Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

168 emaitza Ci bilaketarentzat

1703: este mismo / celui-ci même (1er degré) / this very

  • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
  • Galdera (es): este mismo
  • Galdera (fr): celui-ci même (1er degré)
  • Galdera (en): this very
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze au au 1: [au̯] -
Aia onek beak ónek béak 1: [ónek béak] -
Aldude hauxe háuxe 1: [háu̯ʃe] -
Alkotz au bera áu béra 1: [áu̯ βéra] -
Altzai hoi hói 1: [hói̯] -
Altzürükü hoi hói 1: [hói̯] -
Amezketa au bea áu beá 1: [áu̯ βeá] -
Andoain au au 1: [au̯] -
Aniz au bera áu bera 1: [áu̯ βera] -
Aramaio auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Aramaio auxe berau auxe bérau 2: [au̯ʃe βérau̯] -
Araotz (Oñati) au berau au bérau 1: [au̯ βérau̯] -
Arbizu oi beoi oí beói 1: [oí βeói̯] -
Arboti hau háu 1: [háu̯] -
Armendaritze hau háu 1: [háu̯] -
Arnegi hau háu 1: [háu̯] -
Arrangoitze oi bera oi berá 1: [oi̯ βerá] -
Arrasate auxe auxé 1: [au̯ʃé] -
Arrasate auxe berau auxé berau 1: [au̯ʃé βerau̯] -
Arrazola (Atxondo) auxe berau auxe bérau 1: [au̯ʃe βérau̯] -
Arrieta au au 1: [au̯] -
Arrieta au berau au beráu 1: [au̯ βeráu̯] -
Arroa (Zestoa) beonek beónek 1: [beónek] -
Arrueta hori hóri 1: [hóri] -
Asteasu auxe bea áuxe bea 1: [áʃe βea] -
Ataun onek ónek 1: [ónek] -
Azkaine hau hau 1: [hau̯] -
Azkoitia onetxek onétxek 1: [onétʃek] -
Azkoitia beonek beónek 1: [beónek] -
Azkoitia one peonek óne peónek 2: [óne peónek] -
Azpeitia onetxek onétxek 1: [onétʃek] -
Azpeitia beronek berónek 1: [berónek] -
Bakio au áu 1: [áu̯] -
Bakio auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Bakio auxe áuxe 2: [áu̯ʃe] -
Bardoze hau hau 1: [hau̯] -
Barkoxe hau hau 1: [hau̯] -
Bastida hoi bera hoi bera 1: [hoi̯ βera] -
Beasain auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Beizama onetxek onétxek 1: [onétʃek] -
Beizama one peak óne péak 2: [óne péak] -
Bermeo au au 1: [au̯] -
Bermeo auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Berriz auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Berriz auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Beruete onek ónek 1: [ónek] -
Beskoitze hau hau 1: [hau̯] -
Bidarrai hau hau 1: [hau̯] -
Bolibar au berau au beráu 1: [au̯ βeráu̯] -
Busturia auxe bereu auxé bereu 1: [au̯ʃé βereu̯] -
Deba onek ónek 1: [ónek] -
Deba beonek beónek 1: [beónek] -
Dima auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Dima berau beráu 2: [βeráu̯] -
Dima auxe auxe 3: [au̯ʃe] -
Domintxaine hau hau 1: [hau̯] -
Donamaria au bera áu bera 1: [áu̯ βera] -
Donibane Lohizune hau hau 1: [hau̯] -
Donostia au bea au bea 1: [au̯ βea] -
Dorrao / Torrano onek bionek onék - biónek 1: [onék - bjónek] -
Eibar auxe auxé 1: [au̯ʃé] -
Elantxobe auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Elantxobe auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Elduain au bea áu béa 1: [áu̯ βéa] -
Elgoibar auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Elgoibar auxe beau áuxe beáu 2: [áu̯ʃe βeáu̯] -
Elorrio auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Erratzu au bera áu bera 1: [áu̯ βera] -
Errezil onek beak onék béak 1: [onék béak] -
Errigoiti aori aori 1: [aori] -
Errigoiti ori ori 2: [ori] -
Errigoiti berau bérau 2: [bérau̯] -
Eskiula hau hau 1: [hau̯] -
Etxalar auxe bera áuxe bera 1: [áu̯ʃe βera] -
Etxaleku au bera áu berá 1: [áu̯ βerá] -
Etxarri (Larraun) onek ónek 1: [ónek] -
Etxarri (Larraun) one peak óne peák 2: [óne peák] -
Etxebarri auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Etxebarri auxe berau áuxe beráu 1: [áu̯ʃe βeráu̯] -
Etxebarria auxe berau áuxe beráu 1: [áu̯ʃe βeráu̯] -
Eugi au bera áu béra 1: [áu̯ βéra] -
Eugi au berau áu beráu 2: [áu̯ βeráu̯] -
Ezkio-Itsaso onek ónek 1: [ónek] -
Ezkio-Itsaso one beonek óne beónek 1: [óne βeónek] -
Ezkio-Itsaso beonek beónek 2: [beónek] -
Ezkurra auxe bera áuxe berá 1: [áu̯ʃe βerá] -
Gaintza onek ónek 1: [ónek] -
Gaintza beonek beónek 1: [beónek] -
Gaintza one peonek óne peónek 2: [óne peónek] -
Gamarte hau hau 1: [hau̯] -
Gamiz-Fika ori orí 1: [orí] -
Gamiz-Fika berau beráu 1: [βeráu̯] -
Garrüze hori hori 1: [hori] -
Getaria onek ónek 1: [ónek] -
Getxo autxe bera autxe béra 1: [au̯tʃe βéra] -
Getxo autxe berau autxe beráu 1: [au̯tʃe βeráu̯] -
Gizaburuaga auxe berau auxe bérau 1: [au̯ʃe βérau̯] -
Goizueta au bera au béra 1: [au̯ βéra] -
Hazparne hoi hói 1: [hói̯] -
Hernani auxe bea áuxe béa 1: [áu̯ʃe βéa] -
Hondarribia orrek berak orrek bérak 1: [or̄ek βérak] -
Ibarruri (Muxika) auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Ibarruri (Muxika) auxe bereu auxe béreu 1: [au̯ʃe βéreu̯] -
Igoa one peak óne peák 1: [óne peák] -
Irisarri hau hau 1: [hau̯] -
Itsasu hau hau 1: [hau̯] -
Izturitze hau hau 1: [hau̯] -
Kortezubi auxe auxé 1: [au̯ʃé] -
Kortezubi auxe bereu auxe beréu 2: [au̯ʃe βeréu̯] -
Larrabetzu auxe berau auxe bérau 1: [au̯ʃe βérau̯] -
Larraine hoi hoi 1: [hoi̯] -
Larzabale hau hau 1: [hau̯] -
Lasarte-Oria au bea áu beá 1: [áu̯ βeá] -
Laukiz auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Laukiz auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Legazpi au berau au berau 1: [au̯ βerau̯] -
Leintz Gatzaga au berau au beráu 1: [au̯ βeráu̯] -
Leioa auxe auxé 1: [au̯ʃé] -
Leitza auxe bera áuxe béra 1: [áu̯ʃe βéra] -
Lekaroz au bera áu berá 1: [áu̯ βerá] -
Lekeitio auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Lemoa auxe auxe 1: [au̯ʃe] -
Lemoa auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Lemoiz au berau au beráu 1: [au̯ βeráu̯] -
Luzaide / Valcarlos hau bera hau béra 1: [hau̯ βéra] -
Makea hau háu 1: [háu̯] -
Mañaria ori orí 1: [orí] -
Mañaria au berau au bérau 1: [au̯ βérau̯] -
Mendata auxe auxé 1: [au̯ʃé] -
Mezkiritz ori bera orí berá 1: [orí βerá] -
Mungia berau beráu 1: [βeráu̯] -
Oderitz onek ónek 1: [ónek] -
Oiartzun au bera au béra 1: [au̯ βéra] -
Oñati auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Oñati auxe berau auxe bérau 1: [au̯ʃe βérau̯] -
Ondarroa auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Ondarroa auxe berau auxe beráu 2: [au̯ʃe βeráu̯] -
Orexa au bera áu berá 1: [áu̯ βerá] -
Orio onek ónek 1: [ónek] -
Orozko auxe auxé 1: [auʃé] -
Orozko auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Otxandio auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Otxandio auxe berau auxé berau 1: [au̯ʃé βerau̯] -
Pagola hau háu 1: [háu̯] -
Pasaia au bea áu bea 1: [áu̯ βea] -
Santa Grazi hebentxeko hau bea hebentxeko hau bea 1: [heβentʃeko hau̯ βea] -
Sara hau hau 1: [hau̯] -
Senpere au au 1: [au̯] -
Sohüta hau háu 1: [háu̯] -
Sondika au bereau au beréau 1: [au̯ βeréau̯] -
Suarbe one perak óne perák 1: [óne perák] -
Sunbilla au bera áu béra 1: [á:u̯ βéra] -
Tolosa au bea áu bea 1: [áu̯ βea] -
Uharte Garazi hau háu 1: [háu̯] -
Urretxu onek beonek ónek beónek 1: [ónek beónek] -
Ürrüstoi hau hau 1: [hau̯] -
Uztaritze hori hori 1: [hori] -
Zaratamo ori óri 1: [óri] -
Zaratamo berau bérau 1: [bérau̯] -
Zeanuri auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Zeberio auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Zegama auxe áuxe 1: [áu̯ʃe] -
Zegama one berak óne bérak 2: [óne βérak] -
Zilbeti au bera áu berá 1: [áu̯ βerá] -
Zollo (Arrankudiaga) auxe auxé 1: [au̯ʃé] -
Zollo (Arrankudiaga) auxe berau auxe beráu 1: [au̯ʃe βeráu̯] -
Zornotza auxe bereu auxe béreu 1: [au̯ʃe βéreu̯] -
Zugarramurdi oixe bera óixe béra 1: [ói̯ʃe βéra] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper