Euskaltzaindiak oinarrizko lau lexiko tekniko argitaratu ditu: Matematikaren, Fisikaren, Astronomiaren eta Kimikaren arloetako oinarrizko lexikoak. Lau lexikook arlo horietan erabiltzen den hizkuntzaren azterketaren emaitza dira.

Euskarazko irakaskuntzari terminologia zientifiko egokia erabiltzen erraztasunak eskaintzeko xedeaz, Euskaltzaindiak, aipatu arloetako irakasleen laguntzaz, aspaldion zientzia horietan gehien erabiltzen diren lexiko berezituen zerrendak eratu ditu.

Euskaltzaindiaren Zientzia eta Teknika hiztegia biltzeko egitasmoko lantaldeak osatu ditu adituen proposamenak. Ondoren, Euskaltzaindiaren Osoko bilkurak onartu ditu.