"Euskera" Euskaltzaindiaren agerkari ofiziala da eta 1920. urtetik argitaratzen da. Urteko lehen zenbakiak (buletinak) Euskaltzaindiaren lana eta bizitza akademikoa biltzen ditu, eta bigarrenak Akademiaren lan esparruetako ikerketa-artikulu originalak, liburu-aipamenak eta antzekoak jasotzen ditu. Zenbakiak urtea bukatu eta hurrengo sei hilabeteetan argitaratzen dira. Ikerketa artikuluak argitaratzeko, Idazketa kontseiluak, anonimotasuna bermatuz, kanpo ebaluatzaileen iritzia jasoko du.

Euskera agerkaria honako aurkibide, zerrenda eta datu-baseetan dago:

Kalitate adierazleak

  • CIRC (2012): B maila
  • MIAR (2014): 4.477 (ICDS)

Euskaltzaindiaren eginkizunetako bat da komunikazio akademikoa babestu eta sustatzea. Asmo horrekin, Euskararen akademiak, jardunbide egokienak erabiltzen direla ziurtatzeko asmoz, Euskera agerkarian argitaratzeko jarraibide etikoak onartu ditu.

Bilatu Euskera agerkaria

Hemeroteka:

Urtea