Atal honetan 1986an Euskaltzaindiak maileguei buruz argitaraturiko liburua jaso da. Bertan biltzen dira erdaratiko hitzak hartzerakoan jarraitu beharreko irizpide nagusiak: hitz hasierak, hitz amaierak, jatorrizko hizkuntzan ixa letra duten hitzak, kontsonante multzoak eta abar.