Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

Mapa aurkibide orokorra:

Erantzunka

Iragazkia

Gaia: "Izen morfologia: izen arrunten deklinabide"

Iragazkiak kendu
Mapa (PDF) Herria Erantzuna [?] Lema
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 101: Getxo 01: [alaβé] Audioa alabé
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 102: Leioa 01: [alaβeá] Audioa alabeá
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 103: Zollo (Arrankudiaga) 01: [aláβie] Audioa alábie
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 103: Zollo (Arrankudiaga) 01: [aláβie] Audioa alábje
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 104: Sondika 01: [alaβéa] Audioa alabéa
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 105: Laukiz 01: [álaβe] Audioa álabe
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 106: Lemoiz 01: [alaβé] Audioa alabé
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 107: Etxebarri 01: [aláβie] Audioa alábie
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 107: Etxebarri 01: [aláβie] Audioa alábje
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 108: Zaratamo 01: [aláβia] Audioa alábia
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 108: Zaratamo 02: [aláβie] Audioa alábie
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 108: Zaratamo 02: [aláβie] Audioa alábje
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 109: Orozko 01: [alaβéa] Audioa alabéa
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 110: Mungia 01: [alaβía] Audioa alabía
1027: -a + a / -a + a / -a + a .pdf 111: Zeberio 01: [alaβéa] Audioa alabéa

Oharra: Jasotako erantzuna fonetikoki eskaintzen da. Transkribapen fonetikoa zuzen ikusi ahal izateko Doulos SIL letra-moldea instalatzea gomendatzen da. Kontuan izan, baita ere, erantzunarekin batera datorren zenbakiak jasotako erantzunen hurrenkera adierazten duela eta letra etzanean ageri diren erantzunak proposamenen bidez jasotakoak direla, ez bat-batekoak.