Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

159 emaitza cowboy bilaketarentzat

2561: vaquero / vacher / cowboy

  • Gaia: Lana eta langileak
  • Galdera (es): vaquero
  • Galdera (fr): vacher
  • Galdera (en): cowboy
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta unei unéi 1: [unéi̯] -
Aia ganaduzaitzalle ganáduzaitzallé 1: [ɣanáðusai̯tsaʎé] -
Aia beizaitzalle béizaitzallé 1: [βéi̯sai̯tsaʎé] -
Aldude unai unái 1: [unái̯] -
Alkotz uneye unéye 1: [unéǰe] -
Alkotz beizaye beizáye 1: [bei̯sáǰe] -
Alkotz bakeroa bakéroa 2: [bakéroa] -
Altzai ülhañ ülháñ 1: [ylháɲ] -
Altzai behizaña béhizáña 2: [béhisáɲa] -
Altzürükü behizañ béhizáñ 1: [béhisã́ɲ] -
Amezketa beizai béizái 1: [béi̯sái̯] -
Amezketa bakero bakéró 2: [bakéró] -
Andoain beizai béizái 1: [béi̯sái̯] -
Aniz unei unéi 1: [unéi̯] -
Aramaio ganausain ganáusain 1: [ɣanáu̯śai̯n] -
Araotz (Oñati) beisain béisain 1: [béi̯śai̯n] -
Araotz (Oñati) ganausain ganáusain 2: [ɣanáu̯śai̯n] -
Arbizu beizei béizéi 1: [βéi̯séi̯] -
Arboti behien beiratzen béhiem beirátzen 1: [béhjem bei̯rátsen] -
Arboti behizañ behizañ 2: [behisaɲ] -
Armendaritze beizain beizáin 1: [beisái̯n] -
Arnegi behizain behízain 1: [βehísai̯n] -
Arnegi unai unái 2: [unái̯] -
Arrangoitze zeintzeile zeintzéile 1: [sei̯ntséi̯le] -
Arrasate beien pastore beiém pastore 1: [βei̯ém paśtore] -
Arrazola (Atxondo) beisaintzailla beisaintzáilla 1: [βei̯śai̯ntsái̯ʎa] -
Arrazola (Atxondo) ganausain ganáusain 2: [ɣanáu̯śai̯n] -
Arroa (Zestoa) beizaitzalle béizaitzallé 1: [béi̯sai̯tsaʎé] -
Arroa (Zestoa) ganaduzaitzalle ganáduzaitzallé 2: [ɣanáðusai̯tsaʎé] -
Asteasu beizai béizai 1: [béi̯sai̯] -
Ataun beizai beizái 1: [βei̯sái̯] -
Azkaine beizaintzale béizáintzale 1: [béi̯sái̯ntsale] -
Azkaine beizain beizáin 1: [bei̯sái̯n] -
Azpeitia bakero bakéro 1: [βakéro] -
Azpeitia beizai béizai 1: [βéi̯sai̯] -
Baigorri behizain behizain 1: [behisai̯n] -
Baigorri unhai unhai 2: [unhai̯] -
Bakio bakeru bakéru 1: [βakéru] -
Bakio beipastore béipastore 1: [βéi̯paśtore] -
Bardoze behien beiratzia béhien beirátzia 2: [béhieŋ beirátsja] -
Barkoxe ülhañ ülhañ 1: [ylhaɲ] -
Barkoxe behizañ behizañ 1: [behisaɲ] -
Bastida behizein behizein 1: [behisei̯n] -
Bastida behizeintzale behizeintzale 2: [behisei̯ntsale] -
Beasain beizalea beízalea 1: [beísalea] -
Beasain beizantzalle beízantzallé 2: [beísantsaʎé] -
Behorlegi unai unái 1: [unái̯] -
Beizama beizai béizái 1: [béi̯sái̯] -
Bermeo bei¡agole beid¡agóle 1: [βei̯dʒaɣóle] -
Beruete beizai beizái 1: [βei̯sái̯] -
Bidarrai beizain beízain 1: [βeísai̯n] -
Bolibar beisantzalle beisántzalle 1: [bei̯śántsaʎe] -
Busturia beijagola beijagóla 1: [βei̯xaɣóla] -
Deba beisañ beisáñ 1: [βei̯śáɲ] -
Dima beipastore beipástore 1: [βei̯páśtore] -
Domintxaine behizain béhizáin 1: [béhisái̯n] -
Domintxaine behibeiratzen béhibeirátzen 2: [béhibei̯rátsen] -
Donamaria bakero bakéro 1: [bakéro] -
Donibane Lohizune beizain beizáin 1: [bei̯sái̯n] -
Dorrao / Torrano beizei beizéi 1: [bei̯séi̯] -
Elantxobe beisain béisain 1: [βéi̯śai̯n] -
Elduain beizaitzalle beizáitzallé 1: [bei̯sái̯tsaʎé] -
Elorrio ganausaintzaille ganáusaintzaille 1: [ɣanáu̯śai̯ntsai̯ʎe] -
Erratzu unei únei 1: [únei̯] -
Errezil beizai béizái 1: [béi̯sái̯] -
Eskiula behizañ béhizañ 1: [béhisaɲ] -
Eskiula ülhaña ülháña 2: [ylhã́ɲa] -
Etxalar beizai béizai 1: [béi̯sai̯] -
Etxaleku unaye únayé 1: [únaǰé] -
Etxarri (Larraun) beizai beizái 1: [βei̯sái̯] -
Etxebarri pastore pastóre 1: [paśtóre] -
Etxebarri beipastore béipastóre 1: [βéi̯paśtóre] -
Etxebarria beiseintzalle béiseintzálle 1: [béi̯śentsáʎe] -
Eugi beizai beizái 1: [βei̯sái̯] -
Ezkio-Itsaso beizaitzalle béizaitzallé 1: [βéi̯sai̯tsaʎé] -
Ezterenzubi unai unái 1: [unái̯] -
Ezterenzubi behizain behízain 2: [behísai̯n] -
Gaintza beizai béizái 1: [βéi̯sái̯] -
Gamarte unaia unáia 1: [unái̯a] -
Gamarte beizaña beízaña 1: [beísaɲa] -
Garrüze beizaintzalia beízaintzalía 1: [βeísai̯ntsalía] -
Getaria beisaintzalle beiSZáintzallé 1: [βei̯s̟ái̯ntsaʎé] -
Getxo ganaduyagol ganadúyagol 1: [ganaðúǰaɣol] -
Gizaburuaga beisaintzaille beisaintzáille 1: [βei̯śai̯ntsái̯ʎe] -
Goizueta bakeroa bakéroa 1: [bakéroa] -
Hernani beizai beizái 1: [bei̯sái] -
Hondarribia beizai beizai 1: [βei̯sai̯] -
Ibarruri (Muxika) beisantzaille beisantzáille 1: [βei̯śantsái̯ʎe] -
Igoa beizai béizái 1: [béi̯sái̯] -
Ikaztegieta beizaintzaille beizaintzáille 1: [βei̯sai̯ntsái̯ʎe] -
Itsasu beizain beízaín 1: [βeísaín] -
Izturitze behizeintzale behizeintzale 1: [behisei̯ntsale] -
Izturitze behizein behizein 2: [behisei̯n] -
Jaurrieta unai unái 1: [unái̯] -
Jutsi behizain behizain 1: [behisai̯n] -
Kortezubi pastore pastóre 1: [paśtóre] -
Kortezubi beijabola beijábola 1: [βei̯xáβola] -
Landibarre behizaintzalia béhizaintzaliá 1: [béhisai̯ntsaliá] -
Larraine ülhañ ülháñ 1: [ylháɲ] -
Larraine behizañ behizañ 1: [behisaɲ] -
Larzabale behizaintzale behizaintzale 1: [behisai̯ntsale] -
Laukiz usaba úsaba 1: [úśaβa] -
Laukiz beisaiñe béisaiñe 2: [βéi̯śai̯ɲe] -
Legazpi beizai beizai 1: [βei̯sai̯] -
Leintz Gatzaga beipastore béipastore 1: [βéi̯paśtore] -
Leintz Gatzaga ganaupastore ganáupastore 2: [ɣanáu̯paśtore] -
Leioa ganaduyagol ganadúyagol 1: [ganaðúǰaɣol] -
Leioa bayeyagola bayeyagola 1: [baǰeǰaɣola] -
Lekaroz unei únei 1: [únei̯] -
Lekeitio bei¡agole béi¡agole 1: [βéi̯ʒaɣole] -
Lemoiz beiyabola béiyabola 1: [βéi̯ǰaβola] -
Luzaide / Valcarlos unaia únaia 1: [únai̯a] -
Mañaria beiseiñ béiseiñ 1: [βéi̯śei̯ɲ] -
Mañaria pastore pastóre 2: [paśtóre] -
Mendata beipastore béipastore 1: [βéi̯paśtore] -
Mezkiritz unea unéa 1: [unéa] -
Mezkiritz uneya unéya 2: [unéǰa] -
Montori ülhaña ülháña 1: [ylhã́ɲa] -
Montori behizaña béhizaña 2: [béhisãɲa] -
Mugerre behizain behizain 1: [behisai̯n] -
Mungia ganaduyagole ganadúyagolé 1: [ganaðúǰaɣolé] -
Oderitz beizai béizái 1: [βéi̯sái̯] -
Oñati beisain beisáin 1: [βei̯śái̯n] -
Oñati pastore pastóre 2: [paśtóre] -
Ondarroa ganausaintzaille ganausaintzáille 1: [ɣanau̯śai̯ntsái̯ʎe] -
Orexa beizai béizái 1: [béi̯sái̯] -
Orio beizei beizéi 1: [βei̯sɛ́i̯] -
Orio beizaya béizayá 2: [béi̯saǰá] -
Orozko beipastore beipástore 1: [βei̯páśtore] -
Orozko beisain beisáin 1: [βei̯śái̯n] -
Otxandio ganausain gánausain 1: [ɣánau̯śai̯n] -
Otxandio beisain béisáin 1: [βéi̯śái̯n] -
Pagola behizañ behizáñ 1: [behisáɲ] -
Pasaia bakero bákeró 1: [bákeró] -
Santa Grazi behizañ behizañ 1: [behisaɲ] -
Sara beizain beizáin 1: [bei̯sái̯n] -
Senpere beizain beízaín 1: [βeísaín] -
Sohüta ülhañ ülháñ 1: [ylháɲ] -
Sondika beiyagole beiyágole 1: [βei̯ǰáɣole] -
Suarbe beizale beizále 1: [βei̯sále] -
Sunbilla unai unái 1: [unái̯] -
Uharte Garazi beizain beízain 1: [beísai̯n] -
Urdiain beizeiya béizeiyá 1: [béi̯sei̯ǰá] -
Urdiñarbe behizañ behizáñ 1: [behisáɲ] -
Urketa behizain béhizain 1: [béhisai̯n] -
Urretxu ganauzai ganáuzái 1: [ganáu̯sái̯] -
Urretxu beizai béizái 1: [béi̯sái̯] -
Ürrüstoi behizain behizain 1: [behisai̯n] -
Zaratamo artzaiñ árrtzaiñ 1: [ár̄tsai̯ɲ] -
Zaratamo pastore pastóre 2: [paśtóre] -
Zeanuri pastore pastóre 1: [paśtóre] -
Zeanuri beipastore beipástore 2: [bei̯páśtore] -
Zeberio beipastore beipástore 1: [βei̯páśtore] -
Zegama beizai béizái 1: [βéi̯sái̯] -
Zilbeti beizai beizái 1: [bei̯sái̯] -
Zollo (Arrankudiaga) pastore pástore 1: [páśtore] -
Zollo (Arrankudiaga) beipastore beipastóre 1: [βei̯paśtóre] -
Zornotza beipastore béipastore 1: [βéi̯paśtore] -
Zugarramurdi unai unái 1: [unái̯] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper