: [áśka] -
Leioa azka áska iten 2: [áśka iten] -
Leioa azka atz íten 3: [ats íten] -
Leitza iraultzika iraultzíke 1: [irau̯ltsíke] -
Lekaroz ambelka ambélka 1: [ambélka] -
Lekeitio azka asgúraka 1: [aśɣúraka] -
Lemoa garagarrak ein garagárrak ein 1: [garaɣár̄ak ei̯n] -
Lemoiz bueltaka buéltak emoten 1: [βwéltak emoten] -
Luzaide / Valcarlos itzaloska itxáloska 1: [itʃálośka] -
Makea ihalozka ihalózka 1: [ihalóska] -
Mañaria garagarrak ein garágarrak iñ 1: [garáɣar̄ak iɲ] -
Mendaro garagarrak irabazi garágarrak irábastén 1: [garáɣar̄ak iráβaśtén] -
Mendata garagarraka garagárraka 1: [garaɣár̄aka] -
Mendata garagarraka garagárraka ibill 2: [garaɣár̄akai̯βiʎ] -
Montori itzailteka itzáiltakan 1: [itsái̯ltakan] -
Montori ützülarrika ützülarríkan 2: [ytsylar̄íkan] -
Mugerre inharroska inháuska 1: [inháu̯śka] -
Mugerre inharroska inhauskatzen 2: [inhau̯śkatsen] -
Mungia poperreka ibil póperreka ibíl 1: [póper̄eka iβíl] -
Mungia garagarrak irabazi garágarrak iríbasi 1: [garáɣar̄ak iríβaśi] -
Oderitz itzulipurdika zilípurdiké 1: [silípur̄ðiké] -
Oderitz iraulka íraulké 5: [írau̯lké] -
Oderitz iraulka íraulke 6: [írau̯lke] -
Oiartzun zandala irabazi zándaliak irábaztén 1: [sándaljak iráβastén] -
Oñati garagarrak irabazi garagárrak irábasi 1: [garaɣár̄ak iráβaśi] -
Ondarroa garagarraka garágarraka 1: [garáɣar̄aka] -
Ondarroa garagarrak ein garágarr eiñ 2: [garáɣar̄ ei̯ɲ] -
Orexa zandalia egiten zándaliá egitén 1: [sándaliáeɣitén] -
Orexa zandalia egiten zándalia itten ái 2: [sándaliai̯tten ái̯] -
Orio zandala irabazi záldaliak iráazten 1: [sáldaliak iráasten] -
Orio zandala irabazi záldaliak irábazten 2: [sáldaliak iráβasten] -
Orozko itxauska itxaúska 1: [itʃaúśka] -
Otxandio garagarrak ein garágarrak 1: [garáɣar̄ak] -
Otxandio garagarrak ein gáragar 2: [ɣáraɣar̄] -
Pagola ihalozka ihaloskatü 1: [ihalośkaty] -
Pagola ützülarrika ützülarríka 2: [ytsylar̄íka] -
Pagola ihalozka ihaloska ai 3: [ihalośka ai] -
Pasaia zandalia egiten zándaleká 1: [sándaleká] -
Pasaia zandalia egiten zándaliak ittén 2: [sándaljak ittén] -
Pasaia zandala irabazi zándaliák irábastén 3: [sándalják iráβaśtén] -
Santa Grazi ützülarrika ützülhárrikan 1: [ytsylhár̄ikan] -
Santa Grazi itzailteka itxástakan 2: [itʃáśtakan] -
Santa Grazi ithainkan itháinkan 3: [ithái̯ŋkan] -
Sara irauzkan iráuzkatú 1: [iráu̯skatú] -
Senpere iharrozka iáuská 1: [iáu̯śká] -
Sohüta itzailteka itzálthekan ai 1: [itsálthekan ai] -
Sondika arraskeu arráskeu 1: [ar̄áśkeu̯] -
Suarbe illorroska illorróska 1: [iʎor̄óśka] -
Suarbe illorroska illorrósten 2: [iʎor̄óśten] -
Suarbe illorroska illórrostén ái 3: [iʎór̄ośtén ái̯] -
Sunbilla iraulka iráulka 1: [iráu̯lka] -
Sunbilla bueltaka buéltaka 2: [bwéltaka] -
Tolosa zimbulu itten zímbulu ittén 1: [símbului̯ttén] -
Tolosa sandaliak irabazten sandaliia irábastén 1: [śandalijai̯ráβaśtén] -
Tolosa zandalia egiten zándalia ittén 2: [sándaljai̯ttén] -
Uharte Garazi itzulipurdika itzúlipúrdiká 1: [itsúlipúr̄ðiká] -
Uharte Garazi ihalozka iáloska 1: [jálośka] -
Uharte Garazi ihalozka ialoskatú 2: [jalośkatú] -
Urdiain iraulka ílulkán 1: [ílulkán] -
Urdiñarbe itzailteka itzáilteka 1: [itsái̯lteka] -
Urdiñarbe ützülarrika ´ützülarríkan 2: [ýtsylar̄íkan] -
Urketa inharroska iñáuxka/eñáuxka 1: [ẹɲáu̯ʃka] -
Urketa inharroska iñárroxka 2: [iɲáRoʃka] -
Urretxu garagarrak irabazi garágarrak irábaztén 1: [garáɣar̄ak iráβastén] -
Ürrüstoi ützülarrika itzülarríkan 1: [itsylar̄íkan] -
Uztaritze iharrozka iauskátu 1: [iau̯śkátu] -
Zaratamo bueltaka txirrímbuelták 1: [tʃir̄ímbwelták] -
Zaratamo bueltaka tripés gánera buelták ein 2: [tripéś ɣánera bwelták ei̯n] -
Zeanuri garagarrak irabazi garagárrak iribásten 1: [garaɣár̄ak iriβáśten] -
Zeberio astolarren astolárren 1: [aśtolár̄en] -
Zegama garagarrak irabazi garágarra irábazík 1: [garáɣar̄a iráβasík] -
Zegama garagarrak irabazi garágarrak irábaztén 2: [garáɣar̄ak iráβastén] -
Zegama garagarrak irabazi garágarrik irábazten 3: [ɣaráɣar̄ik iráβasten] -
Zilbeti iraulka iráulike 1: [iráu̯like] -
Zollo (Arrankudiaga) itxauska itzáuske 1: [itsáu̯śke] -
Zornotza garagarrak irabazi garágarrak irábasten 1: [garáɣar̄ak iráβaśten] -
Zugarramurdi iraulka iráulka 1: [iráu̯lka] -
Zugarramurdi iraulka iráulkatu 2: [iráu̯lkatu] -
 

1829: dar vuelta al heno / tourner le foin / turn the hay over (to)

 • Gaia: Belar lana
 • Galdera (es): dar vuelta al heno
 • Galdera (fr): tourner le foin
 • Galdera (en): turn the hay over (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Ahetze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Ahetze biratu biratú 1: [biratú] -
Ahetze arrotu arrótu 2: [aRótu] -
Aia jiratu jíratu 1: [xíratu] -
Aia jiatu jíatu 2: [xíatu] -
Aldude itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Alkotz bueltaman buéltamán 1: [βwéltamán] -
Alkotz itzuli itzúli 2: [itsúli] -
Altzai ützüli ütz´üli 1: [ytsýli] -
Altzürükü itzüli itz´üli 1: [itsýli] -
Amezketa jiratu jíratú 1: [xíratú] -
Andoain jira jirá 1: [xirá] -
Andoain bueltaman buéltamán 2: [bwéltamán] -
Aniz igitu igítu 1: [iɣítu] -
Aramaio bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Araotz (Oñati) bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Arbizu bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Arboti barreatzen barréatzen 1: [bar̄éatsen] -
Arboti itzüliko itzüliko 2: [itsyliko] -
Arboti itzultzen itzúltzen 3: [itsúltsen] -
Armendaritze itzuli itzulí 1: [itsulí] -
Arnegi itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Arnegi higitu hígitu 2: [híɣitu] -
Arrangoitze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Arrangoitze bilatu bilátu 1: [βilátu] -
Arrangoitze arrotu arrótu 2: [aRótu] -
Arrasate bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Arrazola (Atxondo) bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Arrieta buelteu buélteu 1: [bwélteu̯] -
Arroa (Zestoa) jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Arroa (Zestoa) jiratu jirátu 2: [xirátu] -
Arrueta itzüli ítzüli 1: [ítsyli] -
Asteasu jira jirá 1: [xirá] -
Asteasu astindu astíndu 2: [aśtíndu] -
Ataun itzuli ítzulí 1: [ítsulí] -
Azkoitia jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Azkoitia bueltaeman buéltaemán 2: [bwéltaemán] -
Azpeitia jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Baigorri itzuli itzulí 1: [itsulí] -
Baigorri higitu higitú 2: [hiɣitú] -
Bakio bueltiemon buéltiemon 1: [bwéltjemon] -
Bardoze itzul ítzul 1: [ítsul] -
Barkoxe ungüatü ung´üátü 1: [uŋgýáty] -
Bastida itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Beasain buelta eman buélta éman 1: [βwélta éman] -
Beasain jiratu jirátu 2: [xirátu] -
Behorlegi itzuli itzulí 1: [itsulí] -
Beizama jiratu jíratú 1: [xíratú] -
Beizama jiratu jirátu 2: [xirátu] -
Bergara bueltaemon buéltaemón 1: [βwéltaemón] -
Bermeo bueltiemon buéltiemon 1: [bwéltjemon] -
Berriz bueltemon buéltemón 1: [bwéltemón] -
Beruete bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Beskoitze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Bidarrai higitu hígitú 1: [híɣitú] -
Bidarrai itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Bolibar bueltaemon buéltaemón 1: [βwéltaemón] -
Bolibar eraiñ eráiñ 2: [erái̯ɲ] -
Busturia bueltau buéltau 1: [bwéltau̯] -
Busturia bueltiaemon buéltiaemon 2: [bwéltjaemon] -
Deba bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Dima bueltamon bueltamón 1: [bweltamón] -
Domintxaine barreatzen barréatzen 1: [bar̄éatsen] -
Donamaria bueltaman buéltAEman 1: [bwéltạman] -
Donibane Lohizune itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Donibane Lohizune bira bíra 2: [bíra] -
Donostia jira jíra 1: [xíra] -
Donostia buelta eman buélta emán 2: [βwélta emán] -
Dorrao / Torrano bueltatu buéltatú 1: [bwéltatú] -
Dorrao / Torrano bueltaeman buéltaemán 2: [bwéltaemán] -
Eibar bueltaemon buéltaemón 1: [bwéltaemón] -
Elantxobe bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Elantxobe erain eráin 2: [erái̯n] -
Elduain jira jírá 1: [xírá] -
Elduain bueltaman buélta:man 2: [βwɛ́lta:mn] -
Elgoibar jirau jírau 1: [xírau̯] -
Elorrio bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Erratzu iitu iítu 1: [iítu] -
Errezil jiratu jíratú 1: [xíratú] -
Errigoiti bueltiemon buéltiemón 1: [βwéltiemón] -
Eskiula barreatü barréatü 1: [bar̄éaty] -
Etxalar buelteman bueltemán 1: [bwɛltəmán] -
Etxaleku bueltatu buéltatú 1: [bwéltatú] -
Etxarri (Larraun) bueltatu buéltatú 1: [bwéltatú] -
Etxebarri bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Etxebarria bueltaemon buéltaemón 1: [bwéltaemón] -
Etxebarria bueltau bueltáu 2: [bweltáu̯] -
Eugi bueltaematen buéltaematén 1: [βwéltaematén] -
Ezkio-Itsaso buelta eman buélta éman 1: [bwélta éman] -
Ezkio-Itsaso bueltau buéltáu 2: [bwéltáu̯] -
Ezkio-Itsaso jirau jiráu 2: [xiráu̯] -
Ezkurra bueltaman buéltamán 1: [bwéltamán] -
Ezkurra buelteman buéltemán 2: [βwéltɛmán] -
Ezterenzubi itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Gaintza asti astí 1: [aśtí] -
Gamarte itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Gamiz-Fika bueltemon bueltemón 1: [bwelte:món] -
Garrüze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Getaria arrotu arrótu 1: [ar̄ótu] -
Getxo buelta buélta 1: [bwélta] -
Gizaburuaga bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Goizueta jiraman jíramám 1: [xíramã́m] -
Goizueta jitu jítu 2: [xí:tu] -
Goizueta buelttu buélttu 3: [bwélttu] -
Hazparne itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Hazparne iitu iítu 1: [iítu] -
Hendaia biratu biratú 1: [biratú] -
Hernani jira jirá 1: [xirá] -
Hondarribia buelta eman buélta - emán 1: [bwélta - emán] -
Hondarribia jiraman jíramán 2: [xíramán] -
Ibarruri (Muxika) erain érain 1: [érai̯n] -
Ibarruri (Muxika) bueltaerain buéltaerain 2: [bwéltaerai̯n] -
Igoa bueltatu buéltatú 1: [bwéltatú] -
Ikaztegieta buelta eman buélta emán 1: [bwélta emán] -
Ikaztegieta jira jirá 2: [xirá] -
Irisarri barreatu barréatu 1: [baRéatu] -
Itsasu hiitu hiítu 1: [hiítu] -
Itsasu itzuli itzúli 2: [itsúli] -
Itsasu iitu íitú 3: [íitú] -
Izturitze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Jaurrieta itzul itzúl 1: [itsúl] -
Jutsi itzuli itzuli 1: [itsuli] -
Kortezubi bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Landibarre itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Larrabetzu bueltemon buéltemon 1: [bwéltemon] -
Larrabetzu bueltau buéltau 2: [βwéltau̯] -
Larraine ützüli ütz´üli 1: [ytsýli] -
Larzabale itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Lasarte-Oria jiratu jirátú 1: [xirátú] -
Lasarte-Oria bueltaeman buéltaemán 2: [bwéltaemán] -
Laukiz bueltemon buéltemon 1: [bwéltemon] -
Legazpi jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Legazpi buelta eman buélta éman 2: [βwélta éman] -
Leintz Gatzaga bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Leioa buelteaemon buélteaemon 1: [bwélteaemon] -
Leitza bueltaman buéltamán 1: [bwéltamán] -
Lekaroz igitu igítu 1: [iɣítu] -
Lekeitio erain eráin 1: [erái̯n] -
Lekeitio bueltatu bueltátu 1: [βweltátu] -
Lemoa bueltau buéltau 1: [βwéltau̯] -
Lemoiz bueltemon buéltemon 1: [bwéltemon] -
Luzaide / Valcarlos higitu hígitu 1: [híɣitu] -
Luzaide / Valcarlos itzuli itzúli 2: [itsúli] -
Makea higitu hígitu 1: [híɣitu] -
Makea itzuli itzulí 1: [itsulí] -
Makea hiitu hiítu 2: [hiítu] -
Mañaria bueltaemon buéltaemón 1: [bwéltaemón] -
Mendaro jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Mendaro bueltau buéltáu 2: [bwéltáu̯] -
Mendata bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Mezkiritz itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Montori ützüli ütz´üli 1: [ytsýli] -
Mugerre itzuli itzuli 1: [itsuli] -
Mungia bueltiemon buéltiemón 1: [βwéltiemón] -
Oderitz bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Oiartzun jiratu jiratú 1: [xiratú] -
Oñati bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Ondarroa erain eráin 1: [erái̯n] -
Ondarroa bueltiemon buéltiemon 1: [bwéltjemon] -
Orexa bueltatu bueltátu 1: [bweltátu] -
Orexa jiratzeko jirátzeko 2: [xirátseko] -
Orio bueltatu buéltatu 1: [bwéltatu] -
Orozko astindu astíndu 1: [aśtíndu] -
Orozko buelta emon buélta emon 2: [bwélta emon] -
Otxandio bueltaemon bueltáemon 1: [bweltáemon] -
Pagola itzüli itzüli 2: [itsyli] -
Pagola barreatü barréatü 3: [bar̄éaty] -
Pasaia bueltak eman buéltak emán 1: [βwéltak emán] -
Santa Grazi ützüli ütz´üli 1: [ytsýli] -
Sara biratu birátú 1: [βirátú] -
Sara itxuli itxúli 1: [itʃúli] -
Sara igitu igítu 2: [iɣítu] -
Senpere itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Sohüta ützüli ützüli 1: [ytsyli] -
Sondika buelteaemon buélteaemon 1: [bwélteaemon] -
Suarbe bueltatu bueltátu 1: [bweltátu] -
Sunbilla buelteman buéltemán 1: [bwéltəmán] -
Tolosa jiratu jíratú 1: [xíratú] -
Uharte Garazi itzuli itzulí 1: [itsulí] -
Uharte Garazi barreatu barréatu 2: [βar̄éatu] -
Uharte Garazi higitu hígitu 3: [híɣitu] -
Urdiain buelta eman buélta éman 1: [bwélta éman] -
Urdiñarbe ihaurri iháurri 1: [iháu̯r̄i] -
Urketa itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Urretxu bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Urretxu jirau jiráu 1: [xiráu̯] -
Ürrüstoi belharrützüli belharrütz´üli 1: [belhar̄ytsýli] -
Uztaritze higitu higítu 1: [hiɣítu] -
Uztaritze itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Zaratamo bueltiemon bueltíemón 1: [bweltíemón] -
Zeanuri buelta emon buélta emon 1: [bwélta emon] -
Zeberio bueltea emon buéltea emon 1: [bwéltea emon] -
Zegama bueltaeman buéltaemán 1: [bwéltaemán] -
Zilbeti itzuli itzúli 1: [itsúli] -
Zilbeti irauli iráuli 2: [iráu̯li] -
Zollo (Arrankudiaga) bueltiemon bueltíemon 1: [bweltíemon] -
Zornotza bueltaemon buéltaemon 1: [bwéltaemon] -
Zugarramurdi itzuli itzúli 1: [itsúli] -
 

2288: dar a luz / mettre au monde / give birth (to)

 • Gaia: Haurgintza
 • Galdera (es): dar a luz
 • Galdera (fr): mettre au monde
 • Galdera (en): give birth (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ein aurra éin - áurra 1: [éi̯n - áu̯r̄a] -
Ahetze aur bat izan aurr bat izán 1: [au̯r̄ βat isán] -
Ahetze sortu sorrtú 2: [śor̄tú] -
Aia aurra in áurra íñ 1: [áu̯r̄a íɲ] -
Aia aurra sortu aurra sorrtú 2: [au̯r̄a śor̄tú] -
Aia argitara eman arrgítara emán 3: [ar̄ɣítara emán] -
Aldude aurra ukan áurra úkan 1: [áu̯r̄a úkan] -
Aldude familiatia da familiatía da 2: [familiatía ða] -
Alkotz aur ein áurr eín 1: [áu̯r̄ eín] -
Alkotz libretu líbretu 2: [líβretu] -
Alkotz umia in umíain 3: [umíai̯n] -
Altzai haur bat ükhen haurr bat ükhén 1: [hau̯r̄ βat ykhén] -
Altzürükü haur bat ükhen haur bat - ´ükhen 1: [hau̯r βat - ýkhen] -
Amezketa aur izan áurr izán 1: [áu̯r̄ isán] -
Amezketa aurre izan áurreizán 2: [áu̯r̄esán] -
Amezketa famili izan fámili ízán 3: [fámili ísán] -
Andoain fameliya izan fámeliyáizan 1: [fámeliǰásan] -
Aniz familie izen famílieizén 1: [famíljesén] -
Aniz libretu librétu 2: [liβrétu] -
Aramaio umie ein umíe éiñ 1: [umíe éi̯ɲ] -
Araotz (Oñati) umia in úmiaiñ 1: [úmiai̯ɲ] -
Arbizu aur izen áurr izen 1: [áu̯r̄ isen] -
Arbizu libretu librrétu 2: [liβr̄étu] -
Arboti haur ederra sorthü haurr ederra sórrthü 1: [hau̯r̄ eðer̄a śór̄thy] -
Arboti ukhan haurño at ukhan - háurrño at 2: [ukhan - háu̯r̄ɲo at] -
Arboti haurra ukhan háurra ukhan 3: [háu̯r̄a ukhan] -
Arboti haur bat in háurr bat ín 4: [háu̯r̄ βat ín] -
Armendaritze sortu sórrtu 1: [śór̄tu] -
Armendaritze familiatu familiátu 2: [familiátu] -
Armendaritze haur ukan háurr ukán 3: [háu̯r̄ ukán] -
Arnegi haur ukan háurr ukán 1: [háu̯r̄ ukán] -
Arnegi amatu amátu 1: [amátu] -
Arnegi aurra in áurra ín 2: [áu̯r̄a ín] -
Arrangoitze aurra egin áurra egín 1: [áu̯r̄a eɣín] -
Arrasate umea in uméa in 1: [uméa in] -
Arrasate fameli¡e euki faméli¡eukí 2: [faméliʒeu̯kí] -
Arrazola (Atxondo) umie ein umíe ein 1: [umíe ei̯n] -
Arrieta famelixe ixen famélixe ixén 1: [faméliʃe iʃén] -
Arrieta señe euki señé eukí 1: [śeɲé eu̯kí] -
Arrieta argi¡e emon arrgi¡emón 2: [ar̄ɣiʒemón] -
Arrieta libreu libréu 2: [liβréu̯] -
Arroa (Zestoa) aurra izan áurraizán 1: [áu̯r̄ai̯sán] -
Arrueta haur in háurr - in 1: [háu̯r̄ - in] -
Arrueta haurra ukan háurra ukan 1: [háu̯r̄a ukan] -
Arrueta ukhan úkhan 2: [úkhan] -
Asteasu familiya izan fámiliyaizán 1: [fámiliǰai̯sán] -
Asteasu aurra izan áurraizán 2: [áu̯r̄ai̯sán] -
Ataun aurra jaio áurra jáio 1: [áu̯r̄a xái̯o] -
Ataun aurra izen áurraizén 1: [áu̯r̄ai̯sén] -
Azkaine aurra izan áurra izána 1: [áu̯r̄a isána] -
Azkaine aurra sortu aurrá sorrtú 2: [au̯r̄á śor̄tú] -
Azkaine mundurat eman mundúrat emán 3: [mundúrat emán] -
Azkoitia umie ja¡o umíe ja¡ó 1: [umíe xaʒó] -
Azkoitia umie izen umíe izén 2: [umíe isén] -
Azpeitia umie ein umíe éin 1: [umíe éi̯n] -
Azpeitia izen izén 3: [isén] -
Baigorri haur ukhan haurr ukhan 1: [hau̯r̄ ukhan] -
Baigorri amatu amatu 2: [amatu] -
Bakio parto euki párrto eukí 1: [pár̄to eu̯kí] -
Bakio famili euki famíli eukí 1: [famíli eu̯kí] -
Bardoze mundu huntat yin mundu huntat yin 1: [mundu hunta:t ǰin] -
Bardoze haur bat ukhan haur bat ukhán 2: [hau̯r βat ukhán] -
Bardoze haur bat eman mundurat háurr - bat éman - múndurat 3: [háu̯r̄ - βat éman - múndurat] -
Barkoxe haur bat sortü haur bat sortü 1: [hau̯r βat śorty] -
Barkoxe haurr ükhen haurr ükhén 2: [hau̯r̄ ykhén] -
Bastida haur bat ukhan haur - bat ukhán 1: [hau̯r - βat ukhán] -
Bastida haurra ukhan haurra ukhan 2: [hau̯r̄a ukhan] -
Beasain famili izan fámili ízan 1: [fámili ísan] -
Beasain aurra izan áurra izán 2: [áu̯r̄a isán] -
Behorlegi haur ukan háurr ukán 1: [háu̯r̄ ukán] -
Behorlegi haur in háurr ín 2: [háur̄ ín] -
Behorlegi mundurat eman mundúrat eman 3: [mundúrat eman] -
Beizama familiya izan fámiliyaizán 1: [fámiliǰai̯sán] -
Beizama aurra izen áurraizén 2: [áu̯r̄ai̯sɛ́n] -
Bergara librau libráu 1: [liβráu̯] -
Bergara aurra euki áurra eukí 1: [áu̯r̄a eu̯kí] -
Bergara famelixe izen famélixe izén 2: [faméliʃe isén] -
Bermeo imie ekar imíekarr 1: [imíekar̄] -
Berriz fameli¡e ixin faméli¡e ixín 1: [faméliʒe iʃín] -
Berriz ja¡o ja¡ó 2: [xaʒó] -
Berriz umie euki umíeukí 2: [umíeu̯kí] -
Berriz umie ixen umíeixen 3: [umíei̯ʃen] -
Beruete famili izan fámilízan 1: [fámilí:san] -
Beruete pamilli izan pámilli izán 2: [pámiʎi isán] -
Beruete izandu familli izándOU famílli 3: [isándọ famíʎi] -
Beskoitze akuxatu akúxatú 1: [akúʃatú] -
Bidarrai haurra izan háurra izán 1: [háu̯r̄a i̯sán] -
Bidarrai erdi errdí 2: [er̄ðí] -
Bolibar umie euki umíeukí 1: [umíeu̯kí] -
Bolibar famelixe euki famélixeuki 1: [faméliʃeu̯ki] -
Bolibar librau libráu 2: [liβráu̯] -
Busturia umea in uméa in 1: [uméa in] -
Busturia familie euki famílieukí 1: [famíljeu̯kí] -
Deba aurra in áurra íñ 1: [áu̯r̄a íɲ] -
Deba aurra isan áurraisán 1: [áu̯r̄ai̯śán] -
Dima familie euki fámilieukí 1: [fámilieu̯kí] -
Dima umea aukin umeaukín 1: [umeau̯kín] -
Dima señe auki señéaukí 2: [śeɲéau̯kí] -
Dima erdibitu errdíbitu 3: [er̄ðíβitu] -
Domintxaine haur ederra sorthü háurr edérra sórthü 1: [háu̯r̄ eðér̄a śórthy] -
Domintxaine haur ukhan háurr ukhán 2: [háu̯r̄ ukhán] -
Donamaria aur in áurr in 1: [áu̯r̄ in] -
Donamaria libratu librátu 2: [liβrátu] -
Donibane Lohizune aur bat mundurat eman áurr bat - mundurat eman 1: [áu̯R βat - mundurat eman] -
Donibane Lohizune erditu errditú 1: [eRðitú] -
Donibane Lohizune aur bat izatu áurr - bat izátu 2: [áu̯R - βat isátu] -
Donostia aurra in aurra in 1: [au̯r̄a in] -
Dorrao / Torrano umia jeddo umía jéddo 1: [umía xɛ́ddo] -
Dorrao / Torrano aurra izen áurraizén 1: [áu̯r̄ai̯sén] -
Dorrao / Torrano umia jeddo úmia jéddo 2: [úmja xɛ́ddo] -
Dorrao / Torrano erdittu errdíttu 2: [ɛr̄ðíttu] -
Eibar umia in umíáiñ 1: [umíái̯ɲ] -
Eibar libratu librátu 2: [liβrátu] -
Elantxobe umie in umíe in 1: [umíe in] -
Elduain familie izan fámilieizán 1: [fámiliɛsán] -
Elgoibar umia in umíaiñ 1: [umíai̯ɲ] -
Elorrio famili¡ia isen famíli¡ia isén 1: [famíliʒia iśén] -
Erratzu aur in aurr ín 1: [au̯r̄ ín] -
Errezil aurra izen áurraizén 1: [áu̯r̄ai̯sén] -
Errezil famili izen fámilizén 2: [fámilisén] -
Errigoiti umie ixen umíeixén 1: [umíei̯ʃén] -
Errigoiti famelixe ixen famélixeixen 1: [faméliʃei̯ʃen] -
Errigoiti umie euki umíe euki 2: [umíe eu̯ki] -
Errigoiti señe egin señé egín 4: [śeɲé eɣín] -
Eskiula haurkatü háurkatü 1: [háu̯rkaty] -
Eskiula haur ükhen háurr ükhén 2: [háu̯r̄ ykhén] -
Etxalar ein eín 1: [eín] -
Etxalar familia izandu famíliaizándu 2: [famíljai̯sándu] -
Etxaleku aur in áurr ín 1: [áu̯r̄ ín] -
Etxaleku libretu librrétu 2: [liβr̄étu] -
Etxarri (Larraun) aurre eldu áurre éldu 1: [áu̯r̄e éldu] -
Etxarri (Larraun) aur en áurren 2: [áu̯r̄e:n] -
Etxarri (Larraun) aur en áurren 3: [áu̯r̄en] -
Etxebarri umi euki umí euki 1: [umí eu̯ki] -
Etxebarri familia euki família eukí 1: [famílja eu̯kí] -
Etxebarria famelixe isen famélixeisén 1: [faméliʃei̯śén] -
Etxebarria umie euki umíeukí 2: [umíeu̯kí] -
Eugi aurra in áurrain 1: [áu̯r̄ai̯n] -
Eugi aurre izen áurreizén 2: [áu̯r̄ei̯sén] -
Ezkio-Itsaso familie izan fámilieizán 1: [fámiljei̯sán] -
Ezkio-Itsaso aurre izan áurreizán 2: [áu̯r̄ei̯sán] -
Ezkio-Itsaso umea izan uméaizán 3: [uméai̯sán] -
Ezkurra izandu ízandu 1: [ísandu] -
Ezkurra aur izandu áurr izándu 2: [áu̯r̄ isándu] -
Ezterenzubi haurra sortu haurra sorrtu 1: [hau̯r̄a śor̄tu] -
Ezterenzubi haur bat munduat eman haur bat mundúat eman 2: [hau̯r βat mundúat eman] -
Ezterenzubi haur ukhan háurr ukhán 3: [háu̯r̄ ukhán] -
Gaintza familie izan fámilieizán 1: [fámiljei̯sán] -
Gaintza erditto errdíttó 1: [ɛr̄ðíttó] -
Gaintza familie izan fámilié izán 2: [fámilié isán] -
Gaintza puskato puskáto 3: [puśkáto] -
Gaintza bi puske einda bí puskeindá 4: [bí puśkei̯ndá] -
Gamarte haur ukan háurr ukan 1: [háu̯r̄ ukan] -
Gamiz-Fika familixe ixen famílixe ixen 1: [famíliʃe iʃen] -
Gamiz-Fika umia euki umía eukí 1: [umía eu̯kí] -
Garrüze haurra ukan háurra ukán 1: [háu̯r̄a ukán] -
Getaria aurra izan áurraizán 1: [áu̯r̄ai̯sán] -
Getxo ume in umé in 1: [umé in] -
Getxo argie emon arrgíemon 2: [ar̄ɣíemon] -
Gizaburuaga umie ein umíein 1: [umíei̯n] -
Goizueta umatu umátu 1: [umátu] -
Goizueta aur izandu áurr izándu 2: [áu̯r̄ isándu] -
Goizueta in ín 3: [ín] -
Hazparne aur in aurr ín 1: [au̯r̄ ín] -
Hazparne aur ukan aurr úkan 2: [au̯r̄ úkan] -
Hendaia munduat eman múnduat eman 1: [múnduat eman] -
Hendaia erditu errditú 1: [eRðitú] -
Hernani in íñ 1: [íɲ] -
Hernani umia in umíaiñ 2: [umíai̯ɲ] -
Hernani izandu pañeliya izándu - pañeliya 3: [isándu - paɲeliǰa] -
Hernani pameliya izan pámeliyaizán 4: [pámeliǰai̯sán] -
Hondarribia aur izandu aurr izandu 1: [au̯r̄ isandu] -
Ibarruri (Muxika) umie euki umíeuki 1: [umíeu̯ki] -
Igoa aurre izando áurreizándo 1: [áu̯r̄ei̯sándo] -
Igoa aurre in áurre íñ 2: [áu̯r̄e íɲ] -
Igoa umi izandu úmi izándu 3: [úmi isándu] -
Igoa umi izando úmi izándo 4: [úmi isándo] -
Igoa izando ume izándo - úme 5: [isándo - úme] -
Ikaztegieta familia izan família izán 1: [família isán] -
Ikaztegieta umea izan úmea izán 2: [úmea isán] -
Irisarri haur ukan háurr ukán 1: [háu̯r̄ ukán] -
Itsasu haurra ukan háurra úkan 1: [háu̯r̄a úkan] -
Izturitze haur bat izan háurr bat izán 1: [háu̯r̄ βat isán] -
Izturitze haur bat ukhan háurr bat ukhán 2: [háu̯r̄ βat ukhán] -
Jaurrieta libratu librrátu 1: [liβr̄átu] -
Jutsi haurra ukhan haurra ukhan 1: [hau̯r̄a ukhan] -
Jutsi haurra izan haurra izan 2: [hau̯r̄a isan] -
Kortezubi umie euki umíeuki 1: [umíeu̯ki] -
Kortezubi umie ein umíein 1: [umíei̯n] -
Kortezubi fameli¡e euki faméli¡eukí 2: [faméliʒeu̯kí] -
Landibarre haur bat sortu háurr - bat sorrtú 1: [háu̯r̄ - βat śor̄tú] -
Landibarre mundurat eman múndurat emán 2: [múndurat emán] -
Larrabetzu umia yaio úmia yaio 1: [úmia ǰai̯o] -
Larrabetzu familie euki fámilie eukí 1: [fámilie eu̯kí] -
Larrabetzu libre librré 2: [liβr̄é] -
Larraine haur ükhen haurr´ükhen 1: [hau̯r̄ýkhen] -
Larraine haur egin haurr egitía 2: [hau̯r̄ eɣitía] -
Larraine sorthü sórthü 3: [śórthy] -
Larzabale haur ukhan haurr ukhan 1: [hau̯r̄ ukhan] -
Lasarte-Oria umia in úmiain 1: [úmjai̯n] -
Lasarte-Oria aurra in áurrain 2: [áu̯r̄an] -
Laukiz ume in umé in 1: [umé in] -
Legazpi aurre izan aurre izan 1: [au̯r̄e isan] -
Legazpi umea izan umea izan 2: [umea isan] -
Leintz Gatzaga umie ein umíein 1: [umíei̯n] -
Leioa libre libré in 1: [liβré in] -
Leioa famili euki fámili eukí 1: [fámili eu̯kí] -
Leioa ume in umé in 2: [umé in] -
Leitza aurre izandu áurreizándu 1: [áu̯r̄ɛsándu] -
Leitza familie izandu fámiliéizandu 2: [fámiljɛ́i̯sandu] -
Leitza izandu famillie ízandu - fámillie 3: [ísandu - fámiʎie] -
Lekaroz familie izen famílieizén 1: [famíliei̯sén] -
Lekaroz umie izen umiéizén 2: [umjéisén] -
Lekaroz libretu librrétu 3: [liβr̄étu] -
Lekaroz aurre izen aurréizem 4: [au̯r̄éi̯sem] -
Lekeitio umi emon umí emon 1: [umí emon] -
Lekeitio umi euki umí euki 2: [umí eu̯ki] -
Lemoa familie euki fámilie eukí 1: [fámilie eu̯kí] -
Lemoa libreu librréu 2: [liβr̄éu̯] -
Lemoiz familie euki famílieuki 1: [famíljeu̯ki] -
Lemoiz seiñe in seiñé in 1: [śei̯ɲé in] -
Luzaide / Valcarlos haurra ukan háurra ukán 1: [háu̯r̄a ukán] -
Luzaide / Valcarlos familia ukan família ukán 1: [família u̯kán] -
Luzaide / Valcarlos haur ukan háurr ukán 2: [háu̯r̄ ukán] -
Luzaide / Valcarlos erdi érrdi 3: [ér̄ði] -
Makea haurra ukan háurra ukán 1: [háu̯r̄a ukán] -
Mañaria fameli ixen faméli ixen 1: [faméli iʃen] -
Mañaria umie euki umíeukí 1: [umíeu̯kí] -
Mañaria sein bat eiñ séim bat eiñ 2: [śéi̯m bat ei̯ɲ] -
Mañaria librau libráu 2: [liβráu̯] -
Mendaro aurra in áurra íñ 1: [áu̯r̄a íɲ] -
Mendaro umia ein umía éin 2: [umía éi̯n] -
Mendaro euki eukí 3: [eu̯kí] -
Mendaro aurra isen áurraisén 4: [áu̯r̄ai̯śén] -
Mendata umie ein umíein 1: [umíei̯n] -
Mezkiritz aur izen áurr izén 1: [áu̯r̄ isén] -
Montori sorthü sórthü 1: [śórthy] -
Montori ükhen ´ükhen 2: [ýkhen] -
Mugerre haur ukan haurr ukan 1: [hau̯r̄ ukan] -
Mugerre amatu amatu 2: [amatu] -
Mungia famelie euki famélieukí 1: [famélieu̯kí] -
Mungia famelie ixen famélie ixén 2: [famélie iʃén] -
Mungia libre libré 2: [liβré] -
Oderitz aurre izando áurreizándo 1: [áur̄ei̯sándo] -
Oderitz umea izando úmeaizándo 2: [úmeai̯sándo] -
Oiartzun familiya izandu famíliyaizándu 1: [famíliǰai̯sándu] -
Oñati famili¡a euki famíli¡a euki 1: [famíliʒa eu̯ki] -
Oñati umia in umíaiñ 2: [umíai̯ɲ] -
Ondarroa umie ein umíe éiñ 1: [umíe éi̯ɲ] -
Ondarroa famelixe ixen famélixe ixén 2: [faméliʃe iʃén] -
Orexa familia izan fámiliáizan 1: [fámiliái̯san] -
Orio aurra in áurra íñ 1: [áu̯r̄a íɲ] -
Orio familik izan fámilik izán 2: [fámilik isán] -
Orozko librau librráu 1: [liβr̄áu̯] -
Orozko seiñe in seiñé in 2: [śei̯ɲé in] -
Otxandio umie in umíe in 1: [umíe in] -
Pagola sorthü haur bat sorthü - haur bat 1: [śorthy - hau̯r βat] -
Pagola ükhen haur bat ükhén - haur bat 2: [ykhén - hau̯r βat] -
Pasaia aurra izandu áurraizándu 1: [áu̯r̄ai̯sándu] -
Pasaia aurra ekarri áurraekárri 2: [áu̯r̄aekár̄i] -
Pasaia umia in úmiáin 3: [úmiái̯n] -
Pasaia umia izandu úmiaizándu 4: [úmiai̯sándu] -
Pasaia fameliyik faméliyik 5: [faméliǰik] -
Santa Grazi haurra sortü haurra sorrtü 1: [hau̯r̄a śor̄ty] -
Santa Grazi amatü amátü 1: [amáty] -
Sara aurra izan áurra izan 1: [áu̯r̄a i̯san] -
Sara aurra sortu áurra sorrtú 2: [áu̯r̄a śor̄tú] -
Senpere aurra izan aurráizán 1: [au̯r̄ái̯sán] -
Sohüta sorthü sorthü 1: [śorthy] -
Sohüta haurra ükhen háurra ´ükhen 2: [háu̯r̄a ýkhen] -
Sondika librau librráu in 1: [liβr̄áu̯ in] -
Suarbe libretu librétu 1: [liβrétu] -
Suarbe aurre izendu áurreizendú 2: [áu̯r̄ei̯sendú] -
Sunbilla aur in áurr im 1: [áu̯r̄ im] -
Sunbilla libratu librátu 2: [liβrátu] -
Tolosa aur isan áurr isan 1: [áu̯r̄ iśan] -
Tolosa aurre isandu áurreisándu 2: [áu̯r̄ei̯śándu] -
Uharte Garazi haur ukan háurr ukán 1: [háu̯r̄ ukán] -
Urdiain aur in áurr ín 1: [áu̯r̄ ín] -
Urketa sortu sórrtu 1: [śór̄tu] -
Urketa haur bat ukan haurr bat úkan 2: [hau̯r̄ bat úkan] -
Urketa eman munduat emán - mundúat 3: [emán - mundúat] -
Urretxu fameliya izen fámeliyaizén 1: [fámeliǰai̯sén] -
Urretxu izan izán 2: [isán] -
Urretxu fameliya izin fámeliya ízin 3: [fámeliǰa ísin] -
Urretxu aurra izen áurraizén 4: [áu̯r̄ai̯sén] -
Ürrüstoi haur bat ükhen haur bat ükhen 1: [hau̯r βat ykhen] -
Uztaritze aurra izan áurra izán 1: [áu̯r̄a isán] -
Uztaritze umatu umatú 2: [umatú] -
Zaratamo umia in umíain 1: [umíai̯n] -
Zaratamo partoa etorri parrtóa etorrí 2: [par̄tóa etor̄í] -
Zaratamo señe in séñe in 2: [śéɲe in] -
Zaratamo libreu libréu 3: [liβréu̯] -
Zaratamo señe euki séñeukí 4: [śéɲeu̯kí] -
Zeanuri umea in uméa in 1: [uméa in] -
Zeberio umea yayo uméa yayo 1: [uméa ǰaǰo] -
Zeberio umetu umétu 2: [umétu] -
Zegama familie izan famílieizán 1: [famíljei̯sán] -
Zegama aurre izan áurreizan 2: [áu̯r̄ei̯san] -
Zegama umea izan uméaizán 3: [uméai̯sán] -
Zilbeti aur bat izan áurr bat izan 1: [áu̯r̄ βat isan] -
Zollo (Arrankudiaga) umie auki umíe aukí 1: [umíe au̯kí] -
Zollo (Arrankudiaga) famili¡e auki famíli¡e aukí 1: [famíliʒe au̯kí] -
Zornotza umie ein umíein 1: [umíei̯n] -
Zugarramurdi umatu umátu 1: [umátu] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper